ปัญหาในงานก่อสร้าง

ปัญหาในงานก่อสร้างงานก่อสร้าง” เป็นการผสมผสานวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยเทคนิคด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม วัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ ที่หลากหลาย เช่น ยืดหดตัวไม่เท่ากัน หรือมีวิธีติดตั้งเฉพาะ

ฉะนั้น การจะนำวัสดุอะไรมาใช้ จะต้องใช้เทคนิคของวัสดุนั้น โดยตรงอย่าทำตามประสบการณ์หรือทำซํ้าเพราะเป็นการทำเลียนแบบกันมา โดยเฉพาะเจ้าของบ้านไม่ควรตามใจช่างเพียงเพราะ ช่างบอกว่าเคยทำ เคยมีประสบการณ์ ตัวอย่างมีให้เห็นและเกิดผลเสียหายจำนวนมาก เช่น การปูกระเบื้องแบบซาลาเปาซึ่งเป็นวิธี การปูที่ผิด แต่ช่างทั่วไปนิยมนำมาใช้งานเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เกิดการหลุดร่อน ผลเสียและค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่กับเจ้าของบ้าน สิ่งสำคัญในงานก่อสร้าง คือ คุณภาพของงานก่อสร้างที่ออกมาแบบเบ็ดเสร็จ โครงสร้างคอนกรีตจะทำออกมาดี ต้องเริ่มที่ปูนดี ทรายดี นํ้าดี วิธีผสมที่ดี ไม้แบบดี วิธีการเทปูนที่ดี วิธีถอดไม้แบบ ดี วิธีบ่มดี คุณภาพของคอนกรีตจึงจะออกมาดี

คุณภาพของผนังที่ทาสีดีไม่ใช่ดูจากปลายทางสุดท้ายของงาน สี แต่จะต้องเริ่มที่ ขบวนการก่อนทา ทำความสะอาดผนัง ทาสีรอง พื้น ทาสีจริงตามกรรมวิธีสีแต่ละยี่ห้อ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เรื่อง การก่อสร้างมากมาย เช่น ทีวี วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างที่มีบริการแนะนำสินค้า

งานก่อสร้างเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องผสมผสาน ความพึง พอใจ ความชอบ ของแต่ละคนเข้าไปด้วย ผลงานจึงจะออกมาดี สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของบ้านได้อย่างพอดี วิศวกร สถาปนิก ตกแต่งภายในและเจ้าของบ้าน คือบุคคลที่จะทำให้บ้าน หรืออาคารหลังนั้นออกมาดี เป็นที่พอใจของทุกๆ ฝ่าย

งานก่อสร้างปัจจุบันมีเทคนิค วิธีการและวัสดุให้เลือกมาก จึงเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่จะหาวัสดุให้สอดคล้องกับทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ งานก่อสร้างขอให้ใช้มืออาชีพจะดีกว่าเลือกที่ราคาถูก เพียงอย่างเดียว

คำถาม การใช้ค้อนทุบหรือเคาะแบบเสาถือว่าเป็นการเขย่า คอนกรีตหรือไม่
คำตอบ ไม่ถือเป็นการเขย่าคอนกรีตหรือทำให้คอนกรีตแน่น ได้ เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกควรใช้ไม้หรือเหล็กกระทุ้งจะทำให้คอนก รีตแน่นขึ้น ข้อควรระวังคืออัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไป ตามที่ออกแบบไว้
คำถาม เครื่องจี้ปูนมีวิธีการใช้งานอย่างไร
คำตอบ ให้หัวจี้ปูนตั้งฉากในแนวดิ่ง ดึงขึ้น-ลง ห่างเท่าๆ กัน ระยะห่างๆ ประมาณเท่าๆ กัน เช่น ๕๐ ซม.
คำถาม เสาปูนควรจะถอดไม้แบบหลังจากเทกี่วัน
คำตอบ ประมาณ ๒ วันหรือ ๔๘ ชั่วโมง หลังจากเทคอนกรีต ลงในเสาแล้ว
คำถาม จะเทปูนทับพื้นดินเลนได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ควรจะโกยเลนออกไปก่อน ต้องทำบริเวณดินเลนให้แน่นก่อนเทคอนกรีต
คาถาม บล๊อกตัวหนอนทรุดบ่อยมากจะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ มีวิธีแก้ไข ๒ วิธี คือ

  1. แกะบล๊อกตัวหนอนบริเวณที่ทรุดออก เอาทรายถมอัดลงไปให้แน่นแล้วเอาบล๊อกตัวหนอนลงไปปูไหม่
  2. เอาบล๊อกตัวหนอนออกให้หมด บดอัด เทคอนทรีต ที่เรียกว่า “ลีนคอนกรต” ลีนคอนกรีต คือคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กอาจจะรองพื้นประมาณ ๕ ซม. ทิ้งไว้ให้คอนกรีตแห้ง ๒ วัน แล้วจึงปูบล๊อกตัวหนอนลงไป

คำถาม เหล็กรีดซํ้าควรนำมาทำเหล็กโครงสร้างเสาได้หรือไม่
คำตอบ เหล็กรีดซํ้าเป็นการนำเศษเหล็กมาหลอมใหม่แล้วรีดออกมาเป็นเส้นไมควรนามาเป็นเหล็กโครงสร้างเสาเพราะ คุณสมบัติทางวิศวกรรมลดลงไปจะทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กลดความแข็งแรงทางวิศวกรรมลงไปด้วย
คาถาม เหล็กมาตรฐาน ม.อ.ก. ต่างกับที่ไม่มีมาตรฐาน ม.อ.ก อย่างไร
คำตอบ เหล็กที่มีมาตรฐาน ม.อ.ท. เป็นเหล็กเสริมเต็มขนาด เช่น ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ขนาดที่ว้ดได้ก็จะเท่ากับ ๙ มิลลิเมตรนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมตามกำหนดเช่น กำหนดแรงดึงไว้ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ก็จะได้ ๓,๐๐๐ กิโลกรัมตามที่กำหนด

ส่วนเหล็กที่ไม่มี ม.อ.ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร เมื่อวัดขนาดจริงแล้ว อาจได้เพียง ๘.๒ มิลลิเมตร แรงดึงกำหนดไว้ ๓,๐๐๐ กิโลกรัมอาจดึงได้เพียง ๒,๒๐๐ กิโลกรัม เรียกได้ว่า เป็น เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง

คำถาม เหล็กเป็นสนิมแดง ควรจะใช้ก่อสร้างได้หรือไม่
คำตอบ เหล็กที่เป็นสนิมแดง สามารถขัดด้วยกระดาษทราย แปรงลวด หรือฉีดด้วยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง สนิมจะหลุดออกไปได้ สนิมแดงเกิดเฉพาะบริเวณผิวเหล็ก จะไม่กัดลงไปในเนื้อเหล็กสามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ
คำถาม ใช้ปูนสำเร็จ รถปูนมารอ ๓ ชัวโมงครึ่ง ปูนยังจะใช้ได้หรือไม่
คำตอบ ขอให้ดูในเอกสารกำกับว่าผู้ผลิตได้หน่วงไว้ที่ชั่วโมง โดยทั่วไปจะหน่วงเอาไว้ ๒ ชั่วโมงเศษๆ กรณีนี้รอถึง ๓ ชั่วโมงครึ่ง ถ้าไม่มีเอกสารกำกับหรือไม่มีคำยืนยันจากวิศวกรก็ควรจะเททิ้ง เพราะปูนได้เสียคุณสมบัติทางวิศวกรรมไปแล้ว
คำถาม ใช้เหล็กตะแกรงสำเร็จแทนการผูกเหล็กพื้นได้หรือไม่
ตำตอบ ได้ เพียงนำมาเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมกัน ตัวอย่างเช่น ในแบบกำหนดว่าเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร ระยะห่าง ๑๕ ซม. เมื่อใช้เหล็กตะแกรงสำเร็จแทน อาจจะเหลือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร ระยะห่าง ๒0 ซม. ดังนั้น ถ้าจะใช้เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปของบริษัทใด ก็ขอให้นำตารางคุณสมบ้ติทางวิศวกรรมมาเทียบดูก่อน
คำถาม เหล็ก SR-๒๔ ต่างกับเหล็ก SD-๓๐ อย่างไร
คำตอบ เหล็ก SR-๒๔ เป็นมาตรฐานของเหล็กเส้นกลม เช่น เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม. ส่วนเหล็ก SD-๓๐ เป็นมาตรฐานของ เหล็กเส้นข้ออ้อย เช่นเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒0 มิลลิเมตร หรือ ๒๕ มิลลิเมตร
คำถาม หลังคาตึกแถวร้อนมากควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ มี ๒ แนวทาง คือ ทำฝ้าเพดานภายในหรือฉีดโฟมกันร้อนติดกับพื้นคอนกรีตด้านบนส่วนดาดฟ้าควรพ่นด้วยฉนวนกันความร้อนประเภทเซรามิคโค้ทติ้งจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกไป และกันซึมด้วยในตัว
คำถาม บ้านอยู่ใกล้ทะเลมาก มีผลต่อสีทาโครงหลังคาหรือไม่
คำตอบ สำหรับบ้านที่ใกล้ทะเล อาจจะมีปัญหาเรื่องโครงหลังคาเป็นสนิมได้ง่าย ควรใช้สีประเภทอีพ๊อกซี่หรือสีทาเรือ ทาโครงหลังคา และกำชับในส่วนของรอยเชื่อมต่างๆ ให้ดูแลอย่าง ละเอียดทั่วถึง เพราะรอยเหล่านี้คือจุดที่จะเกิดสนิมได้ง่าย
คำถาม ควรใช้ปูนประเภทใดสร้างบ้านใกล้ทะเล
คำตอบ ควรใช้ปูนประเภททนซัลเฟสหรือปูนในงานนํ้าเค็ม เช่นปูนตราปลาฉลาม ระวังระยะของคอนกรีตหุ้มเหล็กควรเป็น ๕ ซม. มิใช่ ๒ ซม. ครึ่งอย่างการก่อสร้างทั่วไป
คำถาม รั้วบ้านมีคราบสกปรกขัดออกยากมาก ควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถ้ารั้วเป็นอิฐบล็อกทาสีหรือรั้วก่ออิฐฉาบปูนทาสีให้ ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือ Water Jet ฉีดคราบสกปรกออก หากมีคราบดำๆ ฝังลึกมากควรใช้แปรงชุบกรดเกลือผสมนํ้า ครูดเอาคราบดำๆ ออก
คำถาม สาร EM สำหรับการกำจัดกลิ่นหาได้ที่ไหน
คำตอบ สาร EM (อี.เอ็ม) หรือจุลินทรีย์ธรรมชาติ มีจำหน่าย แถวๆ ตลาดอินทรารักษ์บริเวณสันติอโศกหรือเทศบาลนนทบุรี รวมทั้งหลายสำนักงานเขตใน กทม. เราเรียกว่าขยะหอม เพราะสาร EM ทำมาจากขยะ เช่นเศษผัก เศษอาหาร นำมาหมักตามกรรมวิธีที่กำหนด
คำถาม จะใช้สาร EM กับท่อระบายนํ้าหน้าบ้านได้ หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะสาร EM เป็นจุลินทรืย์ธรรมซาติไม่มีพิษภัย ต่อสิ่งเวดล้อม รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์
คำถาม เหล็กก่อสร้างยังไม่ได้เทปูน สนิมมากควรทำอย่างไร
คำตอบ ให้ขัดเอาสนิมออก ตรวจดูว่าสนิมได้เข้าไปในเนื้อ เหล็กหรือไม่ (การขัดทำได้หลายวิธี อาจใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Water Jet ฉีด วิธีนี้รวดเร็วทำงานง่าย) ถ้าพบว่าเหล็กกร่อนแสดงว่าสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วควรเปลี่ยนเหล็ก หากเป็นเพียง สนิมแดงก็สามารถเทคอนกรีตต่อไปได้
คำถาม ปลูกบ้านชิดเขตมากจะยุ่งยากในการขออนุญาตหรือไม่
คำตอบ การปลูกบ้านชิดเขตที่ดินไม่ยุ่งยากต่อการขออนุญาต ถ้าทำแบบตามข้อกำหนดกฎหมายระบุไว้ เช่นผนังต้องทึบห้ามเจาะช่องเปิดห้ามมีส่วนของหลังคาที่จะส่งผลให้นํ้าพุ่งลงไปในที่ดินข้างเคียง หรือรายละเอียดอี่นและต้องขอให้พิจารณาเป็นกรณีไป
คำถาม มิเตอร์นํ้าหน้าบ้านเป็นของเราหรือของการประปา
คำตอบ เป็นของการประปา โดยเราเป็นผู้ดูแลรักษา ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลรักษามาตรวัดนํ้าให้ดีเสมอ
คำถาม บ่อดักไขมันควรใช้แบบสำเร็จรูปหรือก่อสร้างเองดีกว่า
คำตอบ ปัจจุบันบ่อดักไขมันมีชนิดเป็นไฟเบอร์กล๊าสสำเร็จรูป ถ้ามีพื้นที่พอควรใช้แบบสำเร็จรูปจะดีกว่า เพราะดูแลรักษาง่ายกว่า

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>