การกำจัดปลวกด้วยท่อแรงดัน

การกำจัดปลวก

การกำจัดปลวกด้วยท่อแรงดันปลวก อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าบ้านจะสร้างด้วยไม้หรือ ปูน ปลวกสามารถเข้าไปในตัวอาคารได้ทั้งนั้น โดยเข้ามาตามรอยต่อของอาคาร รอยแตกร้าวของผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน รอยร้าวของไม้แทรกตัวเข้าไปในเสาโรงรถที่พอกเอาไว้ด้วยอิฐก่อนฉาบปูน เข้าไปในกล่องช่องท่อโดยอาศัยเป็นเส้นทางเดินสอดแทรกตัวมาตามบัวเชิงผนังหรืออาศัยสายไฟเป็นทางเดิน เป็นต้น

การป้องกันปลวกในอาคารระหว่างก่อสร้างจะต้องกำจัดปลวกที่ต้นตอโดยทำก่อนจะปิดพื้นชั้นล่าง ด้วยการอัดนํ้ายาตามแนวคานด้านใน ใช้หัวฉีดนํ้ายาอัดนํ้ายาลงใต้ดิน ให้ห่างจากแนว คานด้านใน ๖” ถึง ๘” ระยะห่างกัน ๘” ตลอดแนวคานด้านในทุกด้าน ฉีดเคลือบนํ้ายาที่ภายในทั้งหมดแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้นํ้ายาซึมลงไปประสานกับนํ้ายาซึ่งได้อัดไว้แล้วในระดับใต้ คาน และอัดนํ้ายาตามแนวคานด้านนอก ห่างกัน ๖” ถึง ๘” ห่าง กัน ๑๘” ตลอดแนวคานด้านนอก

นอกจากวิธีฉีดนํ้ายาลงในดินแล้ว ยังมีการกำจัดปลวกแบบวางท่อ ซึ่งจะมีการวางท่อโดยรอบ เป็นท่อพีวีชีหรือท่อพีอี ดำ วางในแนวคานคอดินทั้งหมด เจาะรูตรงท่อ เพื่อติดตั้งตัวสปริงเกอร์ แต่ละตัวห่างกันประมาณ ๕๐-๘๐ ซม. โดยรอบแนวคาน คอดินภายในอาคารทั้งหมด แล้วใช้เครื่องอัดนํ้ายาเคมีผ่านท่อ PIPE เป็นละอองฝอยด้วยแรงอัด ๒๕-๓๐ ปอนด์ ซึ่งวิธีนี้จะมีประโยชน์คือไม่ต้องเจาะพื้น เมื่อต้องการกำจัดปลวกภายหลัง โดยส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวก จะมีการรับประกัน ๓ ปี และแต่ละปี จะเข้ามาตรวจเช็ค ประมาณ 6 ครั้ง หรือทุก ๓ เดือน แล้วแต่กรณี

คำถาม ฝ้ายิปซั่มปลวกขึ้นมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ปลวกยังคงกินกระดาษ ที่ปิดทับทั่วยิปซั่ม ต้องเปิด ฝ้าเพดานออกมา ให้บริษัทกำจัดปลวกมาตรวจดู แล้วใช้น้ำยากำจัดทันทีเพื่อให้ปลวกที่กำลังกัดกินกระดาษตาย อย่างไรก็ตาม ปลวกที่ฝ้าเพดานเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ควรตรวจดูบริเวณบ้านทุกจุด เช่น ห้องใต้บันได ห้องที่มีหนังสือ ฝ้าเพดานส่วนอื่นๆ เพื่อป้องกันปลวกในอนาคตด้วย
คำถาม ปลวกขึ้นที่ฝ้าชายคาไม้ ขอคำแนะนำแก้ไข
คำตอบ ต้องกำจัดปลวกที่ฝ้าชายคาก่อนเป็นอันดับแรก และต้องสำรวจดูให้ทั่วอาคาร เพราะปลวกเดินทางมาจากใต้ดิน เมื่อขึ้นไปกินไม้ที่ชายคาได้ส่วนอื่นๆ ก็ต้องตรวจสอบ เช่น วงกบไม้ ฝ้าเพดานของทุกชั้น ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ ต้องตรวจว่าปลวกขึ้นไปทางไหน ควรเรืยกใช้บริการของบริษัทกำจัดปลวกเพราะจะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ดีกว่า มีทักษะความชำนาญดีกว่า เพื่อหาทางแก้ไข ปัญหาปลวกอย่างถาวร
คำถาม บ้านไม้สักทั้งหลังจะต้องกำจัดปลวกหรือไม่
คำตอบ ยังต้องกำจัดปลวกอยู่ ไม้สักโดยทั่วไปปลวกยังกินอยู่ยกเว้นไม้สักทองที่มีนํ้ามันที่ปลวกไม่ชอบ จึงไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องปลวก ขณะเดียวกันส่วนอื่นๆ ของบ้าน หรือเครื่องใช้ใน บ้านเช่น กระดาษ เสื้อผ้าบางชนิด โครงตู้เสื้อผ้า หรือส่วนที่เป็นไม้ อื่นๆ ปลวกก็ยังกินอยู่ จึงต้องทำการกำจัดปลวกตามปกติ

TIPS: พื้นบ้านเป็นหินแกรนิตทั้งหมด วงกบเป็นอะลูมิเนียม ต้องกำจัดปลวกตามปกติ เพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยภายในบ้านจะมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะหนังสือ เสื้อ ผ้า รวมทั้งตู้ โต๊ะ เตียง ซึ่งมีส่วนที่เป็นไม้ควรกำจัดปลวกทุกๆ ๓ ปี และให้บริษัทกำจัดปลวก เข้ามาตรวจเป็นระยะ ค่าใช้จ่าย ไม่แพง ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

คำถาม นํ้ายากันปลวก อันตรายต่อคนหรือไม่
คำตอบ ไม่มีอันตรายต่อคน แต่ต้องใช้บริการของ บริษัทกำจัดปลวกที่มีมาตรฐาน มีสำนักงาน มีเอกสารกำกับ จากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับมีการรับประกันคุณภาพงาน เจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทุกอย่างจะปลอดภัย
คำถาม ตามมาตรฐานจะมีการรับประกัน การกำจัดปลวกกี่ปี
คำตอบ แต่เดิมรับประกัน ปี แต่ตามมาตรฐานของสมาคมผู้กำจัดแมลงกำหนดไว้ ๓ ปี และโดยทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพกำจัดปลวก ใช้ระยะเวลาประกัน ๓ ปี โดยแต่ละปี จะเข้ามาบริการตรวจดูตามกำหนด เช่น ๓ เดือนต่อครั้ง หรือ ๓ เดือนต่อครั้ง แล้ว แต่กรณี

TIPS: หลักการพิจารณาเลือกใช้บริการผู้ประกอบการด้าน การกำจัดปลวก
๑. มีสำนักงานที่แน่นอน
๒. มีผลงานที่ผ่านมาสอบถามได้
๓. มีเอกสาร เสนองานที่ชัดเจน
๔. มีราคาบริการที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
๕. สอบถามเพื่อนที่เคยใช้บริการมาแล้ว

คำถาม มีทางเดินปลวกที่ตามรอยร้าวของผนัง จะทำอย่างไร
คำตอบ ใช้ผงเคมีกำจัดปลวกบำบัด เพราะผงเคมีกำจัดปลวก สามารถจะกำจัดปลวกให้ตายยกรังได้ เพราะธรรมชาติของปลวก เมื่อพบกันจะสัมผัสกันการใช้ผงเคมีฉีดลงไปตามทางเดินเพื่อให้ ปลวกมีผงเคมีติดตัวไปหลายๆ ตัวเมื่อแตะกันมากขึ้น ผงเคมีก็จะติดไปยังตัวอื่นๆ ในที่สุดจะตายยกรัง หรือว่าจ้างบริษัทกำจัดปลวก มาดำเนินการให้ก็ได้นะ
คำถาม ในขณะที่ซ่อมบ้าน ควรกำจัดปลวกช่วงไหน
คำตอบ ต้องกำจัดปลวกในช่วงเริ่มแรกเพื่อจะทำลายและ ป้องกันไปพร้อมๆ กัน เพราะการซ่อมแซมอาคารต้องรื้องานบางส่วนออก และต้องปะบางส่วนเข้าไป ส่วนใดที่เป็นไม้ ควรทานํ้ายา กันปลวกควบคู่ไปกับการกำจัดปลวกใต้ดินด้วย จึงจะได้ผล
คำถาม ดินมาถมใหม่ ที่สนามจะต้องกำจัดปลวกหรือไม่
คำตอบ ถ้าดินส่วนนั้นไม่มีสิ่งก่อสร้างก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดปลวก เพราะปลวกจะขึ้นมาหาอาหารที่เป็นเซลลูโลสจากไม้ กระดาษ หนังสือ ถ้าสนามปลูกหญ้าปลูกต้นไม้อย่างเดียวก็ไม่ต้องกำจัดปลวก แต่ถ้าบริเวณนั้นมีศาลานั่งเล่นมีอาคารหลังเล็กๆ ก็ต้องกำจัดปลวกในส่วนที่อยู่ใต้อาคาร
คำถาม บ้านเก่านาน ๒๐ ปี เป็นโครงไม้ จะกำจัดปลวกภายหลังได้อย่างไร
คำตอบ บริเวณใต้ดินชั้นล่างต้องฉีดนํ้ายาลงไป โดยมีอัตรา น้ำยามาตรฐานที่กำหนด คือ ๕ ลิตร ต่อ ๑ ตารางเมตร โดยใช้แรงดันประมาณ ๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ส่วนฝ้าเพดานให้ฉีดพ่นไปทั่ว หากพบตัวปลวกก็ใช้เคมีผงกำจัด กรรมวิธีเหล่านี้คือมาตรฐานกำจัดปลวกทั่วไปของสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงขอแนะนำว่า อย่าซื้อนํ้ายามาราดเอง เพราะความลึกที่ราดจะลงไป ใต้ตันได้ไม่มาก ใช้บริการของบริษัทกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐานดีแน่นอนและปลอดภัยกว่าด้วยนะ
คำถาม มีปลวกขึ้นที่ต้นขนุนข้างบ้าน จะกำจัดอย่างไรจึงจะปลอดภัยต่อลูกขนุนที่จะนำมากินในอนาคต
คำตอบ ควรกำจัดด้วยผงเคมีจะปลอดภัยที่สุดตามมาตรฐาน กำจัดปลวก โดยฉีดผงเคมีเข้าไปในอุโมงดินระยะห่างกัน ประมาณ ๓๐ เซนติเมตรเพื่อให้ผงเคมีเข้าไปติดตัวเมื่อปลวกสัมผัสกัน (โดยธรรมชาติปลวกจะสัมผัสกันเมื่อเดินสวนทางกัน) ในที่สุดปลวกก็จะตายยกรังภายใน ๓-๕ วัน ส่วนขนุนก็ไม่มีพิษจากสารเคมีตกค้าง
คำถาม ค่ากำจัดปลวก คิดราคาอย่างไร
คำตอบ คิดพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร กว้าง X ยาว แล้วมีส่วนที่คิดเพิ่มออกไปอีกข้างละประมาณ ๑ เมตร เช่น อาคาร ๘ x ๑o เมตร เวลาคิดพื้นที่กำจัดปลวกก็จะคิด ๑๐ X ๑๒ เมตร เป็นอย่าง น้อย การคิดราคาก็จะคิดราคาเป็นตารางเมตร เซ่น ตารางเมตรละ ๖๐ บาท ๗๐ บาท ๘๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละบริษัท แต่วิธีในการคิดจะไม่แตกต่างกันมากนัก
คำถาม ไม้เชิงชาย จะต้องทานํ้ายากันปลวกหรือไม่
คำตอบ ควรจะทาด้วยครับ แต่เพื่อไม่ให้มีผลต่อสีที่จะทาทับก็ขอให้ใช้นํ้ายากันปลวกชนิดใสทาแล้วจะไม่มีสีเราสามารถทาสีต่างๆทับได้เลย

TIPS: แม้ว่าจะพบปลวกมากบริเวณหลังสายไฟก็ตาม แต่ปลวกไม่กินสายไฟปลวกมักจะใช้สายไฟเป็นสะพานเดินไปหาจุดอี่น โดยเกาะไปตามด้านหลังของแนวสายไฟ เพื่อเดินทางไปยังแหล่งอาหารเช่นไม้เคร่าฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด (กินเฉพาะกระดาษ) เฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น

คำถาม หนูขึ้นฝ้าเพดาน จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถ้าจะกำจัดเองก็ให้ใช้กาวดักหนู กรงดักหนู หรือใช้เหยื่อล่อ แต่การใช้เหยื่อต้องควรระวัง เพราะหนูจะคาบเหยื่อขึ้นไป และตายบนฝ้าเพดานควรเลือกเหยื่อที่หนูกินแล้วหนูจะไม่ตายทันที แต่จะหิวนํ้า จึงไปหาแอ่งนํ้าเช่น ท่อระบายนํ้า หรือรางระบายน้ำ แล้วหนูก็จะไปตายนอกบ้าน ถ้าไม่อยากทำเองก็ว่าจ้างบริษัทกำจัดปลวก ช่วยกำจัดหนูให้ก็ได้ เพราะมีบริการเช่นกัน
คำถาม ใช้ไม้ฝาสำเร็จทำเชิงชาย ต้องทานํ้ายากันปลวกหรือไม่
คำตอบ ไม่ต้องเพราะไม้ฝาเหล่านี้ทุกยี่ห้อปลวกไม่กิน ปัจจุบันนิยมนำมาใช้งานทำเชิงชายเพราะไม่บิดตัว ไม่หดตัว มีความคงทนถาวรกว่าไม้ธรรมชาติ
คำถาม ถ้าหมดประกันการกำจัดปลวกแล้ว ควรจะต่ออีกหรือไม่
คำตอบ ควรต่อ เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ การฉีดนํ้ายาป้องกันปลวกเป็นการทำให้ดินเป็นพิษปลวกใต้ดินจึงไม่สามารถขึ้นมาได้ เมื่อหมดประกัน หมายความว่านํ้ายาป้องกันปลวกเสื่อมสภาพแล้ว ต้องทำการฉีดใหม่
คำถาม ช่วงที่ฉีดนํ้ายาปลวก ควรเปิดหรือปิดหน้าต่างบ้าน
คำตอบ ควรเปิดหน้าต่าง เพื่อให้กลิ่นที่ระคายเคืองต่อระบบหายใจถ่ายเทออกไป ถึงแม้นํ้ายาส่วนหนึ่งจะถูกฉีดลงใต้ดิน ส่วนหนึ่งฉีดบนฝ้าเพดาน แต่เราก็ยังคงได้กลิ่นของเคมีภัณฑ์อยู่

TIPS: บริเวณที่ควรสอดส่องดูแลเป็นพิเศษอีกบริเวณหนึ่งในเรื่องปลวกคือช่องท่อหรือช่องชาร์พที่อยู่ในบ้านจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนหรือเรียกกันง่ายๆ ว่า กล่องซ่อนท่อ ในกล่องนี้จะเป็นผนังก่ออิฐ บังท่อเอาไว้ปลวกจะชอบอาศัยเป็นทางเดินเพราะ เงียบ มืด ชื้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ปลวกพึงปรารถนาที่จะใช้เป็นทางเดินไปแหล่งอาหาร

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>