การแก้ปัญหากระเบื้องและหินตกแต่ง

การแก้ปัญหากระเบื้องและหินตกแต่ง

เจ้าของบ้านมักจะประสบปัญหาเรื่องกระเบื้องหลุดร่อน บ่อย ๆ สาเหตุมักจะเกิดจากการปูกระเบื้องที่ผิดวิธี ช่างโดยทั่วไปมักนิยมปูกระเบื้องด้วยวิธีที่เรียกว่า ปูแบบ ซาลาเปา โดยเอาปูนมาโปะลงตรงกลางกระเบื้องแล้วปู จะเห็นได้ว่าขอบของกระเบื้องจะไม่มีเนื้อปูนอยู่เลย เวลาเคาะเราจะได้ยิน เสียงโปร่งๆ ส่งผลให้กระเบื้องหลุดร่อนภายหลังได้ง่าย เป็นวิธีการปูที่ไม่ถูกต้อง อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการปูที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน คือ การปูสด โดยช่างจะปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวปูนที่เทเสร็จใหม่ๆ โดย อาศัยนํ้าปูนมาเป็นตัวยึดกระเบื้องวิธีนี้จะส่งผลเสียคือ กระเบื้องจะดูดนํ้าปูนซีเมนต์ออกมา ส่งผลทำให้กระเบื้องเปลี่ยนสี และตาม ร่องกระเบื้องจะมีนํ้าเหนียวๆ ไหลเยิ้มออกมา เมื่อใช้งานพื้นกระเบื้องไปสักพักหนึ่ง กระเบื้องก็จะหลุดร่อน เนื่องจากแรงยึดเกาะไม่ดีพอนั่นเองกระเบื้องปูพื้น

การปูแห้ง คือวิธีการปูกระเบื้องที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้ ปูนกาวหรือซีเมนต์กาวเป็นตัวประสานระหว่างพื้นปูน กับกระเบื้อง โดยให้ปาดปูนกาวให้ทั่วพื้นปูนด้วยเกรียงหวีจากนั้นจึงปูกระเบื้องลงไป พื้นกระเบื้องจะมีอายุการใช้งานได้นาน เพราะปูนกาวมีแรงยึดเกาะได้ดีกว่าอื่นๆ

สำหรับหิน ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อน หินแกรนิต หรือหินธรรมชาติ อื่นๆ ที่จะปูลงไปที่พื้นหรือผนังที่เป็นปูน จะต้องเคลือบนํ้ายา ด้านหน้า ด้านหลัง และขอบทั้งสี่ด้านก่อนปูเสมอ เพราะนํ้ายาที่เคลือบ จะช่วยป้องกันนํ้าปูนซึมขึ้นมาตามรอยต่อของหิน หรือคราบขาว ไหลออกมาตามแนวรอยต่อ ซึ่งจะทำให้หินหมดความสวยงาม การเคลือบนํ้ายาที่ผิวหน้าจะช่วยป้องกันนํ้า หรือสิ่งสกปรกซึมเข้า ด้านหน้าของหิน เป็นการป้องกันเกิดคราบเหลือง หลังการใช้งาน หรือการตกแต่งบ้านที่มักจะทำให้ผิวหินเสียหาย เพราะหินจะมีปัญหามากที่พบเห็นบ่อยๆ คือมีคราบเหลือง สีคลํ้า มีฝุ่นสกปรกสะสมตามรูพรุนแก้ไขไม่ได้ เกิดรอยขีดข่วน รอยด่าง เกิดคราบขาว เป็นขี้เกลือ เกิดรอยซึมนํ้าหรือนํ้ามันตามรอยต่อ เป็นต้น

การป้องกันจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้งานออกมาดี หลังจากการปูและใช้งาน ส่วนในอนาคตหินจะมีความสกปรกหรือหมดความเงางามนั้นให้ใช้นํ้ายาเคมีภัณฑ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เช่นหินอ่อนเก่าใช้งานหลายปี หมดความเงางาม แก้ไขได้ด้วยใช้ผงขัดขัดเงาด้วยเครื่องปั่นเงา

พื้น-ผนัง หินแกรนิตสกปรกฝังลึกมีคราบเหลืองและสนิม ก็ใช้นํ้ายาเฉพาะเช็ดทำความสะอาด หินก็จะกลับมาสวยงามดังเดิมได้ หินแกรนิตพ่นไฟสกปรกมาก มีนํ้าซึม มีฝุ่นสะสม ต้องใช้นํ้ายาทำความสะอาด แล้วเคลือบทับด้วยนํ้ายาเฉพาะอีกครั้งก็แก้ปัญหาได้

การปูหินกลางแจ้ง ความร้อนจากแสงแดด ทำให้หินขยายตัว (หินมีการขยายตัวมากกว่าปูนซีเมนต์หลายเท่า) ส่งผลทำให้หินดันกันเอง จนหลุดร่อนฉะนั้นอย่าปูหินชิดกำแพง ควรเว้นไว้ ๕-๑๐ มม. แล้วฉีดซิลิโคนให้เต็มช่องว่าง (ต้องใช้ซิลิโคนที่ใช้กับหิน) หรือ จะใช้ขอบบัวผนังปิดก็ได้

คำถาม ปูกระเบื้องแบบซาลาเปาได้ ๒ ปี ปัจจุบันกระเบื้อง หลุดออกมามาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ สกัดเอากระเบื้อง ที่หลุดร่อนออกมาให้หมด ในการปู กระเบื้องเข้าไปใหม่ครั้งต่อไปให้ใช้ปูนกาวยาแนวให้ทั่วหลัง กระเบื้อง ห้ามใช้ปูนทรายปะเข้าไปเป็นอันขาด เพราะการยึดเกาะ ไม่ดี
คำถาม กระเบื้องปูพื้นมีรอยช้ำ ๆ ดำๆ จะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ เอานํ้าหรือนํ้ายามาทำความสะอาด และระบาย ความชื้นใต้อาคารออกไป โดยมากสาเหตุของร่องดำๆ ที่พื้นมักจะ มาจากความชื้น เมื่อระบายความชื้นออกไปหมดแล้ว ร่องดำจะหายไปเอง

TIPS: กระเบื้องปูผนังและกระเบื้องปูพื้นไม่สามารถนำมา ใช้แทนกันได้เนื่องจากความหนาแน่นของเนื้อกระเบื้องผิดกันและไม่ควรนำกระเบื้องปูพื้น มาปูผนังเพราะด้านหลังของเบื้องมิได้ออกแบบไว้ เพื่อการยึดเกาะที่ดี

คำถาม หินอ่อนที่ระเบียงสีออกขาวๆ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสี ออกเหลืองๆ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ หินอ่อนจะทนสภาวะอากาศได้ไม่ดีนัก การปูหินอ่อนที่เฉลียงระเบียงซึ่งต้องเผชิญกับสภาวะอากาศทั้งแดดและฝนมีโอกาสที่ทำให้หินเปลี่ยนสีได้ ทำความสะอาดไปตามปกติ แต่สีไม่สามารถจะกลับเป็นดังเดิมได้
คำถาม กระเบื้องแตกร้าวเป็นเส้นผม จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถ้าไม่มากก็ใช้ปูยาแนวซ่อมโดยใช้สีเดียวกับกระเบื้อง ถ้าเป็นมากๆ ควรแกะออก เปลี่ยนเป็นแผ่นๆ จะดีกว่า
คำถาม พื้นห้องนํ้าปูหินแกรนิตในประเทศ ปัจจุบันร่องเป็น สีดำ ขอคำแนะนำแก้ไข
คำตอบ หินแกรนิตไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ มีคุณสมบัติ ที่คล้ายๆ กันต่างกันที่สี และชื่อที่ใช้เรียกกันเท่านั้น ร่องดำๆ เกิดขึ้นตามสภาวะความชื้นใต้อาคารเมื่อความชื้นหายไป ร่องดำก็จะหายไป ให้ใช้นํ้ายาเช็ดทำความสะอาด ถ้าใต้ถุนอาคารโล่ง ให้ตรวจดูใต้อาคารว่ามีนํ้าขังหรือมีความชื้นมากหรือไม่
คำถาม ผนังห้องนํ้าใช้กระเบื้อง ๔” x  ๔” สีขาว ปูกระเบื้อง ๘” ทับโดยไม่เอากระเบื้องเดิมออกได้หรือไม่
คำตอบ ได้โดยใช้ปูนกาวชนิดพิเศษที่ดี มีแรงยึดเกาะสูงปูทับลงไปบนกระเบื้องเดิมและแก้ไขระดับประตูให้สูงขึ้น เพราะพื้นกระเบื้องที่ปูสูงขึ้นมาด้วยการตัดประตูให้ขนาดพอดีกับพื้น

TIPS: หินอ่อนไม่ว่าจะนำเข้าจากต่างประเทศหรือเป็นหิน อ่อนในประเทศทั่วไปต้องทำความสะอาดและทานํ้ายากันซึม ทั้ง ๖ ด้าน ก่อนปู

คำถาม สระว่ายนํ้าปูด้วยกระเบื้องโมเสค ๒” x ๒” ใช้งานมา นาน ๖ ปีเศษ หลุดร่อนจะแก้ไขโดยไม่ต้องถ่ายนํ้าออกได้อย่างไร คำตอบ ปัจจุบันมีปูนกาวพิเศษ ที่ใช้ปูในนํ้าได้โดยไม่ต้องถ่ายน้ำออก ลองปรึกษาศูนย์ขายอุปกรณ์ก่อสร้างใหญ่ๆ ดูสิครับ
คำถาม กระเบื้องปูพื้นมีรอยร้าว จากขอบเสาทุกเสา จะแก้ไข อย่างไรดี
คำตอบ เอากระเบื้องบริเวณรอยแตกออกให้หมด สกัดดูที่พื้น ลักษณะร้าวอย่างนี้ อาจมีสาหตุมาจากการทรุดตัวของเสาต้นนี้ ถ้าเสามีการทรุดตัวจริงจะมีอาการอย่างอื่นแสดงประกอบ เช่น รอยร้าวที่ผนังในแนวเฉียง เป็นต้น

TIPS: คราบดำๆ ตามร่องกระเบื้องผนังห้องนํ้า มักจะเกิดจากความอับชื้นที่สะสมเพราะไม่มีอากาศถ่ายเทรวมทั้งปูนยาแนวเสื่อมสภาพเป็นไปได้ทั้งสองสาเหตุ กรณีแรกให้ใช้นํ้ายาเช็ดกระจกเช็ด หรือใช้นํ้าเช็ดออกก็ได้ส่วนกรณีสอง ให้ขูดยาแนวเดิมออก แล้วยาแนวใหม่

คำถาม กระเบื้องผนังห้องนํ้า ควรกรุถึงเพดาน หรือไม่
คำตอบ ปัจจุบันนิยมกรุถึงเพดาน นอกจากง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วยังเป็นส่วนที่โชว์ความสวยงามไปในตัวโดยเฉพาะส่วนบนอาจสลับลายด้วยกรุยเซิง หรือกระเบื้องที่มีลวดลายตามใจชอบได้
คำถาม กระเบื้องห้องนํ้าร้าวจากบนลงล่างเป็นแนวยาวจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ รอยร้าวเส้นเดียวตรงๆ จากบนลงล่าง สาเหตุมักเกิดจากตัวโครงสร้าง เสาหรือคานมีการแอ่นตัว และบิดตัว ทำให้ผนังแตกร้าวลุกลามไปยังกระเบื้อง หรือมีการกดตัวของคานไปกดทับ ผนัง กรณีร้าวอย่างนี้มาจากหลายสาเหตุ ขอให้แกะกระเบื้องออกก่อน ในส่วนที่ร้าวให้ผู้รู้ มาทำการวินิจฉัยให้ต่อไป
คำถาม กรุกระเบื้อง ๘”x ๘” ที่ห้องครัวใช้งานมา ๔ ปี มีหลุดร่อนหลายจุดจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ กระเบื้องหลุดเป็นบางจุดมักเกิดจากการยึดเกาะเสื่อมสภาพ เช่นบริเวณที่หลุดอาจจะติดไม่แน่นตั้งแต่แรก แก้ไขโดยการปูกระเบื้องเข้าไปใหม่ด้วยการใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวประสานระหว่างกระเบื้องกับผนังเพราะ “กาวซีเมนต์” ไม่จำเป็นต้องพอกให้หนามาก เนื่องจากมีแรงยึดเกาะสูงอยู่แล้ว
คำถาม กระเบื้องปูพื้นห้องโถงใหญ่จะปูสดดีหรือไม่
คำตอบ ไม่ดีเพราะ “การปูสด” คือการปูกระเบื้องทันที

หลังจากเทปูนที่ผิวหน้ามีผลเสียคือ นํ้าปูนจะขึ้นมาตามร่องกระเบื้องเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดคราบนํ้าเหนียวเหลืองๆแล้วกลายเป็นคราบสีดำในอนาคตควรเทปูนทิ้งไว้สัก ๒ วัน จากนั้นค่อยปูกระเบื้องด้วยวิธีการที่เรียกว่า “ปูแห้ง” โดยใช้ปูนกาวมาเป็น ตัวประสานจะดีกว่ามาก

คำถาม พื้นลื่นมากมีอะไรช่วยให้ไม่ลื่นได้บ้าง
คำตอบ “นํ้ายากันลื่น” (มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปมี หลากหลายยี่ห้อ ) เทลงไปที่พื้นทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกจะช่วยให้ไม่ลื่นได้ หรือถ้าจะป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่แรกก็ได้โดยใช้กระเบื้องปูพื้นชนิดผิวด้าน ไม่ลื่น ปูที่พื้นแทนซึ่งปัจจุบันก็มีสีและลายให้ เลือกมากมายเช่นกัน
คำถาม กระเบื้องนำเข้าจากต่างประเทศ ๑๒” x ๑๒” ขนาด กระเบื้องไม่สมํ่าเสมอกว้างกว่าบ้างหรือเล็กกว่า ๑-๒ มิลลิเมตรบ้าง ควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ เมื่อนำกระเบื้องนี้มาปู ควรเว้นร่องไว้  ๕ หรือ ๗ มม. จะแก้ไขปัญหาได้ ขนาดของกระเบื้องที่ต่างกัน ๑-๒ มม. เมื่อเว้นร่องห่างประมาณ ๕-๗ มม. จะดูโดยภาพรวมไม่ออก กระเบื้องไม่เสียไปเปล่าประโยชน์ที่สำคัญคืออย่าเจียหรือตัดกระเบื้องเป็นอันขาด เพราะขอบจะไม่เรียบเนียนเหมือนของเดิม

TIPS: กระเบื้องก่อนนำมาปูพื้นควรนำไปแซ่น้ำก่อนอย่าง น้อย ๑๕ นาที เพื่อให้กระเบื้องอิ่มน้ำ เมื่อนำกระเบื้องไปปู กระเบื้องจะไม่ดูดน้ำจากวัสดุยึดเกาะ เช่น น้ำจากปูนกาว หรือปูนซีเมนต์ขาว เพราะการที่กระเบื้องดูดน้ำจากวัสดุประสานต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระเบื้องหลุดร่อนได้ง่าย

คำถาม ใช้หินแกรนิตปูพื้นห้องรับแขกมา ๖ ปี ปัจจุบันไม่เงางาม ขอคำแนะนำอย่างไร
คำตอบ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหิน แกรนิตหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วปล่อยให้แห้ง การขัดเงาควรจ้าง มืออาชีพมาทำ เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมกว่าการ ใช้แม่บ้านทำความสะอาดตามปกติครับ

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>