ซิลิโคน คืออะไรทำไมต้องซิลิโคน

ซิลิโคน‘ เป็นสารเอนกประสงใซ้ในงานก่อสร้างและงาน ทั่วไปไม่ว่าสารเหล่านั้นจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่า ”ซิลิโคน” เสมอๆ จึงขอแนะนำดังนี้

ซิลิโคน มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป นับ ๑๐ ชนิด ยึดเกาะ กับกระจกได้ดีทนน้ำได้ดี ทนสารเคมีเช่น นํ้ายาล้างห้องนํ้าได้ดี แต่ใช้กับงานปูนได้ไม่ดีนักและทาสีทับไม่ได้ ซิลิโคน จึงเหมาะกับ งานซิลิโคนภายใน เช่น ใช้ยาแนวห้องนํ้า แต่มีคุณสมบัติในการดูดฝ่นเข้ามาง่ายๆ จึงต้องหมั่นทำความสะอาดบรีเวณรอยต่อเหล่านี้เป็นพิเศษ

อะครีลิก ยืดหยุ่นตัวได้มาก เกาะเกี่ยวกับคอนกรีตไม่ดีนัก ทาสีทับได้ นิยมใช้กับงานกระจกอะลูมิเนียม

โพลียูริเทน ยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดียืดหยุ่นตัวสูง ทนแสง อาทิตย์ เนื้อแข็งกว่าซิลิโคน ไม่ดูดฝ่น ไม่เกิดเชื้อรา ทาสีทับได้ จึงนิยมมาใช้กับรอยต่อของอาคารที่มาชนกันระหว่างอาคารเดิมกับอาคารใหม่

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาแนว จึงต้องดูจุดประสงค์ให้ชัดว่าจะนำไปใช้เพื่ออะไร ใช้ภายในหรือภายนอก จำเป็นต้องกันนํ้าหรือไม่ ต้องการทาสีทับหรือไม่แล้วเลือกวัสดุให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ ส่วนการปฏิบัติก่อนการใช้ ต้องปฏิบัติเหมือนๆ กันทุก ผลิตภัณฑ์ คือ

๑. บริเวณที่จะอุดยาแนวต้องสะอาด ปราศจากฝ่นผง คราบ นํ้ามันและคราบสกปรกต่างๆ
๒. ต้องแห้ง ไม่มีน้ำ ไม่มีความชื้น
๓. ผิวงานต้องราบเรียบพอสมควร
๔. บริเวณที่จะอุดยาแนวต้องสกัดให้ความกว้าง-ยาว ได้สัด ส่วน เช่น กว้าง ๒ ซม. ลึก ๑ ซม.
คำถาม ซิลิโคนยาแนวโถส้วม จะใช้แบบไหนดี
คำตอบ ใช้แบบเดียวกับที่ยาตู้ปลา ดูง่ายๆ ที่ข้างๆ หลอดจะ มีรูปโถรูปอ่างอาบนํ้า นำมาใช้ได้ เพราะ’ซิลิโคน‘ ชนิดนี้มีสารป้องกันเชื้อราโพลียูรีเทน

TIPS: ชิลิโคนยาตู้ปลา ไม่ควรใช้อุดรอยรั่วภายนอกอาคาร เนื่องจากไม่ทนแสงอาทิตย์และทาสีทับไม่ได้ ควรใช้ โพลียูริเทน ซึ่งเป็นชิลิโคนที่ระบุว่าสามารถใช้ภายนอกอาคารได้ซ่อมแซมอุด รอยรั่วแทน

คำถาม อ่างอาบนํ้าตามขอบๆ ใช้ปูนขาวหรือซิลิโคน ยาแนว จึงจะดีและถูกต้อง
คำตอบ “ปูนซีเมนต์ขาว” ใช้ได้ แต่ห้ามใช้ “ปูนขาว” เด็ดขาด หรือจะใช้ซิลิโคนยาแนว ชนิดที่ใช้ในห้องนํ้าก็ได้

หมายเหตุ : ปูนซีเมนต์ขาว เป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงาน ปูนปั้น ปูนยาแนว ปูนหล่อ และงานหินขัด ส่วนปูนขาว เป็นหินปูนเผานำมาบด ใช้ในการผสมทรายและปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานปูนฉาบ

คำถาม อะคริลิก ต่างจากซิลิโคนอย่างไร
คำตอบ ซิลิโคนจะทาสีทับไม่ได้ เมื่อยาแนวไปแล้ว สีจะต้อง เป็นสีของซิลิโคน ส่วนอะคริลิก เมื่อยาแนวไปแล้ว สามารถทาสีให้ร่องที่ยาแนวไปแล้วเป็นสีเดียวกับอาคารได้
คำถาม รอยต่อบ้าน จะยาแนวประเภทไหน
คำตอบ ควรใช้โพลียูริเทรน เพราะโพลียูริเทรนยืดหยุ่นตัวดี ยึดเกาะกับคอนกรีต วัสดุกระจก อะลูมิเนียม ไม้ดี และทาสี ทับได้
คำถาม พื้นแตกร้าวใช้ชิลิโคนประเภทไหน
คำตอบ ควรใช้ประเภท “โพลียูริเทรน” หรือจะใช้อะคริลิก ก็ได้ ขอให้ดูข้างๆ หลอดว่าเหมาะสำหรับใช้งานอะไร ซึ่งปัจจุบันก็จะมี คำแนะนำที่เป็นภาษาไทยติดอยู่ด้วย
คำถาม การฉีดซิลิโคนด้วยปืนหรือการอัดด้วยเกรียงอะไรดีกว่า
คำตอบ การใช้ปืนยิงซิลิโคนจะดีกว่า เพราะมีความสมํ่าเสมอของชิลิโคนทีจะใช้ยาแนวร่องมากกว่า ปืนฉีดชิลิโคนจะบังคับ ปริมาณของซิลิโคนที่จะออกมาจากปลายหลอดฉีดได้ดีกว่านั่นเอง
คำถาม ซิลิโคนมีอายุกี่ปี
คำตอบ อย่างน้อย ๕ ปี ความคงทนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเช่น ผิวของงานที่จะซ่อมแซมต้องสะอาด ไม่ขรุขระ แห้ง และปฏิบัติตาม ข้อแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัด
คำถาม ชิลิโคนจะมีอันตรายต่อคนหรือไม่
คำตอบ ไม่เป็นอันตราย ปัจจุบันซิลิโคนหรือวัสดุยาแนวอื่นๆ ทุกชนิดมักจะกำกับว่า “ไม่มีพิษ” ประกอบกับวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุประจำบ้านทั่วไปจึงไม่มีส่วนผสมอะไรที่เป็นพิษ
คำถาม หลังคาช่องแสงเป็นไฟเบอร์แตกชำรุด จะใช้ซิลิโคน ซ่อมแซมหรือไม่
คำตอบ ให้ใช้โพลียูริเทรนสีเทาอ่อนซ่อมแซมจะดีกว่า เพราะมีสีที่ใกล้เคียงกับไฟเบอร์ที่สุด
คำถาม ผนังเหล็กมาชนกับไม้ ใช้ซิลิโคนประเภทไหน ถึงจะอุดช่องโหว่ได้ดี
คำตอบ ควรใช้ “โพลียูริเทรน” เพราะโพลียูริเทรน ยึดติดกับ วัสดุ เหล็ก ไม้ ปูน หรือพลาสติกได้ดี และทาสีทับได้ตามต้องการ
คำถาม ใช้สังกะสี มุงหลังคามา ๒๐ ปีเศษ ปัจจุบันมี รูรั่ว จะอุดด้วยซิลิโคน แบบไหน
คำตอบ อุดด้วยโพลียูริเทรน หรือพียู (PU) หรือซิลิโคน ที่บอกว่าใช้ภายนอกได้ สำคัญคือก่อนอุดทำความสะอาดผิว ให้ดี
คำถาม ใช้ซิลิโคนยาตู้ปลา มาใช้งานที่รางนํ้าได้หรือไม่
คำตอบ ชิลิโคนยาตู้ปลาไม่ควรใช้กับรางนํ้าเพราะไม่ทน ความร้อน ควรใช้ซิลิโคน ที่เขียนกำกับไว้ข้างฉลากว่าสำหรับใช้ ภายนอกจะเหมาะสมกว่า
คำถาม อะคริลิกใช้ยาแนวที่กระเบื้องโมเนีย ได้หรือไม่
คำตอบ อะคริลิกเป็นซิลิโคนชนิดหนึ่ง ขอให้เลือกชนิดที่ทนแสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากในท้องตลาดปัจจุบันมีอะคริลิกให้เลือก หลากหลายมาก
คำถาม จะทำอย่างไรเมื่อชิลิโคนที่ขอบหน้าต่างชำรุด
คำตอบ เอาเหล็ก หรือใบมีด ขูดซิลิโคนเก่าออกให้หมด ทิ้ง ไว้ให้แห้งแล้วยาแนวใหม่ด้วยโพลียูริเทน

TIPS: การซ่อมแซมอาคารด้วยชิลิโคนให้มีอายุการใช้งาน นานที่สุด ต้องทำผิวหรือร่องที่จะยาแนวสะอาด ปราศจากฝ่น คราบมัน หรือคราบไขมัน และปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เขียนไว้ ข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

คำถาม พุดตี้ กับซิลิโคน ต่างกันหรือไม่
คำตอบ พุตตี้ (Putty) เป็นวัสดุยาแนวอุดร่องกระจก ช่าง กระจกจะใช้อุดร่องหลังจากติดกระจกเข้ากับบานหน้าต่างไม่ไปแล้ว พุตตี้จะอยู่ในร่องส่วนซิลิโคนจะอยู่ภายนอก ซึ่งมีความยืดหยุ่นตัวดีกว่า
คำถาม ผนังที่แตกลายงาใช้ซิลิโคนป้ายผิวได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ การใช้ซิลิโคน ต้องทำเป็นร่องลึกๆ ผนังแตก ลายงา ควรใช้การซ่อมด้วยวัสดุยาแนวในงานสี
คำถาม มีซิลิโคนเหลืออยู่สองชนิดอย่างละนิดหน่อย คือแบบไม่ทนแดดจะเอาไว้ชั้นใน ส่วนชั้นนอกใช้ชิลิโคนแบบทนแดด ได้ หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้และไม่ควรใช้ จะใช้แบบใดควรใช้แบบเดียว เพราะชิลิโคนสองชนิดมีความยืดหยุ่นตัวไม่เท่ากัน
คำถาม จะยาแนวอ่างควรใช้ชิลิโคนแบบใด
คำตอบ แบบสีใสๆ แบบสีขาว สีครีม เลือกได้ตามใจชอบ และควรใช้แบบที่ใช้กับห้องนํ้าเพราะจะมีสารป้องกันเชื้อรา

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>