งานตอก งานเจาะเสาเข็ม

งานตอก / เจาะ เสาเข็ม

งานตอกเสาเข็มเสาเข็มตอก มีให้เห็นกันทั่วไป โดยใช้ปันจั่นโครงเหล็ก ตอก ด้วยลูกตุ้มเหล็ก ความลึกของเสาเข็มขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินแต่ละ ที่ ตัวอย่างเช่น

 • แถวจังหวัดระยอง อาจตอกได้ -๕ เมตร
 • แถวๆ บ้านฉาง จ.ระยอง บางจุดเพียงทำฐานรากแผ่ ก็ใช้ งานได้
 • บริเวณหน้ารังสิต ตอกได้ลึกประมาณ ๑๖-๑๗ เมตร
 • บริเวณบางนา – สมุทรปราการ อาจตอกลงไป ๒๒-๒๕ เมตร
 • แถวๆ ประตู’นา – พญาไท ตอกได้ ๒๐ เมตร
 • แถวๆ นนทบุรี ตอกได้ ๑๙.๔๐ เมตร
 • ฯลฯ

ความลึกของแต่ละพื้นที่จึงไม่แน่นอน

 

ในกรุงเทพฯ ดินที่เรียกว่าชั้นทรายชั้นแรกอยู่ที่ประมาณ ๒๑ เมตร เหมาะสำหรับการตอกเสาเข็มบ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารศูนย์การค้าทั่วไป ส่วนดินชั้นทรายชั้นที่ ๒ อยู่ที่ ๖๐ เมตร เหมาะสำหรับการตอกเสาเข็มของอาคารสูงๆ เท่านั้น

 

บางครั้งวิศวกรอาจออกแบบบ้านให้ใช้เสาเข็มสั้นแทน โดยปลายเสาเข็มอาจอยู่ที่ ๑๒ เมตรหรือ ๑๖ เมตร แต่มีหลายๆต้นโดยไม่ต้องให้ปลายเสาเข็มไปอยู่ที่ระดับ ๒๑ เมตร ก็สามารถทำได้ในเชิงวิศวกรรม

หากไม่มีอุปสรรคอะไร วิศวกรจะออกแบบเป็นเสาเข็มตอก เพราะควบคุมคุณภาพของงานได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ตัวของเสาเข็ม และ วิธีการตอก ราคาของเสาเข็มตอกก็ไม่แพงมากนัก

เสาเข็มเจาะ จะใช้ก็ต่อเมื่อเสาเข็มตอกลำเลียงเข้าไปไม่ได้ บริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้างหนาแน่นหรือสร้างอาคารชิดเขต จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เสาเข็มเจาะแทน ทั่วไปเสาเข็มเจาะจะมีราคาแพงกว่าเสาเข็มตอกประมาณเกือบเท่าตัว ควบคุมคุณภาพยากกว่า ตั้งแต่ขบวนการเจาะการใส่เหล็ก การหล่อคอนกรีต และ การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

 

ไม่ว่าจะใช้เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะยังคงมีความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างเท่ากัน เพราะวิศวกรจะออกแบบ ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน ถ้าในแบบระบุว่า เสาเข็ม ๒๑ เมตร ก็ไม่จำเป็นต้องให้ได้ความลึก ๒๑ เมตร เสมอไป หากเจาะลงไปได้แค่ ๑๘.๕ หรือ ๑๙.๕ เมตร และเจาะต่อไปอาจจะพบน้ำและทะลุชั้นทรายชั้นแรก ก็สามารถหยุดเจาะได้ โดยผู้เจาะเสาเข็มจะวินิจฉัยจากดินที่ปลาย เสาเข็มเป็นหลัก

คำถาม เสาเข็มเจาะควรลึกสักกี่เมตร จึงจะรับน้ำหนักได้ดี
คำตอบ ควรเจาะลงไปที่ความลึกของชั้นดินเหนียวแข็งครับ ซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความลึกไมjเท่ากัน เช่น แถวรังสิต ประมาณ ๑๖-๑๗ เมตร นนทบุรี ๑๙ เมตร บางนา ประมาณ ๒ เมตร ฉะนั้นไม่ควรคิดว่าความลึกของชั้นดินเหนียวแข็งต้องเป็น ๒๑ เมตรเสมอไป วิศวกรผู้ควบคุมงานจะพิจารณาจากดินที่เจาะขึ้นมาเป็นหลัก จึงจะทราบว่าจะหยุดได้เมื่อไร

คำถาม เสาเข็มตอกกับเสาเข็มเจาะ อะไรดีกว่ากัน
คำตอบ ดีเท่ากัน ถ้าสถานที่ก่อสร้าง รถสามารถเข้าออกได้สะดวกสามารถตอกเสาเข็มได้โดยไม่สะเทือนต่ออาคารข้างเคียง วิศวกรจะเลือกเสาเข็มตอกก่อนเป็นอันดับแรก เพราะควบคุมคุณภาพของเสาเข็มได้ง่ายกว่า ส่วนเสาเข็มเจาะจะใช้กรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้าแคบ ระยะเลี้ยวรถไม่พอ มีอาคารข้างเคียงอยู่ หนาแน่น หรือเหตุผลเรื่องการต่อเติมในอนาคต เป็นต้น

 

TIPS: Blow Count คือ จำนวนครั้ง ที่ลูกตุ้มกระแทกลงบน หัวของเสาเข็มที่ระยะ ๑ ฟุต ออกแบบกำหนดโดยวิศวกร

 

การเจาะเสาเข็มคำถาม เสาเข็มปนกับเสาเข็มไม้อะไรจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากัน
คำตอบ ดีเท่าๆ กัน เพียงแต่มีข้อจำกัดแตกต่างกันในการใช้ เช่น เสาเข็มปูน สามารถโผล่หัวเข็มมาถึงผิวดินได้ เพื่อรองรับพื้น คอนกรีต แต่เสาเข็มไม้ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ในกรุงเทพฯ ประมาณ ที่ ๑.๒๐ เมตร หรือ ๑.๕0 เมตร ขนาดของเสาเข็มปูน สม่ำเสมอ ส่วนขนาดของเสาเข็มไม่ต้องมีการคัดขนาด จึงจะได้ขนาดตามที่ต้องการมาใช้งาน

คำถาม ตอกเข็มไอ ๒๖ ลึก ๒๑.๕๐ เมตร ไว้เมื่อ ปีที่แล้ว ขณะนี้จะทำการก่อสร้างอาคารต่อ เสาเข็มยังสามารถใช้ได้หรือไม่
คำตอบ ยังสามารถใช้ได้ แต่ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า เสาเข็มเยื้องศูนย์ออกไปจากจุดเดิมหรือไม่

ถ้าบริเวณดังกล่าว ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้พื้นที่บนหัวเสา เข็มก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้านำมาใช้เป็นลานจอดรถ หรือใช้เป็นสถานที่ขายของที่มีรถเข้าออกประจำ ก็อาจส่งผลให้เสาเข็มมี โอกาสเคลื่อนตัวได้ขอให้ตรวจสอบด้วย เพราะระยะเวลานานถึง ๔ ปี การเคลื่อนตัวของดินมีผลต่อเสาเข็มที่ตอกไว้ลอยๆ แน่นอน
คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าเสาเข็มตอกลึกถึงระดับดินที่ต้องการ แล้วหรือไม่
คำตอบ สำหรับเสาเข็มตอกจะรู้ได้จากการนับโบลวเค๊าท์ (Blow Count)  ส่วนเสาเข็มเจาะรู้ได้จากการดูตัวอย่างดินที่ติดมากับตระกร้าตักดินขึ้นมา
คำถาม จำเป็นต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ทุกต้นหรือไม่
คำตอบ เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเป็นการทดสอบคุณภาพว่า เสาเข็มเจาะได้มี การเทคอนกรีตลงไปเต็มตามที่ออกแบบไว้โดยไม่มีข้อบกพร่อง เช่นเทได้ลึก ๒๑ เมตร เทเต็มไม่ขาดตอนผลที่ออกมาเป็นผลทางวิศวกรรม ที่จะสามารถยืนยันได้ว่า เสาเข็มที่ทดสอบสามารถรับน้ำหนักของอาคารได้ตามที่วิศวกรรมออกแบบไว้

TIPS: การทดสอบเสาเข็มเจาะ กระทำเพื่อทดสอบคุณภาพ ของเสาเข็มว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ ผลของการทดสอบจะทำให้ทราบว่ามีการเทคอนกรีตลงไปเต็ม ต้นเสาเข็มหรือไม่มีรอยร้าว ณ จุดใดมีความลึกเท่าใด ดังนั้น เพื่อให้อาคารสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบไว้และ ความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร จึงควรมีการทดสอบเสาเข็ม เจาะก่อนการก่อสร้าง

คำถาม เหล็กในเสาเข็มควรใส่ตลอดความลึกของเสาเข็ม หรือใส่เพียง ๑๐ เมตร
คำตอบ ใส่เพียง ๑๐ เมตร จากปากหลุม ยกเว้นเสาเข็มจะถูกออกแบบมาให้รับแรงด้านข้าง หรือมีแรงดึง เช่น เสาเข็มที่รอง รับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างเหล็ก สูง ๔๐ หรือ ๔๕ เมตร มีแรงลมปะทะด้านข้างของโครงสร้าง ลักษณะดังนี้จึงจะใส่เหล็กเต็มหลุมเจาะ
คำถาม งานบ้าน ๒ ชั้น ความลึกของเสาเข็มเจาะ ควรอยู่ที่ประมาณกี่เมตร
คำตอบ ความลึกขึ้นอยู่กับบริเวณท้องที่นั้นๆ โดยยึดหลักว่าต้องเจาะเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินเหนียวแข็งความลึกในแต่ละบริเวณ อาจไม่เท่ากัน เช่น รังสิตเจาะได้ ๑๖-๑๗ เมตร บริเวณนนทบุรี ประมาณ ๑๙.๕ เมตร บางพลี ประมาณ ๒๔  เมตร ประตูน้ำประมาณ ๒๑ เมตร เป็นต้น
คำถาม  มีปั้นจั่นมาตอกเสาเข็ม ห่างจากบ้าน ๑๔ เมตร อันตรายหรือไม่
คำตอบ ไม่อันตรายแต่อาจทำให้รำคาญจากแรงสะเทือน และเสียงของเครื่องจักร ซึ่งต้องมีบ้างเป็นธรรมดา ไม่ส่งผล ต่อความมั่นคงของตัวบ้านแต่อย่างใด
คำถาม เสาเข็มตัวไอ ๒๖ ตอกไปได้ ๑๔ เมตร ตอกไม่ลงจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ควรยกเลิกเสาเข็มต้นนี้ แล้วตอกแซมใหม่ ตามระยะที่วิศวกรออกแบบ การตอกไม่ลงที่ ๑๔ เมตร เป็นไปได้หลาย สาเหตุ เช่น พบสิ่งกีดขวาง ตั้งแต่ระยะ ๔-๕ เมตร ติดที่ปลายเสา เข็มอาจเป็นก้อนของฐานรากหรือเสาเข็มเดิม ที่อาจเป็นเสาไม้ก็ เป็นได้เมื่อเสาเข็มและสิ่งกีดขวาง เริ่มเข้าสู่ชั้นใต้ดินเหนียวแข็งจะทำให้ตอกไม่ลง
คำถาม เสาเข็มเจาะขนาด ๓๕ ซม. ควรใส่เหล็กกี่เส้น
คำตอบ จำนวนเหล็กขึ้นอยู่กับวิศวกรที่ออกแบบจะเป็น ผู้กำหนด เช่น ๖ เส้น ๘ เส้น แล้วแต่วิศวกรจะออกแบบ แต่ทุกเส้นจะมีขนาดเท่ากันหมด เช่น เหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๖ มม. ๖ เส้นเป็นต้น
คำถาม เหล็กปลอกในเสาเข็มควรเป็นแบบปลอกเดี่ยวหรือ แบบพันเกลียว
คำตอบ มีค่าเท่ากัน ปลอกพันเกลียวใช้กรณีที่เหล็กใน เสาเข็มยาวตลอดความลึก การพันเกลียวจะช่วยให้เหล็กแกนเป็น เส้นตรง ทำให้สะดวกในการหย่อนเหล็กลงในหลุมเจาะ
คำถาม เสาเข็มที่ใช้กับบ้าน ควรเป็นตัวไอหรือสี่เหลี่ยมตัน จึงจะดี
คำตอบ ได้ทั้งนั้น วิศวกรจะออกแบบตามหลักวิศวกรรม ในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงแล้วถือว่าเท่ากัน
คำถาม เสาเข็มกลวงหกเหลี่ยม ใช้ในงานต่อเติมครัวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ ถ้าน้ำหนักไม่มาก เช่น ต่อครัวออกไป ๓-๔ เมตร ตอกเสาเข็มหลุมละ ๔-๕ ต้น เพราะเสาเข็มแบบนี้ตอกด้วยสามเกลอ โดยใช้แรงคนไม่ส่งผลต่อผลกระทบอาคารข้างเคียง รวมทั้งมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดี

คำถาม ใช้เสาเข็มไม้ ยาว ๕ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ควรตอกให้หัวเสาเข็มลึกลงเท่าไร
คำตอบ ควรตอกให้หัวเสาเข็มไม้ ลึกลงกว่าผิวดิน ประมาณ ๑.๒๐ เมตร คือให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน เพื่อไม่ให้หัวเสาเข็มผุ
คำถาม เสาเข็มเหล็กจะมีปัญหาเรื่องสนิมในอนาคตหรือไม่
คำตอบ ไม่มีเพราะการใช้เสาเข็มเหล็กจะถูกกำหนดให้ เสาเข็มอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเสาเข็มเหล็กจึงอยู่ได้โดยไม่เป็น สนิมแต่อย่างใด
คำถาม เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะที่ความลึกเท่ากัน จะทรุดตัวเท่ากันหรือไม่
คำตอบ ไม่เท่ากันถ้าจะต่อโครงสร้างควรแยกรอยต่อของ โครงสร้างออกจากกันด้วย
คำถาม เสาเข็มเจาะขนาด ๓๕ ซม. เจาะได้ ๘ เมตร ใช้ได้ หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรเจาะที่ความลึก ๘ เมตร เพราะปลายเสาเข็ม อยู่ในชั้นดินเหนียวอ่อน การรับน้ำหนักไม่ดี มีการทรุดตัวมาก จึงไม่ควรทำอย่างยิ่ง
คำถาม เสาเข็มไม้ยาว ๖ เมตร จะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างไร ตรงจุดไหน
คำตอบ วัดที่กึ่งกลางต้น ตัดไม้วัดเป็นเครื่องมือคล้ายๆ มีด ให้มีรอยกว้าง ๖” ใช้สับลงไปที่กึ่งกลางเสาเข็ม
คำถาม การเทปูนในเสาเข็มเจาะจะต้องใช้ท่อยาวหรือไม่
คำตอบ ควรใช้ท่ออ่อนยาว ๔-๕ เมตร เพื่อลำเลียงคอนกรีต ลงไปเป็นการป้องกันมิให้คอนกรีตเกิดการแยกด้วย
คำถาม การต่อ เสาเข็ม ๓ ท่อนให้ได้ ๒๘เมตร ทำได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เสาเข็มต่อได้ไม่เกิน ๒ ท่อนเท่านั้น การที่รอยต่อมีมากจะเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของเสาเข็ม เช่น เสาเข็มจะเอียงมากไป รอยต่อที่ทำไม่ดี ส่งผลให้ความมั่นคงลดลง จึงไม่ควรต่อ เกิน ๒ ท่อน ถ้ามีปัญหาในการลำเลียงควรเปลี่ยนเป็นเสาเข็มเจาะแทน
คำถาม ตอกเสาเข็มไปได้ ๘ เมตรกว่าปันจั่นเสีย ๓ วันจะทำอย่างไร
คำตอบ เสาเข็ม ๘ เมตร ยังอยู่ในชั้นดินอ่อนหยุดตอกไป ๓ วัน เมื่อจะตอกต่อ สามารถตอกต่อไปได้ช่วงตอกแรกๆ ให้ยกลูกตุ้มเหล็กน้อยๆ เพื่อป้องกันการที่หัวเสาเข็มจะแตก
คำถาม ตอกเสาเข็ม ควรเว้นไว้กี่วันจึงจะนำมาทำฐานรากได้
คำตอบ ทำได้ทันที เพราะการทำฐานรากยังไม่มีน้ำหนัก ลงกว่าจะทำฐานรากก็เลยระยะเวลาที่ดินมารัดรอบๆ เสาเข็มจึงไม่ต้องรอเวลาใดๆ
คำถาม เสาเข็มปูนหกเหลี่ยมจะต่อกันอย่างไร
คำตอบ ใช้เดือยไม้ ต่อต้นแรกกับต้นที่สอง รอยต่อฝังอยู่ ใต้ดินจะไม่ผุ สามารถใช้งานได้ตามหลักวิศวกรรม

คุณมาจาก:

One thought on “งานตอก งานเจาะเสาเข็ม

 1. บีบี

  ต้องการต่อเติมครัวหลังบ้าน ขนาด3*7.5 ม. ต้องใช้ประมานกี่ต้น ราคารามสุทธิเท่าไร มีอะไรบ้าง สถานที่ตั้งบ้านอยู่ที่หมู่บ้านสิรภัทร4 อำเภมเมือง ไทรม้า จ.นนท์ ค่ะ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>