การใช้และการเลือกซื้อถังเก็บน้ำ

การใช้และการเลือกซื้อถังเก็บน้ำ

ถังน้ำที่นิยมใช้ปัจจุบัน จะใช้เป็นถังแสตนเลส ทรงกลมมีขนาดความจุที่หลากหลาย ตั้งแต่ ๒๐ ลิตรจนถึง ,๐๐๐ ลิตร บางยี่ห้อถังขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยการใช้ถังสำรองน้ำในบ้าน ควรคำนวณดูว่าจะใช้ถังน้ำขนาดกี่ลิตรด้วยวิธีง่ายๆ คือ

สูตรการคำนวณ

จำนวนคน x ๒๐๐ x ๓ เท่ากับ………….ลิตร

จำนวนคน คือ คนในบ้าน

๒๐๐ คือ ตัวเลขมาตรฐานที่กำหนดว่า คน ๑ คน จะใช้น้ำเท่ากับ ๒๐๐ ลิตรต่อคน ต่อวัน และ

๓ คือ วันที่ใช้สำรองน้ำ ๓ วัน

 

ตัวอย่างการคำนวณ

บ้านหลังหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๗ คน จะซื้อถังน้ำขนาดไหนดีการคำนวณจะได้ว่า ๗ x ๒๐๐ x ๓ = (๔,๒๐๐ ลิตร )

 

เนื่องจากถัง ๕,๒๐๐ ลิตรไม่มีก็ใช้ขนาด ,๐๐๐ ลิตรก็ได้ หรือถ้าดูแล้ว คนในบ้านใช้น้ำเปลืองมาก ก็อาจเปลี่ยนตัวเลขจาก ๒๐๐ เป็น ๓๐๐ ก็ได้ หรือจะเปลี่ยนจากการสำรองน้ำ จาก ๓ วัน เป็น วัน ก็ได้ เช่นเดียวกันถังน้ำสแตนเลส

 

การใช้ถังน้ำสำรอง ถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆไม่ควรฝัง ใต้ดิน เพราะถังน้ำใต้ดินดูแลรักษายาก ทั้งเรื่องท่อและเรื่องถัง ถ้าจำเป็นต้องฝังดิน ก็ควรใช้ถังชนิดสำหรับฝังดินโดยเฉพาะ ทำด้วยไฟเบอร์ กล๊าส การฝังถังลงใต้ดิน ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำภายนอกที่อาจไหล เข้าไปในถัง เช่น น้ำผิวดิน น้ำฝน หากทำฝาถังไม่ดีพอถังสำรองน้ำยังมีความจำเป็นกับทุกๆ อาคารบ้านเรือนระบบ ท่อน้ำที่เข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของถังก็มีความสำคัญมิใช่น้อย ต้องดูแลให้สอดคล้องกันทุกระบบ ถังน้ำจึงจะออกมาดี คุ้มค่าประโยชน์ ที่ได้รับ

คำถาม ถังน้ำแสตนเลส วางบนดาดฟ้าโล่งๆ ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรวาง เพราะแรงลมอาจทำให้ถังน้ำล้มได้ ถ้าระดับน้ำลดตาลงมากน้ำหนักจะลดลง เมื่อแรงลมมากระทำด้านข้างถังก็ มีสิทธิจะล้มได้ ควรยึดไว้ด้วยลวดสลิงอย่างน้อย ๓ ทิศทาง จะมั่นคง แข็งแรงขึ้น
คำถาม
จะต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่ถังน้ำหรือไม่
คำตอบ ไม่ควรติดที่ถัง ควรติดในจุดที่สูงกว่าถังน้ำ เช่น แนวผนังหรือ โครงสร้างคอนกรีต เพราะตัวเสาต้องอาศัยการเกาะเกี่ยว ที่มั่นคง แข็งแรง

TIPS: การยึดเกาะถังไม่ให้ล้ม ควรทำห่วงเหล็ก ครอบลง ที่ฝาถัง มีห่วงเพื่อคล้องทำจุดยึดไว้ที่พื้น

คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่า ถังน้ำเป็นแสตนเลสและคุณภาพดี หรือไม่

คำตอบ ใช้แม่เหล็กธรรมดาไปแตะก็พอจะบอกได้ หรือดูยี่ห้อ ดูบริษัทผู้ผลิต ดูความนิยมในท้องตลาด สอบถามจากเพื่อนๆ หรือ พรรคพวกที่ใช้ถังน้ำ ก็พอจะบอกได้ว่าคุณภาพดีหรือไม่อย่างไร การพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นๆ เป็นการพิสูจน์คุณสมบัติทางวิศวกรรม ที่ต้องทำการตรวจสอบกันโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาก

คำถาม ถังเก็บน้ำ ควรฝังในดินหรืออยู่บนดิน จึงจะดี
คำตอบ
ดีที่สุด ควรอยู่บนดิน เพราะดูแลรักษาง่าย แต่ถ้า จำเป็นจริงๆ ก็ให้ฝังใต้ดิน โดยใช้ถังชนิดฝังใต้ดิน เช่น ถังไฟเบอร์กล๊าส ชนิดฝังใต้ดิน ปัจจุบันเป็นถังประเภท พีอี (โพลีเอ็ททิลีน) เป็นต้น

คำถาม ถังปูนที่หล่อเป็นถังน้ำใต้ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับ ถังไฟเบอร์ อะไรจะดีกว่า

คำตอบ ถังปูนที่เป็นคอนกรีต ถือว่ามีความแข็งแรง ทนทานดีกว่า ส่วนถังที่เป็นไฟเบอร์ แม้จะไม่แข็งแรงเท่าถังคอนกรีต แต่ทำงานง่าย รวดเร็วกว่าโดยรวมแล้วอาจราคาถูกกว่าในปริมาตรที่เท่ากัน

คำถาม ถังไฟเบอร์ไว้วางบนดาดฟ้าได้หรือไม่
คำตอบ จะวางได้ก็ต่อเมื่อถังไฟเบอร์ยี่ห้อนั้น ผลิตออกมาให้ทนต่อแสงอาทิตย์ได้ เพราะถังไฟเบอร์ถ้าไม่มีการเคลือบชั้นป้องกัน ยูวี ถังจะกรอบเร็ว ทั่วไปถังที่อยู่บนดาดฟ้า จะเป็นถังน้ำที่ทำด้วย โพลีเอ็ทธิลีน มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแสงอาทิตย์ และความร้อนได้ดี

คำถาม ถังน้ำแสตนเลส มีขนาดเล็กสุดเท่าไร
คำตอบ มีขนาด ๒๐๐ ลิตร บางบริษัททำขนาด ๕๐ ลิตรก็มี ถังเหล่านี้มักทำเป็นถังน้ำดื่มของพนักงาน หากเป็นถังน้ำสำรองใน บ้าน ไม่ควรใช้เล็กว่าขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร

คำถาม ถังน้ำแสตนเลส ๖,๐๐๐ ลิตร วางไว้บนหลังคาได้ หรือไม่

คำตอบ ถ้าออกแบบเผื่อเอาไว้ก็วางได้ ถ้าไม่ออกแบบไว้ควรวางแบบเฉลี่ยน้ำหนัก เช่น แบ่งเป็น ๓ ใบ ใบละ ๒,๐๐๐ ลิตร กระจายน้ำหนักไปตามเสาต่างๆ จะปลอดภัยกว่า ตั้งที่จุดเดียวมีน้ำหนักลงถัง ๖ ตัน (๖,๐๐๐ กิโลกรัม) หากไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้ จะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของบ้านอย่างมาก
คำถาม ลูกลอย ควรเป็นแบบไหน แบบไฟฟ้า หรือแบบ พลาสติก
คำตอบ ถ้าต้องการให้ระดับน้ำอยู่ต่ำๆ แล้วปั้มทำงานก็ใช้ลูกลอยไฟฟ้า ถ้าไม่ต้องการก็ ใช้ลูกลอยพลาสติก ซึ่งง่ายสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำว่าให้ใช้ลูกลอยไฟฟ้า กับขนาดถังที่มีขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ถังน้ำเล็กๆ ใช้ลูกลอยธรรมดาก็ได้
คำถาม ถ้าจะติดตั้งถังน้ำแสตนเลสบนดาดฟ้าตึกแถว ควร จะยกขึ้นอย่างไร (ถังขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร)
คำตอบ ถังน้ำแสตนเลสขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำหนักไม่มาก ผู้ผลิตแนะนำให้ยกขึ้นทางด้านหน้าหรือด้านหลังของตึกแถว โดยใช้เชือกระบบรอกผ่อนแรงธรรมดาก็เพียงพอ

คำถาม ห่วงยึดถังกันล้มมีหรือไม่
คำตอบ ไม่มีจำหน่าย แต่มีที่ประยุกต์ทำขึ้นมาเองเพื่อยึดถัง ที่วางบนดาดฟ้าโล่งๆ เพราะหากระดับนํ้าลดลง ถังมีโอกาสล้มเพราะแรงลมได้
คำถาม ถังน้ำแสตนเลส ในท้องตลาดยี่ห้ออะไรดี
คำตอบ ปัจจุบันถือว่าดีเท่าๆกันทุกยี่ห้อเพราะการผลิตใช้มาตรฐานเดียวกันวัตถุดิบแบบเดียวกัน อาจแตกต่างกันในรายละเอียดของเทคนิคผู้ผลิต ที่จะชิงความได้เปรียบในเชิงการค้าเท่านั้น
คำถาม ถังนํ้าแสตนเลส ควรมีอายุการใช้งานกี่ปี
คำตอบ ปกติถังน้ำจะรับประกัน ปี จากประสบการณ์เคยพบถังน้ำแสตนเลส ที่ยังอยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานมาแล้ว ๒๐ ปีเศษและยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าชำรุด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าของ ดูแลเป็นอย่างดี มีการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ จึงขอให้ผู้ใช้ถังน้ำเอา เป็นเยี่ยงอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการบำรุงรักษา

คำถาม ถังน้ำขนาด ๔,ooo ลิตร วางไว้ ๒ ถังที่พื้น พื้นทรุดมาก ควรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ควรตอกเสาเข็มทำฐานราก เพราะมีน้ำหนักถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๔ ตัน พื้นที่รองรับความแข็งแรงพอ จึงขอแนะนำให้ตอกเข็มแล้วทำพื้นรองถังจะมีความมั่นคงแข็งแรงกว่า
คำถาม ตึกแถวแบบเก่า มีถังปูนอยู่บนดาดฟ้า ปัจจุบันรั่วมาก ขอคำแนะนำการแก้ไข

คำตอบ ขอแนะนำ ๒ วิธี คือ

  • วิธีที่ ๑ ทำความสะอาดภายในถังแล้วใช้ซีเมนต์ทา กันซึม ทาภายในถังถังเก็บน้ำใต้ดิน

วิธีที่ ๒ ทุบทิ้งไป ติดตั้งถังน้ำแสตนเลส จะดูแลบำรุง รักษาง่ายกว่ามาก หากการรั่วซึม เกิดจากถังปูนแตกร้าวควรใช้วิธีที่ ๒ ดีกว่า
คำถาม การวางถังน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตร บนดาดฟ้า ไม่มีอะไรยึดจะทำให้ถังล้มหรือไม่
คำตอบ ถ้าดาดฟ้าโล่ง ระดับน้ำลดลงถังจะมีโอกาสล้มมี ๒ แนวทาง ในการป้องถันคือ ทำห่วงกันล้มติดตั้งหรือก่อ ผนังรอบๆ เพื่อลดแรงปะทะ
คำถาม การใช้ถังน้ำใบเดียวใหญ่ๆ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร กับ การใช้ ๒,๐๐๐ ลิตร ๓ ใบ อย่างไหนดีกว่า
คำตอบ
ถ้ามีที่ตั้งพอที่จะรับน้ำหนักได้ ควรติดตั้ง ๖,๐๐๐ ลิตรใบเดียวครับ เพื่อลดจำนวนข้อต่อของท่อลงมา แต่ถ้าบริเวณดังกล่าวมีข้อจำกัดของกระจายน้ำหนัก ไปตามจุดที่พอจะรับน้ำหนักได้ก็ควรใช้ ๓ ใบดีกว่า แล้วต่อท่อหากัน
คำถาม
ถังไฟเบอร์กล๊าส วางบนดาดฟ้าจะมีปัญหาเรื่อง การล้มหรือไม่
คำตอบ
มีโอกาสได้ง่าย เพราะบนดาดฟ้า ลมแรง ควรทำห่วงยึดหรือทำโครงเหล็กครอบไว้

คำถาม ถังน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร ๔ ลูก ตั้งดาดฟ้า จะล้มหรือไม่ (ตึกแถว ๔ ชั้น) ควรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ถ้าวางโล่งๆ ก็มีโอกาสล้ม ควรก่อเป็นกำแพงกันตกหรือโครงเหล็กด้านข้างก็จะช่วยได้ โดยทั่วไปตึกแถวจะมีกำแพงกันตก สูง ๙๐ ซม. อยู่แล้วไม่ต้องกังวลมาก
คำถาม บ้านอยู่ในรั้วเดียวกัน ควรใช้ถังน้ำใบใหญ่ใบเดียว หรือแยกย่อย
คำตอบ แยกย่อยดีกว่า เพราะพฤติกรรมการใช้น้ำอาจ แตกต่างกัน การดูแลรักษาก็ง่ายกว่า เพราะระบบจะถูกย่อยให้เล็กลง ตามความต้องการของแต่ละบ้าน
คำถาม ถังน้ำแสตนเลส ๑๘-๘ ที่เขียนไว้ข้างถังคืออะไร
คำตอบ เป็นอัตราส่วนและเบอร์ของแสตนเลสที่ใช้ตาม มาตรฐานทางวิศวกรรมจากเยอรมันของถัง และนำมาใช้กับมาตรฐานทางวิศวกรรมของการผลิตถังน้ำแสตนเลสของไทย
คำถาม ถังน้ำแสตนเลสใช้มา ปี รั่ว-ซึม ที่ตะเข็บ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถังน้ำมักจะมีปัญหาเกิดสนิมตรงตะเข็บ เพราะจุดนี้ คือจุดต่อของถัง วิธีการคือขัดเอาสนิมออก แล้วใช้อีพ๊อกซี่ มาทาก็จะแก้ปัญหาได้ โดยทำจากภายในถังเพราะจุดรั่วเริ่มมาจากในถังอย่าทำภายนอกถังครับคำถาม มีสีทาตามข้อต่อหรือไม่ สีจะเป็นอันตรายต่อการ ใช้น้ำหรือไม่
คำตอบ สีที่ทาข้อต่อของถัง เรียกว่าอีพ๊อกชี่ ใช้กับถังน้ำได้ดี เป็นสีที่การประปาใช้กับงานท่อส่งน้ำ จึงไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้น้ำ
คำถาม การต่อท่อเข้าหากันจะใช้ท่อใหญ่กว่ามาตรฐาน ได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องให้ผู้ผลิตเจาะมาให้จากโรงงาน เพราะถ้าทำเองอาจมีปัญหาเรื่องสนิมและรั่วได้
คำถาม ขาของถังน้ำแสตนเลส ควรทำด้วยอะไร
คำตอบ ควรทำด้วยแสตนเลส จะมีความคงทนยิ่งขึ้น มิฉะนั้นอาจต้องเปลี่ยนขาถังน้ำบ่อย จะยุ่งยากเพราะต้องถ่ายน้ำออกจากถังให้หมด ควรใช้วัสดุชนิดเดียวกับถัง ทั้งนี้เพื่อความคงทน และบำรุงรักษาง่าย

คุณมาจาก:

One thought on “การใช้และการเลือกซื้อถังเก็บน้ำ

  1. เกษม ล้ำเลิศ

    บ้านมีถังเก็บน้ำ แต่มีปัญหาเรื่องปั้มน้ำ แนะนำร้านซ่อม แถว นนทบุรี

    0835445098

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>