การมุงหลังคา

รั่ว ร้อน มักจะเป็นปัญหาของหลังคา ฉะนั้นไม่ว่าจะมุงหลังคาด้วยวัสดุอะไรก็ตาม ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการมุงหลังคากับวัสดุนั้นๆ อย่างเคร่งครัด วัสดุแต่ละชนิดจะมีเทคนิคการมุงเฉพาะที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่น การมุงกระเบื้องโมเนีย ก็จะมีการกำหนดว่า

การมุงหลังคากระเบื้อง

การมุงหลังคากระเบื้อง รูปยืมเขามา

๑. หลังคาต้องเอียงไม่น้อยกว่า ๑๗ องศา
๒. ระดับหลังไม้เชิงชายคา รอบชายคาต้องสูงกว่าไม้ระแนง ๒๕ ซม.
๓. ระดับหลังไม้ปั้นลม ต้องสูงระดับหลังแป

นี่คือ ตัวอย่างหนึ่งของข้อกำหนดของวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิด ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย แม้แต่จุดเล็กๆ หลังคาที่มุงก็มีโอกาส รั่ว หรือ ร้อนได้ หรือการมุงกระเบื้องลอนคู่ ผู้ผลิตกำหนดให้ตัดมุม กระเบื้อง ช่างบางคนแนะนำเจ้าของบ้านว่าไม่ตัดก็ได้ สิ่งที่จะเกิด ขึ้นตามมาในอนาคตคือลังคารั่ว การแก้ไขยุ่งยากกว่าการป้องกัน และปฏิบ้ติให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ส่วนวัสดุที่ซ่อมแซมหลังคาก็มีมากมายทั้งอะครืลิกที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับงานหลังคาโดยเฉพาะ “อะครีลิก” ที่ว่านี้เป็นของเหลว คล้ายกับครีมทาหน้า เปิดกระป๋องออกมา ก็ใช้แปรงจุ่มนํ้าทาได้เลย หรือทำมาเพื่ออุดตามร่องรอยรั่ว-ซึม เป็นต้น วัสดุหลากหลายงานซ่อมหลังคา มีให้เลือกในหลายรูปแบบ ศึกษาสอบถามผู้รู้สักนิดก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูง

ปัญหางานรั่ว-ร้อน ของหลังคา บางทีเกิดขึ้นไม่มาก หากรู้เทคนิคสักนิด เข้าใจวัสดุสักหน่อย ปัญหายากๆ ก็จะกลายเป็น ปัญหาง่ายๆ ได้นอกจากปัญหาการมุงแล้ว การเปลี่ยนจากวัสดุมุงหลังคา ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของนํ้าหนักที่โครงสร้างจะรับ ไม่ว่าโครงสร้างของหลังคาหรือโครงสร้าง อาคาร เช่น เสาที่จะรับนํ้าหนัก ต้องตรวจสอบว่าสามารถรับนํ้าหนักของวัสดุมุงหลังคาประเภทใหม่ ได้หรือไม่ เป็นต้น

คำถาม มุงหลังคามาได้ ๕ ปี บริเวณสันหลังคารั่วมาก จะ แก้ไขอย่างไรเกิดจากอะไร ขอคำแนะนำ
คำตอบ เกิดจากกระเบื้องครอบสันหลังคาแตกร้าว หรือแนวปูนที่เคยอุดยาแนวไว้แตกหลุดร่อนให้เปิดฝ้าเพดานเข้าไปดูก่อนว่า เกิดตรงจุดใด แล้วจึงเปิดหลังคาขึ้นไปแก้ไขให้ถูกจุด เพราะหลังคา อยู่มาได้ถึง ๕ ปี แสดงว่าการมุงไม่มีปัญหา การรั่วก็เป็นเพียงสาเหตุเดียว คือกระเบื้องแตก
คำถาม มุงหลังคากระเบื้องลอนดู่สีแดงที่สันหลังคา จะใช้ ครอบโมเนียได้หรือไม่ เพราะมองดูสวยงาม
คำตอบ ไม่ได้ เพราะลอนเข้ากันไม่ได้ ประกอบกับระยะซ้อน ทับอาจมีปัญหา ขอให้ใช้ครอบสันของกระเบื้องลอนคู่จะดีกว่า ถูกต้องและป้องกันการรั่วได้แน่นอน
คำถาม มุงหลังคากระเบื้องโมเนียไปแล้วจะติดตั้งพัดลมลูกหมุนได้หรือไม่
คำตอบ สามารถติดได้ แต่ดูความจำเป็นว่า ติดแล้วเกิด ประโยชน์อะไรเพราะลูกหมุน จะใช้กับหลังคาที่สูงๆ มีพื้นที่หลังคา มากๆ เช่น หลังคาของโรงงาน โรงสี ด้านเทคนิคการติดไม่เป็นปัญหา สามารถติดได้ขอให้ทบทวนเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
คำถาม มุงหลังคาลอนคู่สีเขียว มา ๑๕ ปี ปัจจุบัน มีคราบ ดำมาก ขอคำแนะนำในการแก้ไข
คำตอบ ทำความสะอาดด้วยการใช้เครื่องฉีดแรงดันนํ้ากำลังสูง (Water jet) ฉีดข้างบนจากยอดจั่วลงมาชายคา จะขจัดคราบดำออกได้หมด ข้อสำคัญคือ การขึ้นไปบนหลังคา กระเบื้องอาจแตกหักง่าย ต้องระมัดระวังให้ดี
คำถาม สีทากระเบื้องหลังคา มีความทนทานหรือไม่
คำตอบ ทนทานจริง แต่ต้องปฏิปัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ในเรื่องขั้นตอนการปฎิบัติงาน ไม่ว่าจะทนอย่างไร ก็เท่ากับสีเดิมไม่ได้ เพราะสีเดิมมาจากกระบวนการผลิตตั้งแต่แรก สีทากระเบื้องจะ คงทนสวยงามได้ระยะหนึ่ง คือ ๒-๓ ปี หลังจากนั้นสีจะซีดจางลง โดยธรรมชาติ
คำถาม มุงสังกะสีมา ๒๐ ปีเศษ จะเปลี่ยนเป็นมุงโมเนียได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้เพราะ กระเบื้องหนักกว่าหลายเท่าตัว แม้จะเปลี่ยนโครงหลังคาหมด เสาและส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ออกแบบรอง รับเอาไว้ ถ้าจะเปลี่ยนขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนวัสดุที่มีนํ้าหนักไม่มาก เช่น กระเบื้องลอนคู่ หรือกระเบื้องลูกฟูกจะดีกว่า แต่ต้องเปลี่ยนโครงหลังคาอย่างแน่นอน
คำถาม หลังคาบ้านเดิม เป็นกระเบื้องลอนคู่ จะเปลี่ยนเป็น กระเบื้องโมเนีย ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะกระเบื้องโมเนียมีนํ้าหนักมากกว่าเป็น เท่าตัว ประกอบกับโครงหลังคาต้องแก้ไขเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทำให้นํ้าหนักเพิ่มขึ้นมาก จึงไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเสาอาคารที่รับนํ้าหนักหลังคา อาจรับไม่ได้ตามหลักวิศวกรรม
คำถาม แป ระแนง ใช้เป็นเหล็กฉาก เหล็กกล่อง หรือระแนง สำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ จึงจะดี
คำตอบ ดีที่สุดคือ แปหรือระแนงชุบกัลวาไนซ์ เพราะจะหมดปัญหาเรื่องสนิมได้มากส่วนจะเป็นเหล็กฉากหรือเหล็กกล่องนั้น ถือว่าดีเท่าๆ กัน ทำหน้าที่ของระแนงได้เหมือนกัน
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่ ต่อเติมครัว ตรงรอยต่อ รั่วมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้สังกะสีแผ่นเรียบกว้าง ๖๐ ชม. งอเป็นรูปตัว แอล ยึดกับผนังด้านหนึ่ง ปล่อยชายอีกด้านหนึ่งไปตามลอนกระ เบื้อง จะแก้ปัญหาได้
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่ ไม่ตัดมุมจะเกิดผลอย่างไร
คำตอบ จะเกิดรั่ว บริเวณที่กระเบื้องซ้อนทับกัน ณ จุดตัดมุมขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตจะดีกว่า
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่มาได้ ๑๘ ปีเศษ เริ่มรั่วที่สันหลัง คา จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แก้ไขที่กระเบื้องครอบสันหลังคาที่ชำรุด แตกหรือกระเบื้องในแนวใกล้สันหลังคา ขอให้เปิดฝ้าไปดู จะพบข้อบกพร่องดังกล่าว กระเบื้องลอนคู่ ๑๘ ปีเศษ เมื่อเราขึ้นไป อาจทำให้กระเบื้องเคลื่อนตัว สกรูที่ยึดหลุดเป็นบางจุด จะเป็นสาเหตุของการแตกรั่ว ซํ้าซ้อนต่อเนื่องได้ ขอให้ระมัดระวัง
คำถาม ช่างมุงกระเบื้องโมเนีย ไม่ใส่ตะปูทุกจุด ถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ถูกต้อง การยึดสกรูจะยึดแถวเว้นแถว ถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นระแนงเหล็กใช้ผูกลวด แถวเว้นแถวเช่นเดียวกัน เป็นมาตรฐานของการมุงหลังคากระเบื้องโมเนียทั่วไป
คำถาม กระเบื้องลอนโค้งเหมือนป้ายรถเมล์ มีจำหน่ายหรือไม่
คำตอบ มี ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือหาซื้อตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆ ทั่วไปก็ได้
คำถาม หลังคาโมเนีย ควรจะมีความลาดเอียงกี่องศา
คำตอบ ไม่ควร จะเอียงน้อยกว่า ๑๗ องศา เรียกว่าระยะ แนวราบ ๑ เมตร ต้องยกจันทันไม่น้อยกว่า ๓๑ ซม.
คำถาม ใช้กระเบื้องลอนคู่มา ๓๐ ปีเศษ จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ จะยุ่งยากหรือไม่
คำตอบ ไม่ยุ่งยาก กระเบื้องลอนคู่ ๓๐ กว่าปี ลูกยางหมวก ครอบ และขอเกี่ยวต่างๆ อาจเสื่อมคุณภาพ กระเบื้องบางส่วน อาจกรอบ เมื่อ ขึ้นไปเปลี่ยนต้องระมัด ระวัง กระเบื้องจะไม่เหนียว เหมือนมุงใหม่ๆ ถ้าไม่ขึ้นไปเหยียบหลังคาจะไม่เป็นไร แต่ถ้าขึ้นไป เหยียบแล้ว อาจจะมีผลต่อแหวนยางหมวกครอบ และอุปกรณ์มุง ชำรุด
คำถาม หลังคาโมเนีย ร่องของตะเฆ่รางกว้างเท่าไร จึงจะ ถูกต้อง
คำตอบ กว้าง ๓ ซม. จะต้องติดด้วยไฟเบอร์เป็นแนวตรงตาม มาตรฐานการมุงโมเนีย
คำถาม ใช้ปูนยาแนวกระเบื้อง ยาแนวสันหลังคาได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ควรใช้ปูนผสมทรายเท่านั้น เพราะปูนยาแนว กระเบื้องไม่ทนแสงแดด
คำถาม กระเบื้องลอนคู่ มุงบ้านชั้นเดียว ควรใช้ตะขอหรือตะปู เกลียว
คำตอบ ใช้ขอเกี่ยวก็เพียงพอ ถ้าลมแรงมาก จึงจะใช้ตะปูเกลียว
คำถาม มุงหลังคาโมเนียมา ๒ ปี รั่วที่ตะเฆ่สัน และตะเฆ่รางจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ที่ตะเฆ่สัน ขอให้ตรวจระยะห่างของกระเบื้องตรง จุดนี้กระเบื้องจะชิดกันมากที่สุด และดูว่าเศษกระเบื้องที่ติดไว้มีหลุดออกไปหรือไม่ มักจะพบปัญหาว่าเศษของกระเบื้องที่ติดไว้ด้วยกาว ซิลิโคนนั้นหลุดออกไปหรือแตกชำรุด ที่ตะเฆ่ราง ร่องนี้ห่างกัน ๓ ซม. เท่านั้น ลองดูว่า มีใบไม้หรือถุงพลาสติกเข้าไปอุดตันจนนํ้าล้นรางหรือไม่ ขอให้เปิดฝ้าเพดานดูจะรู้สาเหตุบางครั้งพบว่าปัญหา อาจเกิดจากกระเบื้องแตกก็เป็นได้

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>