การถมดิน

การถมดิน

การถมดินการถมดิน

ดินถม” เป็นคำที่ใช้เรียกทั่วไปของดินถมบ้าน เราสามารถ แยกประเภทของดินถมได้ดังนี้

๑. ดินถม ดินประเภทนี้จะมีราคาแพง ใช้ถมดินในบ้านเพื่อ ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปลูกพืชทุกชนิด หรือถมบริเวณสนามหญ้า เพื่อจัดสวนก็ได้

๒. ดินชั้น ๒ ราคาของดินประเภทนี้จะต่ำกว่าดินผิว มีส่วน ผสมของทรายอยู่บ้าง ปลูกต้นไม้ได้ไม่ดีนัก ทั่วไปนำไปถมรองพื้น ทางเท้าหรือถมใต้อาคารมากกว่า

๓. ดินซีแล๊ค เป็นดินที่มีราคาถูกที่สุด มีส่วนผสมของหิน กรวด ทราย หรือจะเรียกว่าดินดานก็ได้ ดินประเภทนี้ไม่มีสารอินทรีย์ใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ นิยมถมส่วนที่อยู่ใต้อาคาร รอบๆ บ้าน ส่วนที่เป็นโรงงานที่ต้องการยกระดับให้สูงขึ้น โดยใช้ดินรองรับ ถมเพื่อประโยชน์ในการทำให้โครงสร้างพื้นบริเวณนั้นๆ สามารถรอง นํ้าหนักได้ดีขึ้น เช่น พื้นถนนพื้นโรงงาน ลานเอนกประสงค์เพื่อ เพื่อตากพืชผลทางการเกษตร ลานตากมันสำปะหลัง ลานตากข้าวเปลือก เป็นต้น

ส่วนดินอื่นๆ ก็นำมาใช้บ้าง ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ประโยชน์ ในส่วนใดของอาคาร หรือหากต้องการประโยชน์ ๒ ประการ กล่า วคือ เพื่อการปลูกต้นไม้และการยกระดับพื้นให้สูงขึ้นด้วย กรณีเช่น นี้ดินชั้น ๒ จะเหมาะสมที่สุด

คำถาม มีต้นไม้ใหญ่ขวางบริเวณที่ถมดินควรจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถ้าไม่กีดขวางอาคาร ควรรักษาต้นไม้ไว้ครับ เพราะจะทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆ ในบ้านได้ดี ต้นไม้ใหญ่ให้ทั้งร่มเงา และความชุ่มชื้นกับผิวดินตลอดทุกฤดูกาล ถ้าขวางจริงๆ จำเป็น ต้องตัดต้นไม้ทิ้งก็ขอให้ขุดตอทิ้งไปด้วยเพราะดินจะทรุดตัวได้อย่าง สมํ่าเสมอ ไม่มีอะไรกีดขวาง
คำถาม จะต้องบดอัดดินแน่นแค่ไหน เมื่อจะถมดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
คำตอบ ไม่จำเป็นต้องบดอัดแน่น แต่ควรทำให้แน่นพอสมควร ขณะก่อสร้างจะมีรถหลายชนิดเข้าไปทำงาน เช่น รถ บรรทุกเสาเข็ม รถขนหินทราย การทำให้แน่นพอสมควรหมายถึง ใช้รถแทรกเตอร์วิ่งไปมาก็ใช้ได้แล้ว เนื่องจากการปลูกบ้านจะต้องมีคานในการรองรับน้ำหนักของบ้านอยู่แล้วซึ่งไม่จำเป็นจะต้องบดอัดดินให้แน่นแบบพื้นถนน
คำถาม ถมดินแล้ว ต้องเอาลูกรังทับบนดินอีกหรือไม่
คำตอบ ถ้าการก่อสร้างอาคารโรงงานก็อาจจะดี เพราะบดอัดให้พื้นดินแน่นแต่ต้องระวังการถมด้วยลูกรังอาจมีก้อนหินใหญ่ๆ ฝังอยู่ เป็นอุปสรรคกับงานตอก เสาเข็ม งานขุดดิน และทำฐานรากได้
คำถาม ดินเลนที่ขึ้นจากบ่อจะนำไปใช้ถมบริเวณที่จะปลูก บ้านได้หรือไม่
คำตอบ นำไปใช้ได้ แต่ต้องรอเวลาให้ดินแห้งก่อน จึงจะทำการก่อสร้างได้ ถ้าต้องการก่อสร้างเร็วไม่ควรถมด้วยดินเลน เพราะจะทำให้การทำงานยากลำบาก
คำถาม ดินที่สนามต้องถมพร้อมดินปลูกบ้านหรือไม่
คำตอบ ไม่จำเป็น และขอแนะนำให้ถมดินที่สนามในภายหลัง เพราะขณะก่อสร้างจะมีเศษวัสดุร่วงหล่นลงมาปะปนกับดินที่สนาม รวมทั้งจะต้องใช้พื้นที่ในการกองวัสดุหรือเพื่อการสัญจรของ ยานพาหนะที่ทำงานระหว่างก่อสร้าง
คำถาม ปลูกบ้านในร่องสวนมีนํ้า จะทำอย่างไร
คำตอบ ร่องสวนบริเวณที่จะต้องปลูกบ้านนั้น ต้อง ทำการสูบน้ำจนแห้ง ตักดินเหลวทิ้งไป ขณะท่าการถมดินหริอถมทรายลงไป ถ้ามีเศษไม้ กิ่งไม้หล่นลงไปต้องเอาออกให้หมด สิ่งสำคัญคือห้าม
ถมดินทับลงไปในนํ้าเด็ดขาด

TIPS: ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะมาพร้อมกับดินถมบ้าน คือ ปลวก เจ้าของบ้านควรถมดินให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ดำเนินงานก่อสร้างบ้านไปตามปกติ จากนั้นค่อยกำจัดปลวกตอน ก่อน ที่จะเทพื้นชั้นล่าง

คำถาม ถมดินแล้ว ประมาณ ๒ ปี ดินที่ถมทรุดลงไปมาก ถ้าจะปลูกบ้าน จะต้องถมดินเพิ่มหรือไม่
คำตอบ ต้องถมเพิ่ม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม และทำงานง่ายขึ้น ส่วนดินจะทรุดเพิ่มอีกอย่างไรนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะ วิศวกรจะออกแบบให้นํ้าหนักไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ เช่น วิศวกร อาจออกแบบด้วยการวางพื้นบนหัวเสาเข็มก็ได้ เช่น พื้นโรงรถ เป็นต้น
คำถาม ทางเท้ารอบบ้านถมดินเอาไว้ ปัจจุบันปูนแตกเพราะ ดินทรุดลงไปมาก ควรจะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ แสดงให้เห็นว่าดินที่ถมมีการทรุดตัวลง ทางเท้าที่ทำ ด้วยปูนจึงแตกร้าวมาก ดังนั้นควรเปลี่ยนทางเท้าให้เป็นประเภท บล๊อคตัวหนอนจะเหมาะสมกว่า เพราะหากดินทรุดมาก ถึงจะซ่อม พื้นอย่างไรพื้นก็จะแตกอีก หรืออาจใช้แผ่นสำเร็จมาวางเป็นทางเท้าแทนก็ได้

TIPS: บริเวณใดที่มีการสูบนํ้าบาดาลไปใช้มาก บริเวณนั้น ก็จะมีการทรุดตัวของดินมาก สาเหตุเป็นเพราะ ใต้ดินจะมีน้ำบาดาลอยู่ การสูบนํ้าบาดาลไปใช้จะทำให้เกิดช่องว่าง ดินที่อยู่ด้านบนก็จะทรุดลงไปแทนที่ส่วนจะทรุดมากหรือน้อยต้องดูสถิติ ของกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับที่ดินบริเวณนั้น ประกอบ

คำถาม ตอกเข็มสั้น ๕ เมตร ถ้าดินทรุดตัว จะกระทบตัว อาคารหรือไม่
คำตอบ เสาเข็มยาว ๕ เมตร เป็นเสาเข็มที่อยู่ในชั้นดินอ่อน เมื่อดินทรุดตัวลงเสาเข็มจะทรุดตาม สิ่งก่อสร้างก็ จะทรุดลงตามเสาเข็ม และฐานรากการทรุดตัวที่เท่ากันทุกจุด ไม่ส่งผลให้อาคารแตก ร้าวแต่อย่างใด
คำถาม ที่ดินเดิมเป็นบ้านไม้เก่า ถ้าจะรื้อออกแล้วถมดินทับ เคนเสาจะได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรทำเช่นนั้น ควรขุดเอาฐานรากหรือโคนเสาของบ้านเดิมออกด้วย เพราะการสร้างอาคารใหม่ทับลงไป อาจเป็นปัญหาต่อการตอกเสาเข็ม หากไม่สามารถเอาออกได้ขอให้ทำ เครื่องหมายไว้ จุดใดตรงกับฐานรากใหม่ก็ขุดออกเฉพาะที่ตรงฐานนั้น
คำถาม บ้านสร้างมาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว ต่ำกว่าถนนมากจนบ้าน ๒ ชั้นเหลือชั้นเดียว สงสัยว่าเกิดจากอะไร
คำตอบ เกิดจากบ้านที่ทรุดตัวลงไปพร้อมกับดิน และฐานรากก็ทรุดตัวลงไปพร้อม ๆ กัน อาคารจึงไม่แตกร้าว ส่วนระดับบ้าน ที่ต่ำมากแสดงให้เห็นว่าการทรุดตัวมีมาก ประกอบกับถนนอาจมี การยกระดับจนสูง บ้านจาก ๒ ชั้น จึง เหลือแค่ชั้นเดียวถือว่าปกติ
คำถาม ควรจะถมดินเผื่อทรุดกี่เซ็นติเมตร
คำตอบ ถ้าถมแล้วก่อสร้างทันที ก็ไม่ต้องเผื่อมากแต่ถ้าถมแล้วยังไม่ได้ก่อสร้าง ทิ้งระยะเวลาเป็นปี หรือสองปี ควรเผื่อไว้ประมาณ ๑ เมตร เป็นอย่างน้อย
คำถาม ควรจะถมดินออกจากตัวบ้านด้านละกี่เมตร
คำตอบ ขึ้นอยู่กับแบบบ้าน ถ้าไม่มีส่วนใดที่จะทำเป็น ลานเอนกประสงค์ถมให้ยื่นออกมาด้านละ ๑.๕ เมตร ก็เพียงพอ
คำถาม ดินอะไรที่นำมาถมบ้านแล้วไม่ทรุด
คำตอบ ไม่มีดินชนิดใดที่นำมาถมแล้วไม่มีการทรุดตัว เนื่องจากการทรุดตัวของดิน เป็นการทรุดตัวลงตามธรรมชาติ แม้จะบดอัดแน่นอย่างไรก็ยังมีการทรุดตัว การบดอัดดินแน่นเป็นการลดช่องว่างลงได้ระดับหนึ่ง แต่การทรุดตัวตามธรรมชาติยังคงมีอยู่ตลอดเวลา

ที่มา : คู่มือซ่อมบ้าน ( DIY ) SCG.

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>