ท่อ pvc

ซ่อมท่อระบบท่อน้ำ-สุขภัณฑ์ภายในบ้าน

ซ่อมท่อ ท่อนํ้าที่ใช้ภายในบ้านมีมากมายหลายชนิด แต่ที่นิยมมากที่ สุดในการนำมาใช้กับบ้านพักอาศัย คือท่อพีวีซีสีฟ้า ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕, ๘.๕ และ ๕ ซึ่งเป็นท่อนํ้าดี ส่วนบ้านหลังไหนจะใช้ท่อนํ้าชั้นคุณภาพใด ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบบ้านหลังนั้นจะกำหนด มาตรฐานเกี่ยวกับระบบท่อนํ้า กำหนดเอาไว้ว่าท่อ pvc

๑. ท่อพีวีซี สีฟ้า คือ ท่อนํ้าดี หมายถึงท่อที่ใช้รับแรงดัน เช่น ท่อที่ต่อไปยังฝักบัว ท่อที่ต่อไปยังก๊อกนํ้าภายในบ้าน เป็นต้น

๒. ท่อพีวีซี สีเทา คือ ท่อนํ้าทิ้ง หมายถึงท่อที่ไม่มีแรงดัน เช่น ท่อนํ้าทิ้งจากอ่างล้างหน้า เป็นต้น

๓. ท่อพีวีซี สีเหลือง คือท่อร้อยสายไฟภายในบ้าน ส่วนท่อนํ้าร้อนจะใช้ท่อทองแดง ท่อ PB สีดำ หรือแป๊บนํ้าที่เรียกว่า ท่อ GSP ก็ได้ จะเลือกใช้ท่ออะไรนั้นวิศวกรและผู้ออกแบบ บ้านพักอาศัยหลังนั้นจะเป็นผู้กำหนดให้เหมาะสม แต่ที่สำคัญคือ ทารติดตั้งเครื่องทำความร้อนจะต้องดูแลข้อต่อต่างๆ เป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่เกิดการรั่ว-ซึมได้ง่าย

โดยมากแล้ว ระบบท่อนํ้าจะถูกซ่อนไว้ใต้อาคาร ในผนัง หรือ ใต้พื้น หากมีการรั่ว-ซึม จะสังเกตยากทำให้เราต้องจ่ายค่านํ้ามากกว่าปกติ งานก่อสร้างที่มีมาตรฐานจะทำการทดสอบแรงดัน ของท่อน้ำทิ้งก่อน เพื่อลดจุดบกพร่องต่างๆ โดยเฉพาะรอยต่อทุกจุดของระบบ

จากมิเตอร์ของการประปาถึงปั้มนํ้าในบ้านก็ควรมีถังพักน้ำ เพื่อรองรับนํ้า ไม่ควรสูบนํ้าโดยตรงจากเส้นท่อ เพราะมีผลเสียหลายประการ เช่น ถ้าบริเวณนั้นนํ้าไหลน้อย เครื่องสูบนํ้าก็ปั้มอากาศเข้าไปมาก มิเตอร์ก็จะหมุนเหมือนมีการสูบนํ้าเข้าไป หรือปั้มนํ้าจะทำให้แรงดันในเส้นท่อลดลง ประกอบกับรอยต่อของเส้นท่อบางจุดรั่ว ก็จะดูดนํ้าสกปรกจากภายนอกเข้าไปในเเส้นท่อได้ เป็นต้น

ส่วนข้อระวังของการติดตั้งสุขกัณฑ์ ควรติดตั้งตามคำแนะนำ ในคู่มือของแต่ละยี่ห้ออย่างละเอียด เพราะหากละเลยจุดหนึ่งจุดใด ไปอาจเป็นสาเหตุทำให้สุขภัณฑ์มีปัญหาภายหลังการติดตั้งได้ เช่น ชักโครก ไม่มีนํ้าเอ่อหล่อเลี้ยงในโถชักโครก หรือนํ้าไหลลง ชักโครกตลอดเวลา เป็นต้นปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากการติดตั้งที่ผิดวิธีทั้งสิ้น

คำถาม ท่อน้ำในบ้าน ชั้นคุณภาพไม่เหมือนกันได้หรือไม่
คำตอบ ขอแนะนำว่าใช้ท่อชั้นคุณภาพเดียวกันทั้งบ้านจะดีกว่าถ้าในบ้านมีคนอาศัยอยู่ประมาณ ๖-๗ คนมีปั้มนํ้า ถังนํ้า อ่างอาบนํ้า และเครื่องทำน้ำร้อน ใช้ท่อชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ (Class ๑๓.๕) จะดีที่สุด
คำถาม ซื้อท่อมาเลยครั้งเดียว เป็นท่อพีวีซีสีฟ้าทั้งท่อนํ้าดี และท่อนํ้าทิ้งจะได้หรือไม่
คำตอบ ใช้ได้  แต่ไม่แนะนำ เพราะไม่เพียงแต่ราคาแพงกว่าเท่านั้นหากใช้ท่อพีวีซีสีฟ้าเป็นทั้งท่อนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอาจจะเกิดความยุ่งยากเมื่อเกิดปัญหาท่อนํ้ารั่ว เพราะแยกไม่ออกระหว่างท่อนํ้าดี และท่อนํ้าทิ้ง ท่อ PVC สีเทา เป็นมาตรฐานท่อนํ้าทิ้งที่ใช้ได้อยู่แล้ว ส่วนท่อซีเมนตํใยหินหรือ ท่อปูน คือท่อน้ำทิ้งที่ใช้รอบๆ บ้าน
คำถาม ท่อระบบเดิมเป็นปูนจะเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่ราคาแพงกว่าท่อปูนหลายเท่าตัวครับ ปัจจุบันก็นิยมใช้กันมากเพราะทนทาน ไม่แตกง่าย ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องราคาก็ทำได้
คำถาม ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง จะเป็นท่อนํ้าทิ้งได้หรือไม่
คำตอบ ถ้าเป็นของเหลือจะเอามาใช้ก็ไม่ว่ากัน แต่ไม่แนะนำ ถ้าต้องไปซื้อใหม่อยู่แล้วก็ไม่ควรจะเอาใช้ ท่อนํ้าทิ้งควรใช้ท่อสีเทา หรือมีบ้างที่อาจจะใช้สีฟ้า ส่วนที่ถูกต้องคือต้องเป็นท่อนํ้าทิ้ง PVC สีเทา เป็นท่อที่เหมาะสมที่สุด เพราะท่อนํ้าทิ้งไม่มีแรงดันของนํ้า
คำถาม ท่อชั้นคุณภาพ ๕ ใช้เป็นท่อส่งนํ้าได้หรือไม่
คำตอบ ท่อชั้นคุณภาพ ๕ (Class ๕) สามารถใช้เป็นท่อส่งนํ้าดีได้ เหมาะสมกับบ้านชั้นเดียวที่มีจำนวนสมาซิกในบ้านไม่มาก ไม่มีเครื่องทำนํ้าร้อนหรืออุปกรณ์ปั้มน้ำมากนัก
คำถาม ท่อระบายน้ำรอบบ้าน ควรเป็นท่อชนิดไหนขนาดใด
คำตอบ มาตรฐานทั่วไปสำหรับบ้านพักอาศัยก็มักจะใช้ท่อปูน (ท่อซีเมนตํใยหินขนาด ๖ นิ้วหรือ ๘ นิ้ว ) ถ้าบ้านหลังใหญ่มากก็ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ชม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร และข้อกำหนดในแบบ
คำถาม ท่อชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ใช้กับตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ท่อชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ถือได้ว่าเป็นท่อชั้นคุณภาพสูงสุด ทนแรงดันใช้งานได้ ๑๓.๕ กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร กรณีตึกแถว ๔ ชั้น ถือว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย
คำถาม ตึกแถว ๓ ชั้น ระหว่างท่อแป๊บเหล็กกับท่อ PVC อะไรจะเหมาะสม
คำตอบ ขอแนะนำให้ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ดีกว่า เพราะการบำรุงรักษาง่ายกว่าเกิดตระกรันในท่อน้อยกว่า
คำถาม ทาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น ควรใช้ท่อ PVC ขนาดและคุณภาพอย่างไร
คำตอบ ทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้นโดยทั่วไปจะมีห้องน้ำ ๒ ห้อง ไม่มีอุปกรณ์หรือปั้มนํ้าที่มีแรงดันมาก มีจำนวนสมาชิกในบ้าน ประมาณ ๔ คน ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ก็น่าจะเพียงพอ
คำถาม ซื้อบ้านสองชั้นมือสองมาท่อนํ้าดีชำรุดทั้งหมด เพราะมีท่อแตกและรั่วหลายจุดควรเปลี่ยนเป็นท่ออะไรดี
คำตอบ ถ้าระบบท่อนํ้าเดิมชำรุดไปหมดแล้ว ควรเปลี่ยนเป็น ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ นะ
คำถาม บ่อดักไขมันจำเป็นต้องมีหรือไม่
คำตอบ ควรมีอย่างยิ่งเพราะไขมันจะถูกปล่อยทิ้งออกมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอ่างห้องครัวจะไม่ย่อยสลาย จึงต้องมีการดักไขมันแล้วตักออกเพื่อแยกทิ้ง หากปล่อยลงไปปะปนกับนํ้าทิ้งจะทำให้ระบบของบ่อเกรอะ-บ่อซึมทำงานได้ไม่ดีนักจึงสมควรจะมีบ่อดักไขมันทุกบ้านเด้อ
คำถาม ท่อระบายนํ้าจากอ่างล้างจานในครัวอุดตันบ่อยมากขอคำแนะนำวิธีแก้ไข
คำตอบ ควรใช้ปั้มลูกยางปั้มบ่อยๆ เพราะอาจมีสิ่งอุดตันค้างสะสมในเส้นท่อ ท่อของอ่างล้างจานในครัว จึงไม่ควรมีข้อต่อหรือข้องอมากนักเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายที่บริเวณข้องอเหล่านี้ ถ้ามีข้อต่อควรเป็นข้อต่อ ๓ ทางตัววาย
คำถาม ต่อท่อจากถังดักไขมันเข้าถังบำบัดได้หรือไม่
คำตอบ มีข้อแนะนำ ๒ ข้อคือ

  1. ไม่ควรต่อ ที่ถูกต้องควรต่อท่อไปลงบ่อพักระบายนํ้าเพื่อระบายออกสู่ท่อสาธารณะ และ
  2. ต่อเข้าได้ แต่ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อถังดักไขมัน

คำถาม กดซักโครกไม่ลง หรือบางทีก็ต้องกดหลายครั้งมีวิธี แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้เปิดดูที่หม้อเก็บนํ้าว่ามีนํ้าในถังอยู่ถึงระดับบน หรือไม่บางครั้งปัญหาเกิดจากปริมาณนํ้าในหม้อน้อยเกินไปถ้านํ้าน้อยเกินไปให้ปรับระดับลูกลอยให้สูงขึ้นก็จะแก้ปัญหาได้ หรือบางครั้งอาจเกิดจากมีขยะมาอุดตันในชักโครกให้ใช้ลูกยางปั้มให้สิ่งอุดตันนั้นหลุดออกไป หากแรงปั้มไม่พอให้ใช้สายทะลวงท่อ (งูเหล็ก) ทะลวง เศษอุดตันนั้นก็จะหลุดไป ถ้ากรณีที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ได้ผล ลองเปิดฝาบ่อเกรอะตรวจสอบดูส้วมอาจเต็มก็ได้
คำถาม โถปัสสาวะแบบกด น้ำไม่ไหลออกมาจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ถอดสปริงออกมาทำความสะอาดทั้งหมด ถ้ายังกดไม่ลงอีกก็แสดงว่าชุดควบคุมระบบนํ้าชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด
คำถาม มีนํ้าไหลในชักโครกตลอดเวลาจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ เปิดดูลูกยางกบที่อยู่ในโถชักโครกอาจปิดไม่สนิท ให้ถอดมาล้างทำความสะอาด หรือปัญหาอาจเกิดจากเชือกหรือ โซ่ที่เชื่อมระหว่างปุมกดกับระบบลูกยางตึงเกินไป ควรทำให้หย่อนไว้ประมาณ ๒ ซม.

TIPS: ปัญหาเรื่องห้องนํ้าที่เจ้าของบ้านมักจะประสบบ่อยๆ คือเรื่องกลิ่นของห้องนํ้าที่แรงมาก ลองเปลี่ยนตะแกรงดักกลิ่นที่พื้น โดยเลือกตะแกรงแบบที่มีนํ้าขังในถ้วยหรือใส่ท่อดักกลิ่นในส่วนปลายของท่อนํ้าทิ้งก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นใน ห้องน้ำที่รุนแรงได้

คำถาม อ่างล้างหน้าในห้องนํ้าตันบ่อยมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ตรวจดูใต้อ่างล้างหน้าว่า ท่อใต้อ่างเป็นแบบตัว ที (T) หรือไม่ถ้าใช่ขอให้เปลี่ยนท่อส่วนนี เป็นแบบตัวพี (P) น้ำจะไหลคล่องตัวกว่า อย่างไรก็ตาม ควรมีลูกยาง ติดบ้านเอาไว้ด้วยเผื่อมีการอุดตันหรืออาจใช้สายทะลวงท่อก็จะแก้ไขปัญหาได้ดี
คำถาม ฝักบัวตันบ่อยมากขอคำแนะนำแก้ไข
คำตอบ สาเหตุของฝักบัวตันบ่อยมักจะเกิดจากบริเวณนั้นใช้น้ำบาดาลหรือท่อน้ำไม่สะอาด หมั่นถอดทำความสะอาดก็จะแก้ไขปัญหาได้ ส่วนบ้านใดใช้นํ้าบาดาล ควรกรองนํ้าก่อนที่จะปล่อยนํ้ามาใช้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
คำถาม ฝักบัวที่เครื่องทำนํ้าร้อนจะเปลี่ยนได้หรือไม่
คำตอบ เปลี่ยนได้แต่ขอให้ปฏิบ้ติตามในคู่มือที่แนะนำเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนเป็นลักษณะฝักบัวในลักษณะไหนได้บ้าง เนื่องจากฝักบัวบางรุ่นมีผลต่อแรงดันของเครื่องทำความร้อนด้วย
คำถาม ถ้าเปิดเครื่องทำนํ้าร้อนพร้อมกันทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เครื่องทำนํ้าร้อนชั้นบนจะไม่ทำงานเกิดจากสาเหตุใด
คำตอบ เกิดจากแรงดันของนํ้าไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มแรงดันของนํ้าที่ชั้น ๒ หรือติดตั้งปั้มตัวเล็กๆ เพื่อจะเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ เฉพาะห้องนํ้าชั้น ๒ ก็จะแก้ไขปัญหาได้
คำถาม บ้าน ๓ ชั้น มีเครื่องทำความร้อนทุกชั้น ชั้น ๓ นํ้าจะไหลอ่อนขอคำแนะนำ
คำตอบ ชั้น ๓ น้ำไหลอ่อน เกิดจากแรงดันนํ้าไม่เพียงพอ ขอให้เพิ่มแรงดันของนํ้าชั้น ๓ ก็จะแก้ไขปัญหาได้ กรณีที่มีถังพักน้ำอยู่บนดาดฟ้าให้เพิ่มปั้มนํ้าตัวเล็กๆ เพื่อปั้มนํ้ามาเฉพาะชั้น ๓ ส่วน ชั้น ๒ และชั้น ๑ ปล่อยให้นํ้าไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกตามปกติ
คำถาม สุขภัณฑ์ ONE PIECE กับ TWO PIECE ต่างกันอย่างไร
คำตอบ สุขภัณฑ์ แบบ ONE PIECE คือชักโครกและหม้อชักโครกเป็นชิ้นเดียวเวลากดชักโครกเสียงจะเงียบมาก ราคา จะแพงกว่าและมีความสวยงามกว่า ส่วนแบบ TWO PIECE คือชักโครกที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป
คำถาม สายฉีดชำระควรจะอยู่ทางขวาหรือทางซ้าย ของโถชักโครกจะได้สะดวก
คำตอบ โดยทั่วไปจะติดไว้ทางขวาของเวลานั่งชักโครก ยกเว้นความถนัดและความต้องการเฉพาะที่ต่างออกไป จะเอาไป ติดทางซ้ายก็ได้

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>