Author Archives: admin

รอยแตกร้าวที่น่ากลัวในบ้านของคุณ

รอยแตกร้าวรอยร้าว ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน มีทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย รอยร้าวที่เป็นอันตรายและส่งสัญญาณบอกเหตุเตือนเจ้าของบ้านว่าถึงเวลาที่ต้องตระหนักและต้องรีบซ่อมแซมบ้านโเดยเร็ว คือ รอยร้าวที่มีความกว้างเกิน 0.5 มม. (ไส้ดินสอแหย่ลงไปได้) ผนังบ้านมีรอยร้าวในแนวเฉียงทำมุม 45 องศากับพื้น รอยร้าวทีมี การขยายไปเรื่อยๆ ไม่ยอมหยุด ลามไปยังเสาและคาน ทำให้มีคอนกรีตหลุดร่อนออกมาบางส่วน

เมื่อเจ้าของบ้านพบรอยร้าว ไม่ว่าจะเป็นจุดใดของบ้านเจ้า ของบ้านควรให้ความสนใจ เพราะรอยร้าวบางอย่างเป็นตัวบอกเหตุว่า โครงสร้างของบ้านเริ่มมีปัญหา ฉะนั้นหากท่านพบรอยร้าว ขอให้ท่านลองตรวจสอบดูว่า รอยร้าวนั้นยังร้าวต่อไปหรือไม่ดังนี้ ใช้กระจกใสหนาประมาณครึ่งหุน กว้าง 3 ชม. ยาว 5 ซม. (หาซื้อได้ตามร้านกระจกทั่วไป) ติดคร่อมรอยร้าวด้วยกาวประเภท อีพ็อกซี่ เพื่อให้กระจกติดแน่นยึดอยู่กับที่ห่างกันเป็นจุดๆ ละประ มาณ 50 ซม. บันทึกวัน/เดือน/ปี ไว้ที่กระจก ทำการตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากร้าวไม่หยุด กระจกที่ติดไว้จะแตก หรือใช้วิธีง่ายๆ โดยการใช้ปากกาขีดเส้นตรงคร่อมรอยร้าวเอาไว้ถ้ารอยร้าวไม่หยุดเส้น ที่ขีดไว้1จะเคลื่อนไม่เป็นเส้นตรง

เมื่อทดสอบแล้วทราบว่ารอยร้าวนั้นย้งร้าวต่อให้สันนิษฐานว่าเกิดความผิดปกติในบ้านอย่างแน่นอนต้องหาสาเหตุของการร้าว ต่อไป รอยร้าวในอาคารมีสาเหตุมากมาย รอยร้าวบางอย่างไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด เช่น รอยร้าวที่ผนังแตกลายงาไปทั่ว เกิดจากการยืดหดต้วของผนังและวัสดุ รวมทังสาเหตุอื่น ทางด้านเทคนิค สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้วัสดุประเภทอุดโป๊วรอยแตกร้าว ภายนอก (มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป) มาอุดโปีวตามแนว แตกร้าว ปฏิบัติตามวิธีระบุไว้ หลังจากนั้นทาสีทับดังเดิมผนังที่แตกลายงาไม่สวยงามก็จะหายไปหรือในการทาสีบ้าน ให้เลือกใช้ที่มี คุณสมบัติปกปิด การแตกร้าวลายงาได้ เพราะสีเหล่านี้มีความ ยืดหยุ่นตัวสูง หากท่านคิดจะทาสีบ้านใหม่ ลองปรึกษาช่างสีว่าท่านต้องการใช้สีประเภทนี้ ปัญหาการแตกลายงาก็จะไม่เกิด คุณพร เขียนจดหมายมาจากท่าพระ ถามว่า บ้านที่วิกฤติ ถึงขั้นจะถล่มลงมาได้นั้นจะมีอะไรบอกเหตุบ้าง จะสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างไรโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิคมากนัก

ขอตอบว่า ถ้าบ้านทรุดตัว แม้จะยังไม่ถึงขันถล่มจะมีสิ่งบอกเหตุคือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารจะทรุดตัวเอียงมากจนเรารู้สึกได้ อาคารโยกไหวสั่นสะเทือนผิดปกติ มีเศษวัสดุร่วงหล่นลงมา เช่น เศษคอนกรีต เกิดการผุกร่อนอย่างมากที่โครงสร้าง ได้แก่ เสา คาน มีรอยแตกร้าวกว้างเกิน 0.5 มม. ร้าวไม่หยุดและขยายขึ้น เรื่อยๆ สุดท้าย คือมีเสียงลั่นเปรียะเป็นบางครั้ง บางทีจะเรียกอาการนี้ว่าตึกพูดได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่เงียบสงัดจะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น สิ่งบอกเหตุเหล่านี้คืออาการที่เราสังเกตได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือความรู้ด้านเทคนิคอะไรมากนัก ถ้าบ้านของคุณพร มีอาการดังที่ว่ามาก็ต้องปรึกษา วิศวกรผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซมบ้านเป็นการด่วน

คุณมาจาก:

ปัญหาในงานก่อสร้าง

ปัญหาในงานก่อสร้างงานก่อสร้าง” เป็นการผสมผสานวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยเทคนิคด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม วัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ ที่หลากหลาย เช่น ยืดหดตัวไม่เท่ากัน หรือมีวิธีติดตั้งเฉพาะ

ฉะนั้น การจะนำวัสดุอะไรมาใช้ จะต้องใช้เทคนิคของวัสดุนั้น โดยตรงอย่าทำตามประสบการณ์หรือทำซํ้าเพราะเป็นการทำเลียนแบบกันมา โดยเฉพาะเจ้าของบ้านไม่ควรตามใจช่างเพียงเพราะ ช่างบอกว่าเคยทำ เคยมีประสบการณ์ ตัวอย่างมีให้เห็นและเกิดผลเสียหายจำนวนมาก เช่น การปูกระเบื้องแบบซาลาเปาซึ่งเป็นวิธี การปูที่ผิด แต่ช่างทั่วไปนิยมนำมาใช้งานเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เกิดการหลุดร่อน ผลเสียและค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่กับเจ้าของบ้าน สิ่งสำคัญในงานก่อสร้าง คือ คุณภาพของงานก่อสร้างที่ออกมาแบบเบ็ดเสร็จ โครงสร้างคอนกรีตจะทำออกมาดี ต้องเริ่มที่ปูนดี ทรายดี นํ้าดี วิธีผสมที่ดี ไม้แบบดี วิธีการเทปูนที่ดี วิธีถอดไม้แบบ ดี วิธีบ่มดี คุณภาพของคอนกรีตจึงจะออกมาดี

คุณภาพของผนังที่ทาสีดีไม่ใช่ดูจากปลายทางสุดท้ายของงาน สี แต่จะต้องเริ่มที่ ขบวนการก่อนทา ทำความสะอาดผนัง ทาสีรอง พื้น ทาสีจริงตามกรรมวิธีสีแต่ละยี่ห้อ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เรื่อง การก่อสร้างมากมาย เช่น ทีวี วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างที่มีบริการแนะนำสินค้า

งานก่อสร้างเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องผสมผสาน ความพึง พอใจ ความชอบ ของแต่ละคนเข้าไปด้วย ผลงานจึงจะออกมาดี สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของบ้านได้อย่างพอดี วิศวกร สถาปนิก ตกแต่งภายในและเจ้าของบ้าน คือบุคคลที่จะทำให้บ้าน หรืออาคารหลังนั้นออกมาดี เป็นที่พอใจของทุกๆ ฝ่าย

งานก่อสร้างปัจจุบันมีเทคนิค วิธีการและวัสดุให้เลือกมาก จึงเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่จะหาวัสดุให้สอดคล้องกับทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ งานก่อสร้างขอให้ใช้มืออาชีพจะดีกว่าเลือกที่ราคาถูก เพียงอย่างเดียว

คำถาม การใช้ค้อนทุบหรือเคาะแบบเสาถือว่าเป็นการเขย่า คอนกรีตหรือไม่
คำตอบ ไม่ถือเป็นการเขย่าคอนกรีตหรือทำให้คอนกรีตแน่น ได้ เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกควรใช้ไม้หรือเหล็กกระทุ้งจะทำให้คอนก รีตแน่นขึ้น ข้อควรระวังคืออัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไป ตามที่ออกแบบไว้
คำถาม เครื่องจี้ปูนมีวิธีการใช้งานอย่างไร
คำตอบ ให้หัวจี้ปูนตั้งฉากในแนวดิ่ง ดึงขึ้น-ลง ห่างเท่าๆ กัน ระยะห่างๆ ประมาณเท่าๆ กัน เช่น ๕๐ ซม.
คำถาม เสาปูนควรจะถอดไม้แบบหลังจากเทกี่วัน
คำตอบ ประมาณ ๒ วันหรือ ๔๘ ชั่วโมง หลังจากเทคอนกรีต ลงในเสาแล้ว
คำถาม จะเทปูนทับพื้นดินเลนได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ควรจะโกยเลนออกไปก่อน ต้องทำบริเวณดินเลนให้แน่นก่อนเทคอนกรีต
คาถาม บล๊อกตัวหนอนทรุดบ่อยมากจะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ มีวิธีแก้ไข ๒ วิธี คือ

  1. แกะบล๊อกตัวหนอนบริเวณที่ทรุดออก เอาทรายถมอัดลงไปให้แน่นแล้วเอาบล๊อกตัวหนอนลงไปปูไหม่
  2. เอาบล๊อกตัวหนอนออกให้หมด บดอัด เทคอนทรีต ที่เรียกว่า “ลีนคอนกรต” ลีนคอนกรีต คือคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กอาจจะรองพื้นประมาณ ๕ ซม. ทิ้งไว้ให้คอนกรีตแห้ง ๒ วัน แล้วจึงปูบล๊อกตัวหนอนลงไป

คำถาม เหล็กรีดซํ้าควรนำมาทำเหล็กโครงสร้างเสาได้หรือไม่
คำตอบ เหล็กรีดซํ้าเป็นการนำเศษเหล็กมาหลอมใหม่แล้วรีดออกมาเป็นเส้นไมควรนามาเป็นเหล็กโครงสร้างเสาเพราะ คุณสมบัติทางวิศวกรรมลดลงไปจะทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กลดความแข็งแรงทางวิศวกรรมลงไปด้วย
คาถาม เหล็กมาตรฐาน ม.อ.ก. ต่างกับที่ไม่มีมาตรฐาน ม.อ.ก อย่างไร
คำตอบ เหล็กที่มีมาตรฐาน ม.อ.ท. เป็นเหล็กเสริมเต็มขนาด เช่น ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ขนาดที่ว้ดได้ก็จะเท่ากับ ๙ มิลลิเมตรนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมตามกำหนดเช่น กำหนดแรงดึงไว้ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ก็จะได้ ๓,๐๐๐ กิโลกรัมตามที่กำหนด

ส่วนเหล็กที่ไม่มี ม.อ.ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร เมื่อวัดขนาดจริงแล้ว อาจได้เพียง ๘.๒ มิลลิเมตร แรงดึงกำหนดไว้ ๓,๐๐๐ กิโลกรัมอาจดึงได้เพียง ๒,๒๐๐ กิโลกรัม เรียกได้ว่า เป็น เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง

คำถาม เหล็กเป็นสนิมแดง ควรจะใช้ก่อสร้างได้หรือไม่
คำตอบ เหล็กที่เป็นสนิมแดง สามารถขัดด้วยกระดาษทราย แปรงลวด หรือฉีดด้วยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง สนิมจะหลุดออกไปได้ สนิมแดงเกิดเฉพาะบริเวณผิวเหล็ก จะไม่กัดลงไปในเนื้อเหล็กสามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ
คำถาม ใช้ปูนสำเร็จ รถปูนมารอ ๓ ชัวโมงครึ่ง ปูนยังจะใช้ได้หรือไม่
คำตอบ ขอให้ดูในเอกสารกำกับว่าผู้ผลิตได้หน่วงไว้ที่ชั่วโมง โดยทั่วไปจะหน่วงเอาไว้ ๒ ชั่วโมงเศษๆ กรณีนี้รอถึง ๓ ชั่วโมงครึ่ง ถ้าไม่มีเอกสารกำกับหรือไม่มีคำยืนยันจากวิศวกรก็ควรจะเททิ้ง เพราะปูนได้เสียคุณสมบัติทางวิศวกรรมไปแล้ว
คำถาม ใช้เหล็กตะแกรงสำเร็จแทนการผูกเหล็กพื้นได้หรือไม่
ตำตอบ ได้ เพียงนำมาเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมกัน ตัวอย่างเช่น ในแบบกำหนดว่าเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร ระยะห่าง ๑๕ ซม. เมื่อใช้เหล็กตะแกรงสำเร็จแทน อาจจะเหลือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร ระยะห่าง ๒0 ซม. ดังนั้น ถ้าจะใช้เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปของบริษัทใด ก็ขอให้นำตารางคุณสมบ้ติทางวิศวกรรมมาเทียบดูก่อน
คำถาม เหล็ก SR-๒๔ ต่างกับเหล็ก SD-๓๐ อย่างไร
คำตอบ เหล็ก SR-๒๔ เป็นมาตรฐานของเหล็กเส้นกลม เช่น เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม. ส่วนเหล็ก SD-๓๐ เป็นมาตรฐานของ เหล็กเส้นข้ออ้อย เช่นเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒0 มิลลิเมตร หรือ ๒๕ มิลลิเมตร
คำถาม หลังคาตึกแถวร้อนมากควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ มี ๒ แนวทาง คือ ทำฝ้าเพดานภายในหรือฉีดโฟมกันร้อนติดกับพื้นคอนกรีตด้านบนส่วนดาดฟ้าควรพ่นด้วยฉนวนกันความร้อนประเภทเซรามิคโค้ทติ้งจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกไป และกันซึมด้วยในตัว
คำถาม บ้านอยู่ใกล้ทะเลมาก มีผลต่อสีทาโครงหลังคาหรือไม่
คำตอบ สำหรับบ้านที่ใกล้ทะเล อาจจะมีปัญหาเรื่องโครงหลังคาเป็นสนิมได้ง่าย ควรใช้สีประเภทอีพ๊อกซี่หรือสีทาเรือ ทาโครงหลังคา และกำชับในส่วนของรอยเชื่อมต่างๆ ให้ดูแลอย่าง ละเอียดทั่วถึง เพราะรอยเหล่านี้คือจุดที่จะเกิดสนิมได้ง่าย
คำถาม ควรใช้ปูนประเภทใดสร้างบ้านใกล้ทะเล
คำตอบ ควรใช้ปูนประเภททนซัลเฟสหรือปูนในงานนํ้าเค็ม เช่นปูนตราปลาฉลาม ระวังระยะของคอนกรีตหุ้มเหล็กควรเป็น ๕ ซม. มิใช่ ๒ ซม. ครึ่งอย่างการก่อสร้างทั่วไป
คำถาม รั้วบ้านมีคราบสกปรกขัดออกยากมาก ควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถ้ารั้วเป็นอิฐบล็อกทาสีหรือรั้วก่ออิฐฉาบปูนทาสีให้ ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือ Water Jet ฉีดคราบสกปรกออก หากมีคราบดำๆ ฝังลึกมากควรใช้แปรงชุบกรดเกลือผสมนํ้า ครูดเอาคราบดำๆ ออก
คำถาม สาร EM สำหรับการกำจัดกลิ่นหาได้ที่ไหน
คำตอบ สาร EM (อี.เอ็ม) หรือจุลินทรีย์ธรรมชาติ มีจำหน่าย แถวๆ ตลาดอินทรารักษ์บริเวณสันติอโศกหรือเทศบาลนนทบุรี รวมทั้งหลายสำนักงานเขตใน กทม. เราเรียกว่าขยะหอม เพราะสาร EM ทำมาจากขยะ เช่นเศษผัก เศษอาหาร นำมาหมักตามกรรมวิธีที่กำหนด
คำถาม จะใช้สาร EM กับท่อระบายนํ้าหน้าบ้านได้ หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะสาร EM เป็นจุลินทรืย์ธรรมซาติไม่มีพิษภัย ต่อสิ่งเวดล้อม รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์
คำถาม เหล็กก่อสร้างยังไม่ได้เทปูน สนิมมากควรทำอย่างไร
คำตอบ ให้ขัดเอาสนิมออก ตรวจดูว่าสนิมได้เข้าไปในเนื้อ เหล็กหรือไม่ (การขัดทำได้หลายวิธี อาจใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Water Jet ฉีด วิธีนี้รวดเร็วทำงานง่าย) ถ้าพบว่าเหล็กกร่อนแสดงว่าสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วควรเปลี่ยนเหล็ก หากเป็นเพียง สนิมแดงก็สามารถเทคอนกรีตต่อไปได้
คำถาม ปลูกบ้านชิดเขตมากจะยุ่งยากในการขออนุญาตหรือไม่
คำตอบ การปลูกบ้านชิดเขตที่ดินไม่ยุ่งยากต่อการขออนุญาต ถ้าทำแบบตามข้อกำหนดกฎหมายระบุไว้ เช่นผนังต้องทึบห้ามเจาะช่องเปิดห้ามมีส่วนของหลังคาที่จะส่งผลให้นํ้าพุ่งลงไปในที่ดินข้างเคียง หรือรายละเอียดอี่นและต้องขอให้พิจารณาเป็นกรณีไป
คำถาม มิเตอร์นํ้าหน้าบ้านเป็นของเราหรือของการประปา
คำตอบ เป็นของการประปา โดยเราเป็นผู้ดูแลรักษา ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลรักษามาตรวัดนํ้าให้ดีเสมอ
คำถาม บ่อดักไขมันควรใช้แบบสำเร็จรูปหรือก่อสร้างเองดีกว่า
คำตอบ ปัจจุบันบ่อดักไขมันมีชนิดเป็นไฟเบอร์กล๊าสสำเร็จรูป ถ้ามีพื้นที่พอควรใช้แบบสำเร็จรูปจะดีกว่า เพราะดูแลรักษาง่ายกว่า

คุณมาจาก:

ระบบปั๊มน้ำ

ระบบปั๊มน้ำปั๊มนํ้า” ในบ้านกลายเป็นสิ่งจำเป็น ขอให้เลือกให้ถูกต้อง จะทำให้ประหยัด ทั้งค่านํ้าและค่าไฟฟ้า วิธีที่ถูกต้องในการติดตั้งป๊ม นํ้าคือ มีถังพักนํ้า ๑ ใบ อยู่ข้างล่างอาคาร เพื่อรับนํ้าจากท่อที่ผ่าน มิเตอร์ แล้วปัมนํ้าจากถังไปใช้งานในจุดต่างๆ ของบ้าน ถ้าบ้านเป็น อาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ควรติดตั้งถังนํ้าใบที่ ๒ ที่ดาดฟ้าเพื่อรับนํ้า จากปั๊มนํ้าไปพักไว้บนถังนํ้าดาดฟ้า แล้วปล่อยนํ้าลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีนี้จะประหยัดค่าไฟฟ้าไปมาก สำหรับถังที่ตั้งบนดาดฟ้าควรจะมีขนาดเล็กกว่าถังด้านล่างครึ่งหนึ่งตัวอย่างเช่น ถังที่พื้นขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ถังบนดาดฟ้าก็ควรมีขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ส่วนการตั้งถังนํ้าบนดาดฟ้า ควรตั้งให้คร่อมหัวเสา ใกล้คาน หรือสอบถามผู้รู้ก่อนติดตั้ง และควรมีระบบลูกลอยที่ถังนํ้าด้วย เพื่อทำหน้าที่ตัดไม่ให้นํ้าล้นถัง ต้องหมั่นตรวจสอบลูกลอยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกลอยค้างจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นํ้าล้นถังออกมา การเลือกขนาดของถังนํ้าในบ้าน มีสูตรการคำนวณอย่าง ง่ายๆคือ เอาจำนวนคนในบ้าน คูณด้วย ๒๐๐ (๒๐๐ เป็นปริมาณ การใช้นํ้า ๒๐๐ ลิตร ต่อคนต่อวัน) จากนั้น คูณด้วย ๓ (๓ คือจำนวน วันที่สำรองต่อวัน) สมมุติว่าจำนวนคนในบ้านมี ๕ คน สูตรคำนวณ จะออกมาได้ดังนี้คือ

๕ x ๒๐๐ x ๓ = ๓,๐๐๐ ลิตร นั่นหมายความว่า จะต้องใช้ ถังนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นอย่างน้อย ถ้าพฤติกรรมการ’ใช้’นํ้ามี มากก็อาจจะคูณด้วยตัวเลข ๓๐๐ แทน ๒๐๐ ก็ได้ หรือบริเวณที่ ตั้งของบ้าน นํ้าหยุดไหลบ่อยๆ อาจจะสำรองนํ้าไว้สัก ๔ วันแทน ๓ วันก็ได้

การเลือกปั๊มน้ำให้พิจาณาจากความสามารถของปั๊มนํ้าแต่ละชนิดลองสอบถามรายละเอียดจากผู้จำหน่าย หรือเอกสารประกอบ หรือสอบถามจากผู้รู้ ระบบนํ้าในบ้านจะใช้งานได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณให้ตรงตามหลักวิศวกรรมทุกประการ ใช้วิธีคำนวณอย่างง่ายๆ ระบบ นํ้าในบ้านก็จะออกมาดี มีความคล่องตัวสูง และบำรุงรักษาง่าย

ส่วนการจะติดตั้งถังนํ้าไว้บนดินหรือใต้ดินดีนั้นขอให้คิดวิธีตั้ง บนดินเป็นอันดับแรก เพราะสะดวกในการติดตั้งและการดูแลบำรุง รักษาง่ายกว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าไม,มีที่ตั้งถังนํ้าจริงๆ จึงจะเลือกวิธีติดตั้งที่ใต้ดินเพราะผลเสียของการตั้งถังนํ้าไว้ใต้ดินมี มากกว่า

คำถาม บ้าน ๒ ชั้น อยู่ ๕ คน ควรใช้ปั๊มนาขนาดเท่าไร
คำตอบ ควรใช้ปั๊มอัตโนมัติ เรียกว่า โฮมปัม (HOME PUMP) ขนาด ๒๐๐ วัตต์ก็เพียงพอ
คำถาม ตึก ๔ ชั้น นํ้าชั้น ๔ ไม่แรงควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แสดงว่ามีการตั้งถังไว้บนดาดฟ้า ที่ชั้น ๔ ขอให้เพิ่ม ปั๊มตัวเล็กๆ แยกท่อเฉพาะมาชั้น ๔ เพราะความต่างของระดับความสูง ระหว่างถังที่ดาดฟ้ากับก๊อกนํ้าชั้น ๔ ไม่เพียงพอกับแรงดันนํ้า ที่ต้องการ
คำถาม ถังนํ้า ๖,๐๐๐ ลิตร อยู่บนดาดฟ้า ปั๊มนํ้าอยู่ใต้บันไดชั้นล่าง เสียงดังมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ เสียงดังของปั๊ม ไม่ว่าจะเป็นแบบใด เป็นความผิดปกติของตัวปั๊มเอง เช่น ระบบสวิทซ์ตัดตอนทำงานผิดปกติ ระบบภายในของตัวปั๊มชำรุด ควรเรียกช่างเฉพาะมาทำจะดีกว่า
คำถาม ปั๊มน้ำแบบไหนจะประหยัดไฟ
คำตอบ ใช้แบบปั๊มโรตารี่หรือเรียกง่ายๆ ว่าปั๊มอัตโนมัติ ลักษณะทรงกลมๆ มีฝาครอบคล้ายๆ กระป๋องนํ้าชนิดนี้ประหยัดไฟ ที่สุด
คำถาม ถ้าจะปั๊มนํ้าโดยตรงจากท่อนํ้าฃองการประปา จะทำให้มิเตอร์เสียหรือไม่
คำตอบ มิเตอร์ไม่เสีย แต่จะส่งผลเสียต่อผู้ใช้น้ำเอง เช่น จะต้องเสียค่านํ้าเพิ่มแม้จะมีแต่ลมออกมา เพราะอาจมีบางครั้งที่แรงดันน้ำไม่พอ แต่ปั๊มทำงานจึงดึงอากาศเข้ามาแทน หรือถ้ามีข้อต่อชำรุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง จะมีการดึงเอาสิ่งสกปรกเข้ามาในเส้นท่อด้วย เป็นต้น
คำถาม การปั๊มนํ้าส่งแรงดันจากดาดฟ้าชั้น ๔ มาที่ห้องนํ้าชั้น ๔ เปลืองไฟมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอให้ดูขนาดของปั๊มอาจจะใหญ่เกินไป เพราะปั๊มส่งแรงดันจากชั้นบน เป็นปั๊มขนาดเล็กๆ ก็เพียงพอ และขอให้ดูระบบท่ออาจต่อไว้ยังไม่ถูกต้องนัก เช่นมีข้อต่อ ข้องอ มากเกินไป ในเมื่อท่อก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้นํ้าไหลไม่สะดวกรวดเร็วเป็นสาเหตุของการ ที่ปั๊มทำงานมากเกินไปจึงกินไฟ
คำถาม ปั๊มหอยโข่งใช้มาหลายปี ต้องการจะเปลี่ยนควรจะใช้ปั๊มอะไรดี
คำตอบ ควรใช้ปั๊มนํ้าอัตโนมัติระบบโรตารี่ ที่เรียกว่าปั๊มบ้าน (HOME PUMP) จะดีกว่าเพราะดูแลรักษาง่ายกว่า
คำถาม ใช้ปั๊มนํ้าแบบโรตารี่ ควรจะต้องมีหลังคาคลุมหรือไม่
คำตอบ ไม่ต้อง เพราะฝาครอบนอกทำหน้าที่เป็นหลังคาอยู่แล้ว ตัวเครื่องยึดอยู่ที่ฐานล่าง ถ้าจะคลุมเพี่อปกป้องสีของตัวครอบก็ทำได้แต่ไม่จำเป็น
คำถาม การใช้ปั๊มนํ้าควรใช้ยีห้ออะไรดี
คำตอบ ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีข้อแนะนำ มีบริการหลังการขาย มีสำนักงานที่ติดต่อแน่นอน สอบถามจากผู้รูที่มีประสบการณ์ สอบถามจากประสบการณ์กับผู้ใช้นํ้าท่านอื่นก็จะทราบข้อมูลในการตัด สินใจ

TIPS: ปั๊มนํ้าที่ทำงานทั้งวัน มี ๒ สาเหตุหลักๆ คือ มีนํ้า รั่วในเสันท่อ ควรตรวจสอบว่าเกิดความผิดปกติของตัวปั๊มนํ้าเอง การตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านทำง่ายๆ ดังนี้

๑. ปิดก๊อกนํ้าทุกตัวในบ้าน
๒. ดูตัวเลขที่มาตรวัดนํ้า
๓. ฟังเสียงและสังเกตดูการเคลื่อนไหวของตัวเอง
๔. ถ้าไม่มีท่อตารั่ว มาตรจะมีตัวเลขคงที่ ปั๊มจะไม่เดิน

คำถาม นํ้าบาดาล มีผลทำให้ปั๊มเสียบ่อยหรือไม
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องกัน ปั๊มเสียบ่อยเกิดจากการทำงานของ ปั๊มและระบบเครื่องของปั๊มเอง ควรหาผู้ชำนาญการเฉพาะมาแก้ไข เพราะปกติปั๊มนํ้าไม่ควรจะเสียบ่อย นํ้าบาดาล ไม่ใช่สาเหตุของการชำรุดเสียหายของปั๊ม
คำถาม บ้าน ๒ ชั้น ๔ หลัง อยู่ในรั้วเดียวกันมีปัญหาเรื่องนํ้าจึงขอคำแนะนำ
คำตอบ เนื่องจากข้อมูลมีเพียงสั้น ๆ ขอแนะนำแบบฟันธงดังนี้

๑. ควรแยกถังสำรองนำออกให้เป็นอิสระต่อกัน
๒. ควรแยกปั๊มนํ้าแต่ละหลัง ให้อิสระต่อกัน
๓. ควรแยกมิเตอร์ออกจากกัน

คำถาม ถังความดันควรจะมีขนาดเท่าใด บ้าน ๒ ชั้น (๕ คน)
คำตอบ ประมาณ ๓๐๐ ลิตรก็เพียงพอ การใช้ถังความดัน เหมาะกับบ้านที่มีบริเวณกว้างๆ มีอาคารประกอบหลายหลังอยู่ห่างกัน ถ้าเป็นอาคารหลังเดียวเป็นปั๊มอัตโนม้ติธรรมดาก็เพียงพอ

คุณมาจาก:

ปัญหาเรื่องสีทาบ้าน

สีที่นำมาใช้ทาบ้าน ถ้าเป็นบ้านปูนจะใช้สีนํ้าพลาสติกหรือสี อะครีลิก ถ้าเป็นบ้านไม้จะใช้สีนํ้ามันหรือเป็นสีนํ้าอะครีลิก หรือส่วน ที่เป็นเหล็กจะใช้สีนํ้ามัน เป็นต้น ส่วนที่เป็นเหล็ก จะมีปัญหาเรื่องการทาสีน้อยที่สุด เพราะผิวเหล็กแกร่งไม่มีความชื้นก่อนทาทำความสะอาดให้หมดคราบไขมัน คราบนํ้ามันก็ทาได้ ส่วนที่เป็นไม้ มีความชื้น มีเชื้อราต้องมีสีทากันเชื้อรารองพื้น แล้วจึงทาสีจริง ส่วนที่เป็นผนังปูน ต้องให้ผนังแห้งก่อนแล้วจึงค่อยทาสี การที่ผนังไม่แห้งแล้วทาสีลงไปจะส่งผลให้สีบวม หลุดร่อนง่ายก่อนเวลาอันควรสีทาบ้าน

วิธีทดสอบง่ายๆ ว่าผนังจะทาสีได้หรือไม่ กระทำโดยใช้ถุงพลาสติกขนาด ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต ปะลงไปบนผนังที่จะทาสีแล้ว ปิดทับตามขอบๆ ด้วยสก็อตเทป ดูไอนํ้าที่เกาะอยู่ตามถุงพลาสติก ค้ายังมีไอนํ้าแสดงว่า ความชื้นในผนังมีอย่าเพิ่งทาสี

การทาสี ควรปฏิบ้ติตามคำแนะนำของสีแต่ละยี่ห้อ โดยทั่วไป จะทาสีรองพื้น ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๑ เที่ยว สีบางยี่ห้อ อาจทาสีจริงลงไปทันทีก็มีเพราะสีจริงมีสีรองพื้นปนอยู่ด้วย

ถ้าเป็นผนังเก่า ขอให้ขูดสีเก่าออกให้หมดก่อน แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริง ๒ เที่ยว ถ้าเป็นผนังปูนใหม่ๆ ที่ยังไม่ เคยทาสีมาเลย ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริง ๒ เที่ยว

สีที่ใช้กับบ้าน หากใช้ยี่ห้อใด ควรใช้ยี่ห้อนั้นๆ ทั้งหลัง เพื่อสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมในอนาคต ควรมีสมุดประว้ติ ของบ้านว่าใช้สีอะไรสีเบอร์อะไรใช้ส่วนไหนของบ้านช่างที่มาซ่อม จะได้มีข้อมูลในการซ่อมแซม บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

สีของชายคา หริอส่วนที่เป็นไม้ ถ้าหลุดร่อนในอนาคต ต้องขูด ทำความสะอาด แล้วรอให้พื้นผิวแห้งจึงทาทับลงไปได้ การเลือกสี นอกจากจะดูในแคตตาล็อคแล้ว ควรดูจากแผ่นจริงที่ทา เพราะสีในแคตตาล็อคเป็นภาพพิมพ์ มิใช้สีเหมือนจริง ควรเลือกสีด้วยความชอบ ผสมผสานกับคำแนะนำของผู้รู้ สีบ้านจะออกมาท่ามกลาง ความสวยงาม ความพึงพอใจและถูกต้องตามหลักของการใช้สี

คำถาม สีด่างที่ชั้นล่างภายนอก สูงจากพื้น ๑ เมตร รอบบ้าน จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ขูดสีที่ด่างหลุดร่อนบริเวณนี้ออกให้หมด ปล่อยให้ผนังหายใจ ๒-๓ วัน ดูจนผนังแห้งสนิท ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๒ เที่ยว ก็จะแก้ปัญหาได้
คำถาม สีร่อนมาก ตามเสาทุกต้นจะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ สีหลุดร่อนเกิดจากการเสื่อมสภาพและความชื้น หรือ คุณภาพของสีไม่ดีตั้งแต่แรก ให้ขูดสีเดิม หรือลอกสีเดิมออกให้หมด ปล่อยให้แห้งแล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ตามด้วยสีจริง ๒ เที่ยว

TIPS: ทาสีห้องไว้นานแต่กลิ่นยังไม่จางหาย มีวิธีขจัดกลิ่น สีที่ทาห้องง่ายๆ คือ ใช้ถ่านหุงข้าวที่ใช้กับเตา แบบเก่ามาวางบนหนังสือพิมพ์ ๕ จุด ในห้อง เพื่อให้ถ่านดูดกลิ่น ก็จะแก้ปัญหาได้

คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าสีปลอม
คำตอบ ลองทาดูกับผนังปูนหรือไม้ทิ้งให้แห้ง ถ้าเอานิ้วป้ายๆ ดูแล้วมีฝุ่นชอล์คติดนิ้วมาด้วยแสดงว่าคุณภาพของสีไม่ดี หรือเราจะเรียกว่าสีปลอมจากเนื้อสีโดยมีผู้นำเอาเนื้อสีปลอมไปบรรจุ ในทระป๋องสีของยี่ห้อดังๆ ไปจำหน่าย
คำถาม สีผนังบ้านเป็นฝุ่น พิงแล้วติดเสื้อผ้า จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีเดิมให้หมด ถ้าเป็นภายนอกใช้นํ้าฉีดออก ถ้าเป็นภายในล้างได้ขอให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้นํ้ายาลอกสี ปล่อยให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้ว ทาสีจริง ๒ เที่ยว
คำถาม สีอีพ็อกซี่ ใช้ทาบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสีในงานอุตสาหกรรม เช่นโรง งาน โรงสี ห้องเย็น สีเหล่านี้ผลิตมาเฉพาะงานไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับงานบ้าน เพราะในบ้านไม่มีสารเคมี กรด ด่าง และฝุ่นละอองอากาศ
คำถาม แป็บนํ้า ทำเป็นราวบันได ทาสีนํ้ามันสีหลุดร่อนเร็วมากจะมีทางแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีเก่าออกให้หมด ใช้นํ้ายาไพรเมอร์ของสียี่ห้อนั้นๆ รองพื้นก่อนเพราะแป็บนํ้ามีสังกะสีเคลือบไว้ เมื่อแห้งแล้วให้ ทาสีนํ้ามันทับอีก ๒ เที่ยว ก็จะแก้ปัญหาได้ข้อสำคัญต้องมีไพรเมอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกาวระหว่างสีกับแป็บนํ้า
คำถาม สีทาไม้ (สีนํ้ามัน) ใช้ทาพื้นเฉลียงได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ไม่ควรทา ควรใช้นํ้ามันย้อมเนื้อไม้ เพราะ นํ้ามันย้อมเนื้อไม้ ผลิตออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
คำถาม หากพบว่าผู้รับเหมาใช้สีปลอมทาไปแล้วจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ควรจะต้องลอกสีเดิมออกให้หมด นำสีจริงมาทาใหม่ ให้ถูกต้องตามกรรมวิธี เช่นการเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพื้นผิวสะอาดปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสีที่ทาลงไปจะสวยงาม
คำถาม ผนังที่ทาสีมานาน ๑๔ ปีหลุดร่อน ควรลอกออก หรือทาทับ
คำตอบ ควรลอกออก ทำความสะอาดผนังทิ้งผนังให้แห้ง แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนการทาสี โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริงทับ อีก ๒ เที่ยว
คำถาม สีนํ้าทาผนังปูน ควรจะทนทานกี่ปี
คำตอบ อย่างน้อยควรจะทนทานเท่ากับการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ความทนทานขึ้นอยู่ กับการปฏิบัติตามหลักการทาสีที่ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นความทนทาน จะไม่เกิดขึ้นได้ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
คำถาม ในสีมีสารตะกั่ว เป็นอันตรายกับคนหรือไม่
คำตอบ ปัจจุบัน ในสีเกือบทุกชนิดไม่มีสารตะกั่วเจือปนอยู่ โดยเฉพาะสีที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนจึงไม่อันตราย สีที่ใช้’ในอุตสาหกรรมบางชนิดเท่านั้นที่มีสารตะกั่ว
คำถาม สีที่มีผิวเหมือนหินแกรนิต จะซื้อมาทำเองได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะสีชนิดนี้ใช้ลูกกลิ้งพิเศษในการพ่นทับ ไม่ควรจะนำมาทำเอง ยกเว้นจะได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะกับ ผู้ผลิต
คำถาม ฝาไม้บ้านทรงไทยเดิมทานํ้ามันทาไม้ ชนิดที่ทาเกวียน จะเปลี่ยนเป็นสีนํ้ามันได้หรอไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องขัดทำความสะอาดผิวนํ้ามันเดิมออกให้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ปล่อยให้แห้งแล้วทาสีจริงตามวิธีการทาสีนํ้ามันทาไม้ถ้าจะทาสีนํ้าอะคริลิคทาทับได้เช่นเดียวกัน

TIPS: วิธีสังเกตว่า ผนังพร้อมที่จะทาสีได้แล้วหรือไม่ ให้วัดความชื้นที่ผนังหากความชื้นได้ประมาณ %ถึง ๑๘% โดย เครื่องวัดความชื้นของผนังแสดงว่าทาสีได้หรือใช้ถุงพลาสติกตัด เป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ปะทับบนผนังปิดด้วยเทปให้รอบทิ้งไว้ ๑ วัน หากยังมีไอนํ้าเกาะอยู่ อย่าเพิ่งทาสีลงไปรอจนไม่มีไอนํ้า เกาะติดที่ถุงพลาสติก จึงทาสีได้

คำถาม ผนังใช้สีปลอมจะสังเกตอย่างไร
คำตอบ สีปลอม มักจะเกิดอาการสีซีด จางเร็ว เป็นฝ่นซอล์ค หลุดร่อน ลอกเร็ว เช่นทาได้ ๓ ถึง ๙ เดือนอาการต่างๆ ก็แสดง ออกมาทั้งหมด
คำถาม ถ้าทาสีไปแล้ว ๓ ปี สีหลุดร่อน ผิดปกติหรือไม่
คำตอบ ผิดปกติ สีทา ๓ ปี ควรจะแสดงอาการเพียงแค่ซีดจางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คำถาม สีนํ้ามัน ควรผสมทินเนอร์ หรือนํ้ามันสน
คำตอบ ผสมได้ทั้งทินเนอร์และนํ้ามันสนบางครั้งก็ใช้นํ้ามันซักแห้ง ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สีแต่ละยี่ห้อ
คำถาม สีทาผนังปูนภายนอกควรเป็นสีอะไรจึงจะ ทนทาน
คำตอบ สีนํ้าพลาสติกหรือสีนํ้าอะคริลิคก็ได้มีความเหมาะสม ที่จะทาผนังปูนภายนอกได้
คำถาม สีน้ำมัน จะทาทับบนผนังปูนที่ทาสีพลาสติกได้หรือไม่
คำตอบ สีนํ้ามันไม่เหมาะสมที่จะทากับผนังปูนสี ควรใช้สีน้ำพลาสติกหรือสีนํ้าอะคริลิค
คำถาม สีนํ้าพลาสติกที่ใช้ทาปูนจะใช้ทาไม้ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ยกเว้นจะใช้สีนํ้าชนิดทาไม้ ปัจจุบันนิยมทาขอบหน้าต่าง เหมาะกับผู้ที่นิยมสีด้าน ผิวมันไม่มากนัก
คำถาม สีที่หลุดร่อนเป็นเหมือนบ้านลอกคราบ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีออกให้หมด ทิ้งให้ผนังแห้ง จึงทาสีใหม่ โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๒ เที่ยว
คำถาม สีอะครีลิค อย่างดีทาผนังไป ๕ ปี เศษสีหลุดร่อนจะ แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ๕ ปี สีหลุดร่อน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ ควรแก้ไขเฉพาะจุดที่หลุดร่อน ถ้าต้องการสีกลมกลืนก็ให้ทำทั้งหมด
คำถาม บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สีฝาไม้ลอกเป็นแผ่น จะทำอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกขูดสีออกให้หมด ทำความสะอาด รอให้ผนังแห้งสนิท แล้วทาสีใหม่ส่วนที่เป็นไม้ ควร’ใช้สีน้ำมัน ยกเว้นจะชอบสีนํ้าอะครีลิคชนิดทาไม้ ปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้ตามใจชอบ
คำถาม สีที่จะทาลงไปบนแป็บนํ้าควรใช้สี EPOXY ได้หรือไม่
คำตอบ ใช้ได้กับงานบางชนิดเท่านั้น เพราะสี EPOXY เป็น สีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และใช้กับงานที่ต้องการความทนทาน
คำถาม สีนํ้ามันใช้ทาผนังปูนได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรทา เพราะหลุดร่อนง่าย สีที่เหมาะสมกับผนังปูนคือสีนํ้าพลาสติก กับสีนํ้าอะครีลิคเท่านั้น ถึงแม้มีการนำสีน้ำมันไปทา ความคงทนจะไม่มี
คำถาม ผนังทาวน์เฮ้าส์ห้องริมสุดสีภายนอกหลุดร่อนมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้เครื่องฉีดนํ้าที่เรืยกว่า วอเตอร์เจ็ต (Water jet) ฉีดทำความสะอาดที่ผนังจากบนลงล่าง ผนังจะสะอาด ปล่อยให้ ผนังแห้ง ๒ สัปดาห์ แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริง ๒ เที่ยว
คำถาม จะทาสีที่ผนังปูน ควรทาหลังฉาบแล้วกี่วัน
คำตอบ ถ้าอากาศดี มีแสงแดดบ้างอยู่ในราว ๗-๑๐ วัน การทดสอบว่าผนังจะทาสีได้หรือไม่ ควรใช้ถุงพลาสติก กว้าง ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต ปะลงไปบนผนัง ใช้เทปกาวปิดขอบๆ ทั้ง ๔ด้าน สังเกตไอนํ้าที่มาเกาะที่ถุงพลาสติกถ้ายังมีไอนํ้าเกาะแสดงว่าผนังยังมีความชื้น ยังไม่ควรทาสี

คุณมาจาก:

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน มีหลายชนิด

๑. ชนิดอยู่ใต้กระเบื้อง เป็นลักษณะแผ่นบางๆ มีตะกั่ว เรียกว่าแผ่นกันความร้อน หรือฉนวนกันความร้อน
๒. ชนิดที่วางอยู่เหนือฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อนชนิดนี้มักจะใช้วางบนฝ้าแขวน ที-บาร์ มีความหนา ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว หรือ ๔ นิ้ว โดยไมโครไฟเบอร์สีเหลืองๆ อยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยอะลูมิเนียม ฟอยล์ทั้ง ๔ ด้าน
๓. ชนิดที่เป็นฝ้าเพดาน เช่น ยิปชั่ม ชนิดที่มีฟอยล์อยู่ติดกับแผ่นด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดาน อีกด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็น แผ่นสะท้อนความร้อน
๔. ชนิดที่พ่นใต้หลังคา ลักษณะเป็นโฟมเหลวๆ เรียกว่า “โพลียูรืเทนโฟม” ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนลงมาในอาคาร ได้ส่วนหนึ่ง
๕. ชนิดพ่นบนหลังคา เป็นประเภทเซรามิค มักจะเป็นของเหลวคล้ายๆ สี นิยมพ่นบนหลังคากระเบื้อง ดาดฟ้าคอนกรีต หรือ บนหลังคาเหล็ก
๖. ฉนวนยาง เป็นยางสีดำๆ ปะติดกับอะลูมิเนียมฟอยล์ นิยมติดตั้งใต้กระเบื้องมุงหลังคา
๗. ชนิดเป็นเส้นใย เรียกว่าเป็นผงฉนวนชนิดนี้จะพ่นบนฝ้าเพดานต้องมีกรรมวิธีโดยเฉพาะในการทำงาน

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนชนิดใดมีประโยชน์ต่องานอาคาร ทั้งนั้นเพราะป้องกันความร้อนเข้ามาในอาคารได้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับบ้านของตนเอง โดยพิจารณาจากคุณสมบติและ ราคาของวัสดุฉนวนกันความร้อนชนิดนั้นๆ เป็นหลัก

คำถาม มุงหลังคาโมเนียไปแล้ว จะใส่ฉนวนกันความร้อนได้ หรือไม่จะใส่อย่างไร
คำตอบ ใส่ได้ โดยการขึงลวดใต้จันทัน แล้ววางฉนวนกันความร้อนบนลวด
คำถาม ควรวางฉนวนกันความร้อน ไว้ระดับไหน
คำตอบ ถ้าเป็นระแนงไม้ ให้วางฉนวนกันความร้อนไว้ใต้ ระแนงถ้าเป็นระแนงเหล็กให้วางบนระแนง
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ควรเลือกแบบไหนจึงจะดี (งานบ้าน)
คำตอบ ให้ใส่ฉนวนกันความร้อนใต้กระเบื้องเป็นอันดับแรก ส่วนจะเพิ่มในจุดอื่นๆ เช่น ฝ้า และ ผนัง สามารถเพิ่มได้ ฉนวนกันความร้อน ใส่ให้ถูกที่และถูกต้องจะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีมาก
คำถาม ตึกแถว ๔ ชั้น ที่ชั้น ๔ ร้อนมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ทำฝ้าเพดานชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยด์ ใต้พื้นดาดฟ้า หรือจะพ่นด้วยโฟมกันความร้อนก็ได้เช่นกัน
คำถาม ใส่ฉนวนกันความร้อนไปแล้วที่กระเบื้อง แต่ยังร้อนอยู่ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ใส่ฉนวนใต้หลังคาเหนือฝ้าอีก ๑ ชั้น โดยใช้ฉนวนชนิดที่มีฟอยด์หุ้มรอบ
คำถาม ติดแผ่นกันความร้อนที่ผนังได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่ต้องมีช่องว่างประมาณ ๑๐ ซม.
คำถาม ฉนวนกันความร้อนแบบฉีดโฟม จะนำมาฉีดกับตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ นิยมทำกัน โฟมเหลวยึดติดกับวัสดุ ผิวคอนกรีต เหล็กไม้วัสดุอื่นๆ ได้ดี
คำถาม ฉนวนกันความร้อนจะมีความทนทานกี่ปี
คำตอบ ทนทานเท่ากับอายุอาคารถ้าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ มากระทบ เช่น มีช่างไปซ่อมหลังคา ทำฉนวนกันความร้อนฉีกขาด ประสิทธิภาพกันความร้อนจะลดลง ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
คำถาม การใช้ฉนวนกันความร้อนจะใช้ยี่ห้ออะไรดี
คำตอบ เลือกใช้ยี่ห้อที่นิยมใช้ในท้องตลาด มีบริการหลังการ ขาย มีช่างเทคนิคแนะนำ รวมทั้งสอบถามจากผู้รู้ตามแหล่งต่างๆ เช่น จากหนังสือ จากเอกสารแผ่นพับ จากรายการวิทยุ ทีวี ก็จะได้แนวทางในการเลือกซื้อ
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ฉีดด้วยโฟมเหมาะที่จะใช้กับ บ้านพักอาศัยหรือไม่
คำตอบ เหมาะสม เพราะโฟมเหลวฉีดเข้าไปจะได้ประโยชน์ หลายอย่างได้ทั้งด้านกันร้อน ยึดกระเบื้องให้แน่นหนามากขึ้น ป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง รวมทั้งช่วย ปกป้องจากระบบท่อต่างๆ ที่ยึดแน่นติดกับกระเบื้องด้วย
คำถาม การใช้ฉนวนกันความร้อนแบบอะลูมิเนียมฟอยด์วาง ใต้กระเบื้องชั้น ๒ ดีหรือไม่
คำตอบ วางใต้กระเบื้อง ถือว่าถูกต้องแล้วให้ใส่ฉนวนในตำแหน่งที่มีคนอาศัยอยู่ด้านใต้
คำถาม ฉนวนกันความร้อนชนิดที่ฉีกไม่ขาดเหมาะกับบ้าน หรือไม่เนื่องจากราคาสูงมาก
คำตอบ ใช้ใด้กับทุกอาคาร เพราะมีความคงทนมาก ราคาจะแพงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
คำถาม ฉนวนกันความร้อนชนิดวางบนฝ้าเพดานเอามาวาง บนหลังแปได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะออกแบบมาเพื่อใช้วางบนฝ้าเพดานโดยเฉพาะมีความหนา ๒”, ๓”, ๔’ … ฉนวนที่วางใต้หลังคากระเบื้อง ไม่ว่าจะวางบนแปหรือใต้แป ฉนวนชนิดนี้ต้องบาง เพราะถูกออกแบบมาไว้ให้ติดตั้งเฉพาะที่
คำถาม ถ้าช่างมาติดตั้งฉนวนแล้วเกิดมีฉีกขาดมาก มีทางแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม เอาชิ้นใหม่ปะเข้าไปให้ ซ้อนทับกันทุกๆ ด้าน ๑๕ ซม. แล้วใช้เทปกาวอะลูมิเนียมมีขาย ตามร้านวัสดุก่อสร้างปิดทับลงไป
คำถาม การติดตั้งฉนวนกันความร้อนควรทำก่อนหรือหลังมุงหลังคา
คำตอบ จะต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อนก่อนมุงหลังคา ยกเว้นฉนวนกันความร้อนชนิดที่ติดบนหลังฝ้าเพดานก็ไม่ต้อง คำนึงถึงการมุงก่อนหรือมุงหลังแต่อย่างใด
คำถาม การยึดฉนวนกันความร้อนควรยึดด้วยอะไรยึดด้วย ลวดหรือเทป
คำตอบ ควรยึดด้วยเทปอะลูมิเนียม
คำถาม แผ่นกันความร้อนที่เป็นแผ่นวางบนฝ้าแขวนใช้กับบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ฉนวนที่เป็นแผ่นมีความหลากหลายมาก วางได้บนฝ้าเพดานและใต้กระเบื้องถ้าวางบนฝ้าเพดานก็อาศัยโครงสร้างของฝ้าเพดาน ถ้าวางใต้หลังคาจะวางบนลวดตะแกรง คล้ายลวดกรงไก่เป็นลวดตาข่าย
คำถาม ห้องนอนมีหน้าต่างอยู่ทิศตะวันตกกระจกร้อนมากจะ แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ใส่ผ้าม่านกันร้อนด้านในหลังหน้าต่าง และที่ตัวกระจกให้ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดเข้มข้น เช่น ๘๐% ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง หรือทำกันสาดช่วยก็ได้
คำถาม ในท้องตลาดมีฉนวนหลายยี่ห้อ ดูแล้วดีทุกยี่ห้อ ควรเลือกอย่างไร
คำตอบ เลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงพอเป็นที่รู้จัก หรือมีแนะนำ มีบริการหลังการขายที่ดี ก็น่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันถือว่าทุกๆ ยี่ห้อ ดีเท่าๆ กัน เพราะมีมาตรฐานการผลิตเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ผลิตแต่ละรายยังรักษาคุณภาพและชื่อเสียงสมํ่าเสมอ
คำถาม ฉนวนแผ่นกันความร้อนติดกับปูนใต้ดาดฟ้าตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะฉนวนชนิดนี้ต้องการให้ความร้อน สะท้อนกลับใต้ดาดฟ้าตึกแถว ควรใช้ชนิดพ่นติดกับปูน หรือทำฝ้าเพดานแล้วใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นแบบฝ้ามีอะลูมิเนียมฟอยล์จะดีกว่า
คำถาม ฉนวนกันความร้อนทั่วไป ควรจะวางซ้อนทับกันกี่ซม.
คำตอบ อย่างน้อยควร ๑๐-๑๕ ซม. ห้ามใช้ลวดร้อยรอยต่อเป็นอันขาด รอยต่อที่ซ้อนทับต้องปะด้วยเทปกาวอะลูมิเนียม ให้เรียบร้อย
คำถาม การวางฉนวนกันความร้อนไว้เหนือฝ้าเพดานกับใต้กระเบื้องหลังคา ต่างกันอย่างไร มีผลต่อการป้องกันความร้อนหรีอไม่

ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดเคลือบ

ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดเคลือบ

คำตอบ มีผล ฉนวนที่อยู่ใต้กระเบื้องหลังคาเพื่อให้ความร้อนสะท้อนกลับออกไป ฉนวนอยู่เหนือฝ้าเพดานเพี่อชลอความร้อนมิให้เข้าสู่ตัวอาคารสามารถติดได้ทั้ง ๒ แบบนะ
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ควรจะติดไว้กับกระเบื้องหรือ แขวนอย่างไร
คำตอบ ควรจะติดใต้กระเบื้องเป็นหลัก ส่วนฉนวนกันความร้อนอื่นๆ เป็นตัวเสริมช่วย เช่นเสริมฉนวนที่ฝ้าเพดาน หรือฉนวนชนิดพ่นบนหลังคา
คำถาม ต่อเติมครัว ติดลูกหมุนบนหลังคาต้องติดฉนวนกัน ความร้อนอีกหรือไม่
คำตอบ ต้องติด เพราะลูกหมุนมีหน้าที่ดึงความร้อนที่ลอยขึ้น ออกจากอาคาร แต่ฉนวนกันความร้อนทำให้ความร้อนสะท้อนออก ขอแนะนำเพิ่มเติมว่าลูกหมุนควรติดกับอาคารที่มีพื้นที่หลังคา มากๆ เช่นหลังคาโรงงาน จะให้ผลเรื่องการระบายความร้อนได้มากกว่า
คำถาม ฉนวนกันความร้อนควรจะกรุถึงชายคาหรือไม่ หรือ แค่ตัวบ้าน
คำตอบ กรุแต่ตัวบ้านก็เพียงพอแล้ว
คำถาม ลูกหมุน จะติดบนหลังคาบ้าน ๓ ชั้นดีหรือไม่
คำตอบ ไม่ดี ไม่เหมาะเพราะพื้นที่หลังคาน้อยความสูงน้อย ควรใช้ฉนวนกับความร้อนจะดีกว่า
คำถาม บ้านติดแอร์ห้องนอนร้อน (อยู่ทิศตะวันตก) ต้องติดฉนวนเพิ่มหรือไม่
คำตอบ ควรเพิ่ม และเสริมในส่วนอื่นๆ เช่น ใส่ม่านกันร้อนที่หน้าต่างติดฟิล์มชนิดเข้มข้นที่กระจกหน้าต่าง เสริมผนังเป็น ๒ ชั้น เรียกว่าผนังชั้นที่ ๒
คำถาม หากบ้านไม่ได้ใส่ฉนวนกันความร้อนไว้ก่อน จะใส่ในระยะหลังทำได้หรือไม่
คำตอบ ได้ มีเทคนิคพิเศษมากมาย เช่นวางใต้กระเบื้อง โดยใช้โครงลวด หรือวางบนฝ้าเพดาน เป็นต้น

คุณมาจาก: