Category Archives: คู่มือซ่อมบ้าน

คู่มือซ่อมบ้าน

ระบบปั๊มน้ำ

ระบบปั๊มน้ำปั๊มนํ้า” ในบ้านกลายเป็นสิ่งจำเป็น ขอให้เลือกให้ถูกต้อง จะทำให้ประหยัด ทั้งค่านํ้าและค่าไฟฟ้า วิธีที่ถูกต้องในการติดตั้งป๊ม นํ้าคือ มีถังพักนํ้า ๑ ใบ อยู่ข้างล่างอาคาร เพื่อรับนํ้าจากท่อที่ผ่าน มิเตอร์ แล้วปัมนํ้าจากถังไปใช้งานในจุดต่างๆ ของบ้าน ถ้าบ้านเป็น อาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ควรติดตั้งถังนํ้าใบที่ ๒ ที่ดาดฟ้าเพื่อรับนํ้า จากปั๊มนํ้าไปพักไว้บนถังนํ้าดาดฟ้า แล้วปล่อยนํ้าลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีนี้จะประหยัดค่าไฟฟ้าไปมาก สำหรับถังที่ตั้งบนดาดฟ้าควรจะมีขนาดเล็กกว่าถังด้านล่างครึ่งหนึ่งตัวอย่างเช่น ถังที่พื้นขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ถังบนดาดฟ้าก็ควรมีขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ส่วนการตั้งถังนํ้าบนดาดฟ้า ควรตั้งให้คร่อมหัวเสา ใกล้คาน หรือสอบถามผู้รู้ก่อนติดตั้ง และควรมีระบบลูกลอยที่ถังนํ้าด้วย เพื่อทำหน้าที่ตัดไม่ให้นํ้าล้นถัง ต้องหมั่นตรวจสอบลูกลอยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกลอยค้างจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นํ้าล้นถังออกมา การเลือกขนาดของถังนํ้าในบ้าน มีสูตรการคำนวณอย่าง ง่ายๆคือ เอาจำนวนคนในบ้าน คูณด้วย ๒๐๐ (๒๐๐ เป็นปริมาณ การใช้นํ้า ๒๐๐ ลิตร ต่อคนต่อวัน) จากนั้น คูณด้วย ๓ (๓ คือจำนวน วันที่สำรองต่อวัน) สมมุติว่าจำนวนคนในบ้านมี ๕ คน สูตรคำนวณ จะออกมาได้ดังนี้คือ

๕ x ๒๐๐ x ๓ = ๓,๐๐๐ ลิตร นั่นหมายความว่า จะต้องใช้ ถังนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นอย่างน้อย ถ้าพฤติกรรมการ’ใช้’นํ้ามี มากก็อาจจะคูณด้วยตัวเลข ๓๐๐ แทน ๒๐๐ ก็ได้ หรือบริเวณที่ ตั้งของบ้าน นํ้าหยุดไหลบ่อยๆ อาจจะสำรองนํ้าไว้สัก ๔ วันแทน ๓ วันก็ได้

การเลือกปั๊มน้ำให้พิจาณาจากความสามารถของปั๊มนํ้าแต่ละชนิดลองสอบถามรายละเอียดจากผู้จำหน่าย หรือเอกสารประกอบ หรือสอบถามจากผู้รู้ ระบบนํ้าในบ้านจะใช้งานได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณให้ตรงตามหลักวิศวกรรมทุกประการ ใช้วิธีคำนวณอย่างง่ายๆ ระบบ นํ้าในบ้านก็จะออกมาดี มีความคล่องตัวสูง และบำรุงรักษาง่าย

ส่วนการจะติดตั้งถังนํ้าไว้บนดินหรือใต้ดินดีนั้นขอให้คิดวิธีตั้ง บนดินเป็นอันดับแรก เพราะสะดวกในการติดตั้งและการดูแลบำรุง รักษาง่ายกว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าไม,มีที่ตั้งถังนํ้าจริงๆ จึงจะเลือกวิธีติดตั้งที่ใต้ดินเพราะผลเสียของการตั้งถังนํ้าไว้ใต้ดินมี มากกว่า

คำถาม บ้าน ๒ ชั้น อยู่ ๕ คน ควรใช้ปั๊มนาขนาดเท่าไร
คำตอบ ควรใช้ปั๊มอัตโนมัติ เรียกว่า โฮมปัม (HOME PUMP) ขนาด ๒๐๐ วัตต์ก็เพียงพอ
คำถาม ตึก ๔ ชั้น นํ้าชั้น ๔ ไม่แรงควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แสดงว่ามีการตั้งถังไว้บนดาดฟ้า ที่ชั้น ๔ ขอให้เพิ่ม ปั๊มตัวเล็กๆ แยกท่อเฉพาะมาชั้น ๔ เพราะความต่างของระดับความสูง ระหว่างถังที่ดาดฟ้ากับก๊อกนํ้าชั้น ๔ ไม่เพียงพอกับแรงดันนํ้า ที่ต้องการ
คำถาม ถังนํ้า ๖,๐๐๐ ลิตร อยู่บนดาดฟ้า ปั๊มนํ้าอยู่ใต้บันไดชั้นล่าง เสียงดังมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ เสียงดังของปั๊ม ไม่ว่าจะเป็นแบบใด เป็นความผิดปกติของตัวปั๊มเอง เช่น ระบบสวิทซ์ตัดตอนทำงานผิดปกติ ระบบภายในของตัวปั๊มชำรุด ควรเรียกช่างเฉพาะมาทำจะดีกว่า
คำถาม ปั๊มน้ำแบบไหนจะประหยัดไฟ
คำตอบ ใช้แบบปั๊มโรตารี่หรือเรียกง่ายๆ ว่าปั๊มอัตโนมัติ ลักษณะทรงกลมๆ มีฝาครอบคล้ายๆ กระป๋องนํ้าชนิดนี้ประหยัดไฟ ที่สุด
คำถาม ถ้าจะปั๊มนํ้าโดยตรงจากท่อนํ้าฃองการประปา จะทำให้มิเตอร์เสียหรือไม่
คำตอบ มิเตอร์ไม่เสีย แต่จะส่งผลเสียต่อผู้ใช้น้ำเอง เช่น จะต้องเสียค่านํ้าเพิ่มแม้จะมีแต่ลมออกมา เพราะอาจมีบางครั้งที่แรงดันน้ำไม่พอ แต่ปั๊มทำงานจึงดึงอากาศเข้ามาแทน หรือถ้ามีข้อต่อชำรุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง จะมีการดึงเอาสิ่งสกปรกเข้ามาในเส้นท่อด้วย เป็นต้น
คำถาม การปั๊มนํ้าส่งแรงดันจากดาดฟ้าชั้น ๔ มาที่ห้องนํ้าชั้น ๔ เปลืองไฟมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอให้ดูขนาดของปั๊มอาจจะใหญ่เกินไป เพราะปั๊มส่งแรงดันจากชั้นบน เป็นปั๊มขนาดเล็กๆ ก็เพียงพอ และขอให้ดูระบบท่ออาจต่อไว้ยังไม่ถูกต้องนัก เช่นมีข้อต่อ ข้องอ มากเกินไป ในเมื่อท่อก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้นํ้าไหลไม่สะดวกรวดเร็วเป็นสาเหตุของการ ที่ปั๊มทำงานมากเกินไปจึงกินไฟ
คำถาม ปั๊มหอยโข่งใช้มาหลายปี ต้องการจะเปลี่ยนควรจะใช้ปั๊มอะไรดี
คำตอบ ควรใช้ปั๊มนํ้าอัตโนมัติระบบโรตารี่ ที่เรียกว่าปั๊มบ้าน (HOME PUMP) จะดีกว่าเพราะดูแลรักษาง่ายกว่า
คำถาม ใช้ปั๊มนํ้าแบบโรตารี่ ควรจะต้องมีหลังคาคลุมหรือไม่
คำตอบ ไม่ต้อง เพราะฝาครอบนอกทำหน้าที่เป็นหลังคาอยู่แล้ว ตัวเครื่องยึดอยู่ที่ฐานล่าง ถ้าจะคลุมเพี่อปกป้องสีของตัวครอบก็ทำได้แต่ไม่จำเป็น
คำถาม การใช้ปั๊มนํ้าควรใช้ยีห้ออะไรดี
คำตอบ ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีข้อแนะนำ มีบริการหลังการขาย มีสำนักงานที่ติดต่อแน่นอน สอบถามจากผู้รูที่มีประสบการณ์ สอบถามจากประสบการณ์กับผู้ใช้นํ้าท่านอื่นก็จะทราบข้อมูลในการตัด สินใจ

TIPS: ปั๊มนํ้าที่ทำงานทั้งวัน มี ๒ สาเหตุหลักๆ คือ มีนํ้า รั่วในเสันท่อ ควรตรวจสอบว่าเกิดความผิดปกติของตัวปั๊มนํ้าเอง การตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านทำง่ายๆ ดังนี้

๑. ปิดก๊อกนํ้าทุกตัวในบ้าน
๒. ดูตัวเลขที่มาตรวัดนํ้า
๓. ฟังเสียงและสังเกตดูการเคลื่อนไหวของตัวเอง
๔. ถ้าไม่มีท่อตารั่ว มาตรจะมีตัวเลขคงที่ ปั๊มจะไม่เดิน

คำถาม นํ้าบาดาล มีผลทำให้ปั๊มเสียบ่อยหรือไม
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องกัน ปั๊มเสียบ่อยเกิดจากการทำงานของ ปั๊มและระบบเครื่องของปั๊มเอง ควรหาผู้ชำนาญการเฉพาะมาแก้ไข เพราะปกติปั๊มนํ้าไม่ควรจะเสียบ่อย นํ้าบาดาล ไม่ใช่สาเหตุของการชำรุดเสียหายของปั๊ม
คำถาม บ้าน ๒ ชั้น ๔ หลัง อยู่ในรั้วเดียวกันมีปัญหาเรื่องนํ้าจึงขอคำแนะนำ
คำตอบ เนื่องจากข้อมูลมีเพียงสั้น ๆ ขอแนะนำแบบฟันธงดังนี้

๑. ควรแยกถังสำรองนำออกให้เป็นอิสระต่อกัน
๒. ควรแยกปั๊มนํ้าแต่ละหลัง ให้อิสระต่อกัน
๓. ควรแยกมิเตอร์ออกจากกัน

คำถาม ถังความดันควรจะมีขนาดเท่าใด บ้าน ๒ ชั้น (๕ คน)
คำตอบ ประมาณ ๓๐๐ ลิตรก็เพียงพอ การใช้ถังความดัน เหมาะกับบ้านที่มีบริเวณกว้างๆ มีอาคารประกอบหลายหลังอยู่ห่างกัน ถ้าเป็นอาคารหลังเดียวเป็นปั๊มอัตโนม้ติธรรมดาก็เพียงพอ

คุณมาจาก:

ปัญหาเรื่องสีทาบ้าน

สีที่นำมาใช้ทาบ้าน ถ้าเป็นบ้านปูนจะใช้สีนํ้าพลาสติกหรือสี อะครีลิก ถ้าเป็นบ้านไม้จะใช้สีนํ้ามันหรือเป็นสีนํ้าอะครีลิก หรือส่วน ที่เป็นเหล็กจะใช้สีนํ้ามัน เป็นต้น ส่วนที่เป็นเหล็ก จะมีปัญหาเรื่องการทาสีน้อยที่สุด เพราะผิวเหล็กแกร่งไม่มีความชื้นก่อนทาทำความสะอาดให้หมดคราบไขมัน คราบนํ้ามันก็ทาได้ ส่วนที่เป็นไม้ มีความชื้น มีเชื้อราต้องมีสีทากันเชื้อรารองพื้น แล้วจึงทาสีจริง ส่วนที่เป็นผนังปูน ต้องให้ผนังแห้งก่อนแล้วจึงค่อยทาสี การที่ผนังไม่แห้งแล้วทาสีลงไปจะส่งผลให้สีบวม หลุดร่อนง่ายก่อนเวลาอันควรสีทาบ้าน

วิธีทดสอบง่ายๆ ว่าผนังจะทาสีได้หรือไม่ กระทำโดยใช้ถุงพลาสติกขนาด ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต ปะลงไปบนผนังที่จะทาสีแล้ว ปิดทับตามขอบๆ ด้วยสก็อตเทป ดูไอนํ้าที่เกาะอยู่ตามถุงพลาสติก ค้ายังมีไอนํ้าแสดงว่า ความชื้นในผนังมีอย่าเพิ่งทาสี

การทาสี ควรปฏิบ้ติตามคำแนะนำของสีแต่ละยี่ห้อ โดยทั่วไป จะทาสีรองพื้น ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๑ เที่ยว สีบางยี่ห้อ อาจทาสีจริงลงไปทันทีก็มีเพราะสีจริงมีสีรองพื้นปนอยู่ด้วย

ถ้าเป็นผนังเก่า ขอให้ขูดสีเก่าออกให้หมดก่อน แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริง ๒ เที่ยว ถ้าเป็นผนังปูนใหม่ๆ ที่ยังไม่ เคยทาสีมาเลย ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริง ๒ เที่ยว

สีที่ใช้กับบ้าน หากใช้ยี่ห้อใด ควรใช้ยี่ห้อนั้นๆ ทั้งหลัง เพื่อสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมในอนาคต ควรมีสมุดประว้ติ ของบ้านว่าใช้สีอะไรสีเบอร์อะไรใช้ส่วนไหนของบ้านช่างที่มาซ่อม จะได้มีข้อมูลในการซ่อมแซม บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

สีของชายคา หริอส่วนที่เป็นไม้ ถ้าหลุดร่อนในอนาคต ต้องขูด ทำความสะอาด แล้วรอให้พื้นผิวแห้งจึงทาทับลงไปได้ การเลือกสี นอกจากจะดูในแคตตาล็อคแล้ว ควรดูจากแผ่นจริงที่ทา เพราะสีในแคตตาล็อคเป็นภาพพิมพ์ มิใช้สีเหมือนจริง ควรเลือกสีด้วยความชอบ ผสมผสานกับคำแนะนำของผู้รู้ สีบ้านจะออกมาท่ามกลาง ความสวยงาม ความพึงพอใจและถูกต้องตามหลักของการใช้สี

คำถาม สีด่างที่ชั้นล่างภายนอก สูงจากพื้น ๑ เมตร รอบบ้าน จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ขูดสีที่ด่างหลุดร่อนบริเวณนี้ออกให้หมด ปล่อยให้ผนังหายใจ ๒-๓ วัน ดูจนผนังแห้งสนิท ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๒ เที่ยว ก็จะแก้ปัญหาได้
คำถาม สีร่อนมาก ตามเสาทุกต้นจะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ สีหลุดร่อนเกิดจากการเสื่อมสภาพและความชื้น หรือ คุณภาพของสีไม่ดีตั้งแต่แรก ให้ขูดสีเดิม หรือลอกสีเดิมออกให้หมด ปล่อยให้แห้งแล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ตามด้วยสีจริง ๒ เที่ยว

TIPS: ทาสีห้องไว้นานแต่กลิ่นยังไม่จางหาย มีวิธีขจัดกลิ่น สีที่ทาห้องง่ายๆ คือ ใช้ถ่านหุงข้าวที่ใช้กับเตา แบบเก่ามาวางบนหนังสือพิมพ์ ๕ จุด ในห้อง เพื่อให้ถ่านดูดกลิ่น ก็จะแก้ปัญหาได้

คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าสีปลอม
คำตอบ ลองทาดูกับผนังปูนหรือไม้ทิ้งให้แห้ง ถ้าเอานิ้วป้ายๆ ดูแล้วมีฝุ่นชอล์คติดนิ้วมาด้วยแสดงว่าคุณภาพของสีไม่ดี หรือเราจะเรียกว่าสีปลอมจากเนื้อสีโดยมีผู้นำเอาเนื้อสีปลอมไปบรรจุ ในทระป๋องสีของยี่ห้อดังๆ ไปจำหน่าย
คำถาม สีผนังบ้านเป็นฝุ่น พิงแล้วติดเสื้อผ้า จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีเดิมให้หมด ถ้าเป็นภายนอกใช้นํ้าฉีดออก ถ้าเป็นภายในล้างได้ขอให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้นํ้ายาลอกสี ปล่อยให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้ว ทาสีจริง ๒ เที่ยว
คำถาม สีอีพ็อกซี่ ใช้ทาบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสีในงานอุตสาหกรรม เช่นโรง งาน โรงสี ห้องเย็น สีเหล่านี้ผลิตมาเฉพาะงานไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับงานบ้าน เพราะในบ้านไม่มีสารเคมี กรด ด่าง และฝุ่นละอองอากาศ
คำถาม แป็บนํ้า ทำเป็นราวบันได ทาสีนํ้ามันสีหลุดร่อนเร็วมากจะมีทางแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีเก่าออกให้หมด ใช้นํ้ายาไพรเมอร์ของสียี่ห้อนั้นๆ รองพื้นก่อนเพราะแป็บนํ้ามีสังกะสีเคลือบไว้ เมื่อแห้งแล้วให้ ทาสีนํ้ามันทับอีก ๒ เที่ยว ก็จะแก้ปัญหาได้ข้อสำคัญต้องมีไพรเมอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกาวระหว่างสีกับแป็บนํ้า
คำถาม สีทาไม้ (สีนํ้ามัน) ใช้ทาพื้นเฉลียงได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ไม่ควรทา ควรใช้นํ้ามันย้อมเนื้อไม้ เพราะ นํ้ามันย้อมเนื้อไม้ ผลิตออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
คำถาม หากพบว่าผู้รับเหมาใช้สีปลอมทาไปแล้วจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ควรจะต้องลอกสีเดิมออกให้หมด นำสีจริงมาทาใหม่ ให้ถูกต้องตามกรรมวิธี เช่นการเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพื้นผิวสะอาดปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสีที่ทาลงไปจะสวยงาม
คำถาม ผนังที่ทาสีมานาน ๑๔ ปีหลุดร่อน ควรลอกออก หรือทาทับ
คำตอบ ควรลอกออก ทำความสะอาดผนังทิ้งผนังให้แห้ง แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนการทาสี โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริงทับ อีก ๒ เที่ยว
คำถาม สีนํ้าทาผนังปูน ควรจะทนทานกี่ปี
คำตอบ อย่างน้อยควรจะทนทานเท่ากับการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ความทนทานขึ้นอยู่ กับการปฏิบัติตามหลักการทาสีที่ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นความทนทาน จะไม่เกิดขึ้นได้ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
คำถาม ในสีมีสารตะกั่ว เป็นอันตรายกับคนหรือไม่
คำตอบ ปัจจุบัน ในสีเกือบทุกชนิดไม่มีสารตะกั่วเจือปนอยู่ โดยเฉพาะสีที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนจึงไม่อันตราย สีที่ใช้’ในอุตสาหกรรมบางชนิดเท่านั้นที่มีสารตะกั่ว
คำถาม สีที่มีผิวเหมือนหินแกรนิต จะซื้อมาทำเองได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะสีชนิดนี้ใช้ลูกกลิ้งพิเศษในการพ่นทับ ไม่ควรจะนำมาทำเอง ยกเว้นจะได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะกับ ผู้ผลิต
คำถาม ฝาไม้บ้านทรงไทยเดิมทานํ้ามันทาไม้ ชนิดที่ทาเกวียน จะเปลี่ยนเป็นสีนํ้ามันได้หรอไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องขัดทำความสะอาดผิวนํ้ามันเดิมออกให้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ปล่อยให้แห้งแล้วทาสีจริงตามวิธีการทาสีนํ้ามันทาไม้ถ้าจะทาสีนํ้าอะคริลิคทาทับได้เช่นเดียวกัน

TIPS: วิธีสังเกตว่า ผนังพร้อมที่จะทาสีได้แล้วหรือไม่ ให้วัดความชื้นที่ผนังหากความชื้นได้ประมาณ %ถึง ๑๘% โดย เครื่องวัดความชื้นของผนังแสดงว่าทาสีได้หรือใช้ถุงพลาสติกตัด เป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ปะทับบนผนังปิดด้วยเทปให้รอบทิ้งไว้ ๑ วัน หากยังมีไอนํ้าเกาะอยู่ อย่าเพิ่งทาสีลงไปรอจนไม่มีไอนํ้า เกาะติดที่ถุงพลาสติก จึงทาสีได้

คำถาม ผนังใช้สีปลอมจะสังเกตอย่างไร
คำตอบ สีปลอม มักจะเกิดอาการสีซีด จางเร็ว เป็นฝ่นซอล์ค หลุดร่อน ลอกเร็ว เช่นทาได้ ๓ ถึง ๙ เดือนอาการต่างๆ ก็แสดง ออกมาทั้งหมด
คำถาม ถ้าทาสีไปแล้ว ๓ ปี สีหลุดร่อน ผิดปกติหรือไม่
คำตอบ ผิดปกติ สีทา ๓ ปี ควรจะแสดงอาการเพียงแค่ซีดจางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คำถาม สีนํ้ามัน ควรผสมทินเนอร์ หรือนํ้ามันสน
คำตอบ ผสมได้ทั้งทินเนอร์และนํ้ามันสนบางครั้งก็ใช้นํ้ามันซักแห้ง ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สีแต่ละยี่ห้อ
คำถาม สีทาผนังปูนภายนอกควรเป็นสีอะไรจึงจะ ทนทาน
คำตอบ สีนํ้าพลาสติกหรือสีนํ้าอะคริลิคก็ได้มีความเหมาะสม ที่จะทาผนังปูนภายนอกได้
คำถาม สีน้ำมัน จะทาทับบนผนังปูนที่ทาสีพลาสติกได้หรือไม่
คำตอบ สีนํ้ามันไม่เหมาะสมที่จะทากับผนังปูนสี ควรใช้สีน้ำพลาสติกหรือสีนํ้าอะคริลิค
คำถาม สีนํ้าพลาสติกที่ใช้ทาปูนจะใช้ทาไม้ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ยกเว้นจะใช้สีนํ้าชนิดทาไม้ ปัจจุบันนิยมทาขอบหน้าต่าง เหมาะกับผู้ที่นิยมสีด้าน ผิวมันไม่มากนัก
คำถาม สีที่หลุดร่อนเป็นเหมือนบ้านลอกคราบ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีออกให้หมด ทิ้งให้ผนังแห้ง จึงทาสีใหม่ โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๒ เที่ยว
คำถาม สีอะครีลิค อย่างดีทาผนังไป ๕ ปี เศษสีหลุดร่อนจะ แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ๕ ปี สีหลุดร่อน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ ควรแก้ไขเฉพาะจุดที่หลุดร่อน ถ้าต้องการสีกลมกลืนก็ให้ทำทั้งหมด
คำถาม บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สีฝาไม้ลอกเป็นแผ่น จะทำอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกขูดสีออกให้หมด ทำความสะอาด รอให้ผนังแห้งสนิท แล้วทาสีใหม่ส่วนที่เป็นไม้ ควร’ใช้สีน้ำมัน ยกเว้นจะชอบสีนํ้าอะครีลิคชนิดทาไม้ ปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้ตามใจชอบ
คำถาม สีที่จะทาลงไปบนแป็บนํ้าควรใช้สี EPOXY ได้หรือไม่
คำตอบ ใช้ได้กับงานบางชนิดเท่านั้น เพราะสี EPOXY เป็น สีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และใช้กับงานที่ต้องการความทนทาน
คำถาม สีนํ้ามันใช้ทาผนังปูนได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรทา เพราะหลุดร่อนง่าย สีที่เหมาะสมกับผนังปูนคือสีนํ้าพลาสติก กับสีนํ้าอะครีลิคเท่านั้น ถึงแม้มีการนำสีน้ำมันไปทา ความคงทนจะไม่มี
คำถาม ผนังทาวน์เฮ้าส์ห้องริมสุดสีภายนอกหลุดร่อนมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้เครื่องฉีดนํ้าที่เรืยกว่า วอเตอร์เจ็ต (Water jet) ฉีดทำความสะอาดที่ผนังจากบนลงล่าง ผนังจะสะอาด ปล่อยให้ ผนังแห้ง ๒ สัปดาห์ แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริง ๒ เที่ยว
คำถาม จะทาสีที่ผนังปูน ควรทาหลังฉาบแล้วกี่วัน
คำตอบ ถ้าอากาศดี มีแสงแดดบ้างอยู่ในราว ๗-๑๐ วัน การทดสอบว่าผนังจะทาสีได้หรือไม่ ควรใช้ถุงพลาสติก กว้าง ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต ปะลงไปบนผนัง ใช้เทปกาวปิดขอบๆ ทั้ง ๔ด้าน สังเกตไอนํ้าที่มาเกาะที่ถุงพลาสติกถ้ายังมีไอนํ้าเกาะแสดงว่าผนังยังมีความชื้น ยังไม่ควรทาสี

คุณมาจาก:

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน มีหลายชนิด

๑. ชนิดอยู่ใต้กระเบื้อง เป็นลักษณะแผ่นบางๆ มีตะกั่ว เรียกว่าแผ่นกันความร้อน หรือฉนวนกันความร้อน
๒. ชนิดที่วางอยู่เหนือฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อนชนิดนี้มักจะใช้วางบนฝ้าแขวน ที-บาร์ มีความหนา ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว หรือ ๔ นิ้ว โดยไมโครไฟเบอร์สีเหลืองๆ อยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยอะลูมิเนียม ฟอยล์ทั้ง ๔ ด้าน
๓. ชนิดที่เป็นฝ้าเพดาน เช่น ยิปชั่ม ชนิดที่มีฟอยล์อยู่ติดกับแผ่นด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดาน อีกด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็น แผ่นสะท้อนความร้อน
๔. ชนิดที่พ่นใต้หลังคา ลักษณะเป็นโฟมเหลวๆ เรียกว่า “โพลียูรืเทนโฟม” ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนลงมาในอาคาร ได้ส่วนหนึ่ง
๕. ชนิดพ่นบนหลังคา เป็นประเภทเซรามิค มักจะเป็นของเหลวคล้ายๆ สี นิยมพ่นบนหลังคากระเบื้อง ดาดฟ้าคอนกรีต หรือ บนหลังคาเหล็ก
๖. ฉนวนยาง เป็นยางสีดำๆ ปะติดกับอะลูมิเนียมฟอยล์ นิยมติดตั้งใต้กระเบื้องมุงหลังคา
๗. ชนิดเป็นเส้นใย เรียกว่าเป็นผงฉนวนชนิดนี้จะพ่นบนฝ้าเพดานต้องมีกรรมวิธีโดยเฉพาะในการทำงาน

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนชนิดใดมีประโยชน์ต่องานอาคาร ทั้งนั้นเพราะป้องกันความร้อนเข้ามาในอาคารได้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับบ้านของตนเอง โดยพิจารณาจากคุณสมบติและ ราคาของวัสดุฉนวนกันความร้อนชนิดนั้นๆ เป็นหลัก

คำถาม มุงหลังคาโมเนียไปแล้ว จะใส่ฉนวนกันความร้อนได้ หรือไม่จะใส่อย่างไร
คำตอบ ใส่ได้ โดยการขึงลวดใต้จันทัน แล้ววางฉนวนกันความร้อนบนลวด
คำถาม ควรวางฉนวนกันความร้อน ไว้ระดับไหน
คำตอบ ถ้าเป็นระแนงไม้ ให้วางฉนวนกันความร้อนไว้ใต้ ระแนงถ้าเป็นระแนงเหล็กให้วางบนระแนง
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ควรเลือกแบบไหนจึงจะดี (งานบ้าน)
คำตอบ ให้ใส่ฉนวนกันความร้อนใต้กระเบื้องเป็นอันดับแรก ส่วนจะเพิ่มในจุดอื่นๆ เช่น ฝ้า และ ผนัง สามารถเพิ่มได้ ฉนวนกันความร้อน ใส่ให้ถูกที่และถูกต้องจะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีมาก
คำถาม ตึกแถว ๔ ชั้น ที่ชั้น ๔ ร้อนมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ทำฝ้าเพดานชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยด์ ใต้พื้นดาดฟ้า หรือจะพ่นด้วยโฟมกันความร้อนก็ได้เช่นกัน
คำถาม ใส่ฉนวนกันความร้อนไปแล้วที่กระเบื้อง แต่ยังร้อนอยู่ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ใส่ฉนวนใต้หลังคาเหนือฝ้าอีก ๑ ชั้น โดยใช้ฉนวนชนิดที่มีฟอยด์หุ้มรอบ
คำถาม ติดแผ่นกันความร้อนที่ผนังได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่ต้องมีช่องว่างประมาณ ๑๐ ซม.
คำถาม ฉนวนกันความร้อนแบบฉีดโฟม จะนำมาฉีดกับตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ นิยมทำกัน โฟมเหลวยึดติดกับวัสดุ ผิวคอนกรีต เหล็กไม้วัสดุอื่นๆ ได้ดี
คำถาม ฉนวนกันความร้อนจะมีความทนทานกี่ปี
คำตอบ ทนทานเท่ากับอายุอาคารถ้าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ มากระทบ เช่น มีช่างไปซ่อมหลังคา ทำฉนวนกันความร้อนฉีกขาด ประสิทธิภาพกันความร้อนจะลดลง ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
คำถาม การใช้ฉนวนกันความร้อนจะใช้ยี่ห้ออะไรดี
คำตอบ เลือกใช้ยี่ห้อที่นิยมใช้ในท้องตลาด มีบริการหลังการ ขาย มีช่างเทคนิคแนะนำ รวมทั้งสอบถามจากผู้รู้ตามแหล่งต่างๆ เช่น จากหนังสือ จากเอกสารแผ่นพับ จากรายการวิทยุ ทีวี ก็จะได้แนวทางในการเลือกซื้อ
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ฉีดด้วยโฟมเหมาะที่จะใช้กับ บ้านพักอาศัยหรือไม่
คำตอบ เหมาะสม เพราะโฟมเหลวฉีดเข้าไปจะได้ประโยชน์ หลายอย่างได้ทั้งด้านกันร้อน ยึดกระเบื้องให้แน่นหนามากขึ้น ป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง รวมทั้งช่วย ปกป้องจากระบบท่อต่างๆ ที่ยึดแน่นติดกับกระเบื้องด้วย
คำถาม การใช้ฉนวนกันความร้อนแบบอะลูมิเนียมฟอยด์วาง ใต้กระเบื้องชั้น ๒ ดีหรือไม่
คำตอบ วางใต้กระเบื้อง ถือว่าถูกต้องแล้วให้ใส่ฉนวนในตำแหน่งที่มีคนอาศัยอยู่ด้านใต้
คำถาม ฉนวนกันความร้อนชนิดที่ฉีกไม่ขาดเหมาะกับบ้าน หรือไม่เนื่องจากราคาสูงมาก
คำตอบ ใช้ใด้กับทุกอาคาร เพราะมีความคงทนมาก ราคาจะแพงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
คำถาม ฉนวนกันความร้อนชนิดวางบนฝ้าเพดานเอามาวาง บนหลังแปได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะออกแบบมาเพื่อใช้วางบนฝ้าเพดานโดยเฉพาะมีความหนา ๒”, ๓”, ๔’ … ฉนวนที่วางใต้หลังคากระเบื้อง ไม่ว่าจะวางบนแปหรือใต้แป ฉนวนชนิดนี้ต้องบาง เพราะถูกออกแบบมาไว้ให้ติดตั้งเฉพาะที่
คำถาม ถ้าช่างมาติดตั้งฉนวนแล้วเกิดมีฉีกขาดมาก มีทางแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม เอาชิ้นใหม่ปะเข้าไปให้ ซ้อนทับกันทุกๆ ด้าน ๑๕ ซม. แล้วใช้เทปกาวอะลูมิเนียมมีขาย ตามร้านวัสดุก่อสร้างปิดทับลงไป
คำถาม การติดตั้งฉนวนกันความร้อนควรทำก่อนหรือหลังมุงหลังคา
คำตอบ จะต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อนก่อนมุงหลังคา ยกเว้นฉนวนกันความร้อนชนิดที่ติดบนหลังฝ้าเพดานก็ไม่ต้อง คำนึงถึงการมุงก่อนหรือมุงหลังแต่อย่างใด
คำถาม การยึดฉนวนกันความร้อนควรยึดด้วยอะไรยึดด้วย ลวดหรือเทป
คำตอบ ควรยึดด้วยเทปอะลูมิเนียม
คำถาม แผ่นกันความร้อนที่เป็นแผ่นวางบนฝ้าแขวนใช้กับบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ฉนวนที่เป็นแผ่นมีความหลากหลายมาก วางได้บนฝ้าเพดานและใต้กระเบื้องถ้าวางบนฝ้าเพดานก็อาศัยโครงสร้างของฝ้าเพดาน ถ้าวางใต้หลังคาจะวางบนลวดตะแกรง คล้ายลวดกรงไก่เป็นลวดตาข่าย
คำถาม ห้องนอนมีหน้าต่างอยู่ทิศตะวันตกกระจกร้อนมากจะ แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ใส่ผ้าม่านกันร้อนด้านในหลังหน้าต่าง และที่ตัวกระจกให้ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดเข้มข้น เช่น ๘๐% ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง หรือทำกันสาดช่วยก็ได้
คำถาม ในท้องตลาดมีฉนวนหลายยี่ห้อ ดูแล้วดีทุกยี่ห้อ ควรเลือกอย่างไร
คำตอบ เลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงพอเป็นที่รู้จัก หรือมีแนะนำ มีบริการหลังการขายที่ดี ก็น่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันถือว่าทุกๆ ยี่ห้อ ดีเท่าๆ กัน เพราะมีมาตรฐานการผลิตเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ผลิตแต่ละรายยังรักษาคุณภาพและชื่อเสียงสมํ่าเสมอ
คำถาม ฉนวนแผ่นกันความร้อนติดกับปูนใต้ดาดฟ้าตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะฉนวนชนิดนี้ต้องการให้ความร้อน สะท้อนกลับใต้ดาดฟ้าตึกแถว ควรใช้ชนิดพ่นติดกับปูน หรือทำฝ้าเพดานแล้วใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นแบบฝ้ามีอะลูมิเนียมฟอยล์จะดีกว่า
คำถาม ฉนวนกันความร้อนทั่วไป ควรจะวางซ้อนทับกันกี่ซม.
คำตอบ อย่างน้อยควร ๑๐-๑๕ ซม. ห้ามใช้ลวดร้อยรอยต่อเป็นอันขาด รอยต่อที่ซ้อนทับต้องปะด้วยเทปกาวอะลูมิเนียม ให้เรียบร้อย
คำถาม การวางฉนวนกันความร้อนไว้เหนือฝ้าเพดานกับใต้กระเบื้องหลังคา ต่างกันอย่างไร มีผลต่อการป้องกันความร้อนหรีอไม่

ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดเคลือบ

ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดเคลือบ

คำตอบ มีผล ฉนวนที่อยู่ใต้กระเบื้องหลังคาเพื่อให้ความร้อนสะท้อนกลับออกไป ฉนวนอยู่เหนือฝ้าเพดานเพี่อชลอความร้อนมิให้เข้าสู่ตัวอาคารสามารถติดได้ทั้ง ๒ แบบนะ
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ควรจะติดไว้กับกระเบื้องหรือ แขวนอย่างไร
คำตอบ ควรจะติดใต้กระเบื้องเป็นหลัก ส่วนฉนวนกันความร้อนอื่นๆ เป็นตัวเสริมช่วย เช่นเสริมฉนวนที่ฝ้าเพดาน หรือฉนวนชนิดพ่นบนหลังคา
คำถาม ต่อเติมครัว ติดลูกหมุนบนหลังคาต้องติดฉนวนกัน ความร้อนอีกหรือไม่
คำตอบ ต้องติด เพราะลูกหมุนมีหน้าที่ดึงความร้อนที่ลอยขึ้น ออกจากอาคาร แต่ฉนวนกันความร้อนทำให้ความร้อนสะท้อนออก ขอแนะนำเพิ่มเติมว่าลูกหมุนควรติดกับอาคารที่มีพื้นที่หลังคา มากๆ เช่นหลังคาโรงงาน จะให้ผลเรื่องการระบายความร้อนได้มากกว่า
คำถาม ฉนวนกันความร้อนควรจะกรุถึงชายคาหรือไม่ หรือ แค่ตัวบ้าน
คำตอบ กรุแต่ตัวบ้านก็เพียงพอแล้ว
คำถาม ลูกหมุน จะติดบนหลังคาบ้าน ๓ ชั้นดีหรือไม่
คำตอบ ไม่ดี ไม่เหมาะเพราะพื้นที่หลังคาน้อยความสูงน้อย ควรใช้ฉนวนกับความร้อนจะดีกว่า
คำถาม บ้านติดแอร์ห้องนอนร้อน (อยู่ทิศตะวันตก) ต้องติดฉนวนเพิ่มหรือไม่
คำตอบ ควรเพิ่ม และเสริมในส่วนอื่นๆ เช่น ใส่ม่านกันร้อนที่หน้าต่างติดฟิล์มชนิดเข้มข้นที่กระจกหน้าต่าง เสริมผนังเป็น ๒ ชั้น เรียกว่าผนังชั้นที่ ๒
คำถาม หากบ้านไม่ได้ใส่ฉนวนกันความร้อนไว้ก่อน จะใส่ในระยะหลังทำได้หรือไม่
คำตอบ ได้ มีเทคนิคพิเศษมากมาย เช่นวางใต้กระเบื้อง โดยใช้โครงลวด หรือวางบนฝ้าเพดาน เป็นต้น

คุณมาจาก:

การมุงหลังคา

รั่ว ร้อน มักจะเป็นปัญหาของหลังคา ฉะนั้นไม่ว่าจะมุงหลังคาด้วยวัสดุอะไรก็ตาม ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการมุงหลังคากับวัสดุนั้นๆ อย่างเคร่งครัด วัสดุแต่ละชนิดจะมีเทคนิคการมุงเฉพาะที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่น การมุงกระเบื้องโมเนีย ก็จะมีการกำหนดว่า

การมุงหลังคากระเบื้อง

การมุงหลังคากระเบื้อง รูปยืมเขามา

๑. หลังคาต้องเอียงไม่น้อยกว่า ๑๗ องศา
๒. ระดับหลังไม้เชิงชายคา รอบชายคาต้องสูงกว่าไม้ระแนง ๒๕ ซม.
๓. ระดับหลังไม้ปั้นลม ต้องสูงระดับหลังแป

นี่คือ ตัวอย่างหนึ่งของข้อกำหนดของวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิด ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย แม้แต่จุดเล็กๆ หลังคาที่มุงก็มีโอกาส รั่ว หรือ ร้อนได้ หรือการมุงกระเบื้องลอนคู่ ผู้ผลิตกำหนดให้ตัดมุม กระเบื้อง ช่างบางคนแนะนำเจ้าของบ้านว่าไม่ตัดก็ได้ สิ่งที่จะเกิด ขึ้นตามมาในอนาคตคือลังคารั่ว การแก้ไขยุ่งยากกว่าการป้องกัน และปฏิบ้ติให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ส่วนวัสดุที่ซ่อมแซมหลังคาก็มีมากมายทั้งอะครืลิกที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับงานหลังคาโดยเฉพาะ “อะครีลิก” ที่ว่านี้เป็นของเหลว คล้ายกับครีมทาหน้า เปิดกระป๋องออกมา ก็ใช้แปรงจุ่มนํ้าทาได้เลย หรือทำมาเพื่ออุดตามร่องรอยรั่ว-ซึม เป็นต้น วัสดุหลากหลายงานซ่อมหลังคา มีให้เลือกในหลายรูปแบบ ศึกษาสอบถามผู้รู้สักนิดก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูง

ปัญหางานรั่ว-ร้อน ของหลังคา บางทีเกิดขึ้นไม่มาก หากรู้เทคนิคสักนิด เข้าใจวัสดุสักหน่อย ปัญหายากๆ ก็จะกลายเป็น ปัญหาง่ายๆ ได้นอกจากปัญหาการมุงแล้ว การเปลี่ยนจากวัสดุมุงหลังคา ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของนํ้าหนักที่โครงสร้างจะรับ ไม่ว่าโครงสร้างของหลังคาหรือโครงสร้าง อาคาร เช่น เสาที่จะรับนํ้าหนัก ต้องตรวจสอบว่าสามารถรับนํ้าหนักของวัสดุมุงหลังคาประเภทใหม่ ได้หรือไม่ เป็นต้น

คำถาม มุงหลังคามาได้ ๕ ปี บริเวณสันหลังคารั่วมาก จะ แก้ไขอย่างไรเกิดจากอะไร ขอคำแนะนำ
คำตอบ เกิดจากกระเบื้องครอบสันหลังคาแตกร้าว หรือแนวปูนที่เคยอุดยาแนวไว้แตกหลุดร่อนให้เปิดฝ้าเพดานเข้าไปดูก่อนว่า เกิดตรงจุดใด แล้วจึงเปิดหลังคาขึ้นไปแก้ไขให้ถูกจุด เพราะหลังคา อยู่มาได้ถึง ๕ ปี แสดงว่าการมุงไม่มีปัญหา การรั่วก็เป็นเพียงสาเหตุเดียว คือกระเบื้องแตก
คำถาม มุงหลังคากระเบื้องลอนดู่สีแดงที่สันหลังคา จะใช้ ครอบโมเนียได้หรือไม่ เพราะมองดูสวยงาม
คำตอบ ไม่ได้ เพราะลอนเข้ากันไม่ได้ ประกอบกับระยะซ้อน ทับอาจมีปัญหา ขอให้ใช้ครอบสันของกระเบื้องลอนคู่จะดีกว่า ถูกต้องและป้องกันการรั่วได้แน่นอน
คำถาม มุงหลังคากระเบื้องโมเนียไปแล้วจะติดตั้งพัดลมลูกหมุนได้หรือไม่
คำตอบ สามารถติดได้ แต่ดูความจำเป็นว่า ติดแล้วเกิด ประโยชน์อะไรเพราะลูกหมุน จะใช้กับหลังคาที่สูงๆ มีพื้นที่หลังคา มากๆ เช่น หลังคาของโรงงาน โรงสี ด้านเทคนิคการติดไม่เป็นปัญหา สามารถติดได้ขอให้ทบทวนเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
คำถาม มุงหลังคาลอนคู่สีเขียว มา ๑๕ ปี ปัจจุบัน มีคราบ ดำมาก ขอคำแนะนำในการแก้ไข
คำตอบ ทำความสะอาดด้วยการใช้เครื่องฉีดแรงดันนํ้ากำลังสูง (Water jet) ฉีดข้างบนจากยอดจั่วลงมาชายคา จะขจัดคราบดำออกได้หมด ข้อสำคัญคือ การขึ้นไปบนหลังคา กระเบื้องอาจแตกหักง่าย ต้องระมัดระวังให้ดี
คำถาม สีทากระเบื้องหลังคา มีความทนทานหรือไม่
คำตอบ ทนทานจริง แต่ต้องปฏิปัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ในเรื่องขั้นตอนการปฎิบัติงาน ไม่ว่าจะทนอย่างไร ก็เท่ากับสีเดิมไม่ได้ เพราะสีเดิมมาจากกระบวนการผลิตตั้งแต่แรก สีทากระเบื้องจะ คงทนสวยงามได้ระยะหนึ่ง คือ ๒-๓ ปี หลังจากนั้นสีจะซีดจางลง โดยธรรมชาติ
คำถาม มุงสังกะสีมา ๒๐ ปีเศษ จะเปลี่ยนเป็นมุงโมเนียได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้เพราะ กระเบื้องหนักกว่าหลายเท่าตัว แม้จะเปลี่ยนโครงหลังคาหมด เสาและส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ออกแบบรอง รับเอาไว้ ถ้าจะเปลี่ยนขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนวัสดุที่มีนํ้าหนักไม่มาก เช่น กระเบื้องลอนคู่ หรือกระเบื้องลูกฟูกจะดีกว่า แต่ต้องเปลี่ยนโครงหลังคาอย่างแน่นอน
คำถาม หลังคาบ้านเดิม เป็นกระเบื้องลอนคู่ จะเปลี่ยนเป็น กระเบื้องโมเนีย ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะกระเบื้องโมเนียมีนํ้าหนักมากกว่าเป็น เท่าตัว ประกอบกับโครงหลังคาต้องแก้ไขเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทำให้นํ้าหนักเพิ่มขึ้นมาก จึงไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเสาอาคารที่รับนํ้าหนักหลังคา อาจรับไม่ได้ตามหลักวิศวกรรม
คำถาม แป ระแนง ใช้เป็นเหล็กฉาก เหล็กกล่อง หรือระแนง สำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ จึงจะดี
คำตอบ ดีที่สุดคือ แปหรือระแนงชุบกัลวาไนซ์ เพราะจะหมดปัญหาเรื่องสนิมได้มากส่วนจะเป็นเหล็กฉากหรือเหล็กกล่องนั้น ถือว่าดีเท่าๆ กัน ทำหน้าที่ของระแนงได้เหมือนกัน
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่ ต่อเติมครัว ตรงรอยต่อ รั่วมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้สังกะสีแผ่นเรียบกว้าง ๖๐ ชม. งอเป็นรูปตัว แอล ยึดกับผนังด้านหนึ่ง ปล่อยชายอีกด้านหนึ่งไปตามลอนกระ เบื้อง จะแก้ปัญหาได้
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่ ไม่ตัดมุมจะเกิดผลอย่างไร
คำตอบ จะเกิดรั่ว บริเวณที่กระเบื้องซ้อนทับกัน ณ จุดตัดมุมขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตจะดีกว่า
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่มาได้ ๑๘ ปีเศษ เริ่มรั่วที่สันหลัง คา จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แก้ไขที่กระเบื้องครอบสันหลังคาที่ชำรุด แตกหรือกระเบื้องในแนวใกล้สันหลังคา ขอให้เปิดฝ้าไปดู จะพบข้อบกพร่องดังกล่าว กระเบื้องลอนคู่ ๑๘ ปีเศษ เมื่อเราขึ้นไป อาจทำให้กระเบื้องเคลื่อนตัว สกรูที่ยึดหลุดเป็นบางจุด จะเป็นสาเหตุของการแตกรั่ว ซํ้าซ้อนต่อเนื่องได้ ขอให้ระมัดระวัง
คำถาม ช่างมุงกระเบื้องโมเนีย ไม่ใส่ตะปูทุกจุด ถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ถูกต้อง การยึดสกรูจะยึดแถวเว้นแถว ถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นระแนงเหล็กใช้ผูกลวด แถวเว้นแถวเช่นเดียวกัน เป็นมาตรฐานของการมุงหลังคากระเบื้องโมเนียทั่วไป
คำถาม กระเบื้องลอนโค้งเหมือนป้ายรถเมล์ มีจำหน่ายหรือไม่
คำตอบ มี ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือหาซื้อตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆ ทั่วไปก็ได้
คำถาม หลังคาโมเนีย ควรจะมีความลาดเอียงกี่องศา
คำตอบ ไม่ควร จะเอียงน้อยกว่า ๑๗ องศา เรียกว่าระยะ แนวราบ ๑ เมตร ต้องยกจันทันไม่น้อยกว่า ๓๑ ซม.
คำถาม ใช้กระเบื้องลอนคู่มา ๓๐ ปีเศษ จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ จะยุ่งยากหรือไม่
คำตอบ ไม่ยุ่งยาก กระเบื้องลอนคู่ ๓๐ กว่าปี ลูกยางหมวก ครอบ และขอเกี่ยวต่างๆ อาจเสื่อมคุณภาพ กระเบื้องบางส่วน อาจกรอบ เมื่อ ขึ้นไปเปลี่ยนต้องระมัด ระวัง กระเบื้องจะไม่เหนียว เหมือนมุงใหม่ๆ ถ้าไม่ขึ้นไปเหยียบหลังคาจะไม่เป็นไร แต่ถ้าขึ้นไป เหยียบแล้ว อาจจะมีผลต่อแหวนยางหมวกครอบ และอุปกรณ์มุง ชำรุด
คำถาม หลังคาโมเนีย ร่องของตะเฆ่รางกว้างเท่าไร จึงจะ ถูกต้อง
คำตอบ กว้าง ๓ ซม. จะต้องติดด้วยไฟเบอร์เป็นแนวตรงตาม มาตรฐานการมุงโมเนีย
คำถาม ใช้ปูนยาแนวกระเบื้อง ยาแนวสันหลังคาได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ควรใช้ปูนผสมทรายเท่านั้น เพราะปูนยาแนว กระเบื้องไม่ทนแสงแดด
คำถาม กระเบื้องลอนคู่ มุงบ้านชั้นเดียว ควรใช้ตะขอหรือตะปู เกลียว
คำตอบ ใช้ขอเกี่ยวก็เพียงพอ ถ้าลมแรงมาก จึงจะใช้ตะปูเกลียว
คำถาม มุงหลังคาโมเนียมา ๒ ปี รั่วที่ตะเฆ่สัน และตะเฆ่รางจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ที่ตะเฆ่สัน ขอให้ตรวจระยะห่างของกระเบื้องตรง จุดนี้กระเบื้องจะชิดกันมากที่สุด และดูว่าเศษกระเบื้องที่ติดไว้มีหลุดออกไปหรือไม่ มักจะพบปัญหาว่าเศษของกระเบื้องที่ติดไว้ด้วยกาว ซิลิโคนนั้นหลุดออกไปหรือแตกชำรุด ที่ตะเฆ่ราง ร่องนี้ห่างกัน ๓ ซม. เท่านั้น ลองดูว่า มีใบไม้หรือถุงพลาสติกเข้าไปอุดตันจนนํ้าล้นรางหรือไม่ ขอให้เปิดฝ้าเพดานดูจะรู้สาเหตุบางครั้งพบว่าปัญหา อาจเกิดจากกระเบื้องแตกก็เป็นได้

คุณมาจาก:

ผนังเบาคืออะไร ?

ผนังเบา คือ ผนังที่ทำขึ้นโดยไม่ต้องมีคานรองรับใต้พื้น เป็น วัสดุเบาๆ มีน้ำหนัก ๓๐-๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร นิยมใช้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ตัวอย่างเช่น ผนังอีเตอร์แพน บอร์ด (Eter Pan Board) อีเตอร์แพน บอร์ด เป็นไฟเบอร็ซีเมนต์บอร์ดใช้งานได้หลาก หลาย เช่น ผนังภายนอกใช้ความหนาที่ ๖, ๗.๕,๙ และ ๑๒ มม. ตามแต่ละสภาพของงาน สามารถยึดผนังเบาเข้ากับโครงไม้ เหล็ก ซุบซิงค์เหล็กตัวซี เหล็กกล่อง เหล็กฉาก สามารถตัดแผ่นให้ได้ขนาด ที่ต้องการ เว้นรอยต่อ ๓- ๕ มม. รอยต่อใช้โพลียูริเทนยาแนว ก็จะ เป็นผนังเบาที่สวยงามได้การทำผนังเบา

หรืองานผนังภายใน สามารถใช้ความหนาที่ ๔.๕, ๖, ๗.๕ และ ๙ มม. ตีซิดฉาบเรียบด้วยผงยิปซั่มและปลาสเตอร์ ไม่ต้อง เว้นรอยต่อระหว่างแผ่นเรียบสนิทไร้ร่องรอย เก็บหัวสกรูได้สวยงาม เป็นทั้งผนังเก็บเเสียง กันไฟ ปลอดภัยจากมอด ปลวก และเชื้อรา นอกจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแล้ว ยังมีวัสดุแผ่นอีกหลาย ชนิดในท้องตลาด เช่น ยิปซั่มบอร์ด ไม้อัด กระเบื้อง แผ่นเรียบ สามารถเลือกใช้ได้โดยไม่ต้องทำคานรองรับใต้พื้น การจะใช้วัสดุ อะไร ขอให้ดูข้อมูลวัสดุนั้นๆ ว่ากันปลวก กันมอด กันน้ำได้ดีเพียงใดการยึดโยงติดตั้งทำอย่างไร มีความคงทนได้ดีเพียงใดเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุนั้นๆกับบ้านคุณ

คำถาม อิฐมวลเบาทนกว่าอิฐมอญหรือไม่
คำตอบ ทนเท่ากัน ทำหน้าที่เหมือนกันคือทำเป็นผนัง การจะใช้อะไรขึ้นอยู่กับความชอบ อิฐมอญเป็นวัสดุที่ใช้มานาน ส่วนอิฐมวลเบาเป็นวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นวัสดุในการทำผนังชนิดหนึ่ง
คำถาม ราคาของอิฐมวลเบากับผนังอิฐมอญ อะไรถูก กว่ากัน
คำตอบ โดยภาพรวมแล้ว อิฐมวลเบามีราคาแพงกว่าเล็กน้อย หากเป็นอาคารใหญ่ๆ เช่น ตึกหลายๆ ชั้น อาจทำให้ราคาของอาคารลดลง เพราะน้ำหนักของอิฐมวลเบามีนํ้าหนักเบากว่าอิฐมอญ ทำให้ประหยัดเรื่องโครงสร้างเสา – คาน และส่วนอื่นๆ ลงไป ส่วนงานบ้าน ๒ ชั้น อาจไม่ได้ประหยัดในส่วนนี้ เพราะจำนวนผนัง มีไม่มาก
คำถาม ใช้อิฐมวลเบาก่อเป็นผนังรั้วได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องฉาบและทาสี เพื่อให้ผนังแข็งแรงทนทาน และดูสวยงามยกเว้นจะใช้วัสดุอื่นตกแต่งทับ เช่น ใช้ไม้ฝาสำเร็จ ตีเว้นร่อง จะไม่ฉาบทับก็ได้
คำถาม ใช้ปูนฉาบธรรมดาฉาบอิฐมวลเบา ได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่ควรเป็นปูนฉาบสำเร็จรูป และก่อนฉาบควรจะ ราดนํ้าที่ผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาให้ชุ่มก่อนฉาบ ๓ ชม. และราดน้ำก่อนฉาบให้ชุ่มอิฐ แต่ดีที่สุดควรใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
คำถาม เคยใช้อิฐมวลเบา มาทำผนังกั้นห้องโดยไม่ฉาบจะมีอันตรายหรือไม่
คำตอบ ไม่อันตรายและสามารถทำได้ แต่ต้องเคลือบผิวด้วยวัสดุประเภทโพลียูริเทน เพื่อไม่ให้ฝุ่นซอล์คออกมาจากผิวอิฐมวลเบา นิยมทำกันมาก ในอาคารสำนักงาน เพราะสีของอิฐมวลเบาออกเป็นสีขาวนวลสวยงาม เรียบโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
คำถาม สำนักงานชั่วคราว จะใช้งานประมาณ ๒ ปี ควรใช้ ผนังอะไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ใช้ผนังเบา แผ่นไฟเบอร์หรือซีเมนต์บอร์ด (Eter Pan Board) โดยยึดกับโครงเหล็ก เมื่อเลิกใช้งาน สามารถถอดออกไปใช้งานอื่นได้โดยไม่เสียหาย
คำถาม กระเบื้อง แผ่นเรียบ ๔ มม. มากรุเป็นฝาเหมาะสม หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะสม ควรใช้ความหนาอย่างน้อย ๖ มม.
คำถาม ไม้ฝาตราช้าง เคร่าไม้ ทำฝาภายนอก จะทนทาน หรือไม่
คำตอบ ทนทานสามารถใช้ได้แต่ต้องทานํ้ายากันปลวกที่ ไม้เคร่าให้ทั่ว
คำถาม ผนังยิปซั่ม ใช้ทำผนังครัวได้หรือไม่
คำตอบ
ทำได้ แต่ต้องเป็นชนิดกันชื้น ผิวหน้าจะเป็นสีเขียว ควรจะกรุผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิค
คำถาม ผนังวีว่าบอร์ด ควรใช้ความหนากี่ มม.
คำตอบ ขึ้นอยู่กับจะใช้ทำเป็นผนังของอะไร อาจใช้ ๖ มม. หรือ ๘ มม. สำหรับทั่วไปในการกั้นห้อง หากทำมาเป็นผนังโกดัง โรงงาน อาจต้องเลือกความหนาและชนิดโครงเคร่าใหม่

TIPS: หลังจากฉาบผนังแล้ว ต้องราดนํ้าติดต่อกัน ๓ วัน เป็นการบ่มผนังจะป้องกันรอยแตกร้าวได้ดี และควรฉาบเป็น ๒ ชั้น เพื่อให้การยึดเกาะได้ดี

คำถาม ผนังเบาท้องตลาดมีอะไรบ้าง
คำตอบ มีไม้อัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกระเบื้องแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด วีว่าบอร์ด ไม้ไผ่อัด และอื่นๆ อีกมากมายที่ผลิตใน ประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ บางครั้งก็เป็นวัสดุผสมผสาน กันหลายๆ อย่าง
คำถาม การฉาบอิฐมวลเบาต้องฉีดนํ้าหรือไม่
คำตอบ ต้องราดนํ้าที่อิฐให้ชุ่มมากๆ ถ้าใช้ปูนฉาบสำเร็จ ธรรมดา และถ้าใช้ปูนฉาบสำเร็จอิฐมวลเบา ไม่ต้องราดนํ้ามากนัก เพราะผู้ผลิตทำการผลิตออกมาเพื่อฉาบในระบบแห้ง
คำถาม ฝ้าชายคา กรุยิปซั่ม ปัจจุบันนํ้าซึม เป็นคราบเหลือง จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ตัดแผ่นที่มีคราบออกให้หมด ซ่อมหลังคา ณ จุดที่ มีน้ำรั่วคราบเหลืองๆ เกิดจาก นํ้ารั่วที่ผ่านแผ่นยิปชั่มลงมา จากนั้น ค่อยทาสีฝ้าใหม่ให้เป็นสีเดิม
คำถาม ฝ้ายิปซั่มโครงเหล็ก อายุการใช้งานทนทาน หรือไม่
คำตอบ ทนทานเท่ากับตัวอาคารโครงเหล็กจะมีปัญหาเรื่อง สนิม ทางที่ดี หันมาใช้โครงเคร่า เหล็กชุบซิงค์จะดีกว่า
คำถาม ฝ้าเพดาน ยิปชั่ม ในห้องนํ้า มีรอยด่างคราบนํ้า ควรใช้ฝ้าแบบใด
คำตอบ ฝ้ายิปชั่มชนิดกันชื้นจะเหมาะสมที่สุด ถ้ามีรอยด่างคราบนํ้า แสดงว่ามีการรั่วซึมของนํ้าหยดลงมาที่ฝ้า ควรจะแก้ไขรอยรั่วแล้วจึงเปลี่ยนฝ้าใหม่
คำถาม อิฐมวลเบา ก่อเป็นผนังรั้วไม่ฉาบได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะต้องมีวัสดุเคลือบที่ผิว อาจเป็นสีโพลียูริเทน หรือวัสดุเคลือบผิวอิฐ ชนิดต่างๆ
คำถาม ผนังยิปซั่ม เป็นฝากั้นสำนักงาน ควรใช้ความหนา เท่าไร
คำตอบ ใช้ความหนา ๑๒ มม.ก็เพียงพอ
คำถาม การ’ใช้วีว่าบอร์ด กรุฝา ๒ หน้า ในห้อง จะประหยัด กว่าอิฐ
คำตอบ ไม่ประหยัด ในเรื่องราคาต่อตารางเมตร แต่จะประหยัดตรงที่ผนังเบาวีว่าบอร์ด ไม่ต้องทำคานรับใต้ผนัง
คำถาม ผนังเบา นอกจากยิปซั่ม อิฐมวลเบา แล้วยังมีอย่าง อื่นอีกหรือไม่
คำตอบ มี เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่อัด แผ่นอีเตอร์บอร์ด กระเบื้อง แผ่นเรียบเซลโลกรีต วีว่าบอร์ด ไม้อัดสังเคราะห์ ต่างๆ อีกมากมาย ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้ามาจากต่างประเทศ
คำถาม ใช้อิฐขาว ก่อเป็นผนังกั้นห้องภายในไม่ฉาบได้ หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะอิฐขาว มีผิวหน้าที่แกร่งไม่เป็นผงซุย แบบ ฝ่นซอล์ค
คำถาม ผนังเบา จะคำนวณนํ้าหนักอย่างไรเมื่อนำมาใช้งาน
คำตอบ ผนังเบา จะต้องมีนํ้าหนักไม่ควรเกิน (๕๐ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ตัวอย่างเช่น ใช้แผ่นอีเตอร์แพน บอร์ด ความหนา ๗.๕ มม. มีนํ้าหนักเพียง ๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อรวมเคร่า ฝาแล้ว ก็หนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร การคิดจะคิดที่ นํ้าหนักของวัสดุรวม เคร่าฝา และวัสดุเกาะเกี่ยวอื่นๆ
คำถาม ไม้อัด ๔ มม. กรุฝา ๒ ด้าน กั้นห้องเหมาะสมหรือไม่ มีวัสดุอื่นๆ หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะ เพราะความหนา ๔ มม. บางเกินไป ขอแนะนำให้ใช้แผ่นอีเตอร์แพนบอร์ด หนา ๖ มม. กรุ ๒ ด้าน จะได้ผนังสวยงาม แข็งแรงทนทาน
คำถาม ใช้อิฐขาว ทำเป็นผนัง ต้องมีคานรองรับหรือไม่
คำตอบ ต้องมีเพราะอิฐขาวมีนํ้าหนักมาก
คำถาม อิฐมวลเบา ทำเป็นผนังฉาบ ๒ ด้าน ถือว่าเป็นผนัง เบาได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ เพราะเมื่อฉาบแล้ว มีนํ้าหนักถึง ๙๐ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร แม้จะเรียกว่า อิฐมวลเบา ก็ไม่ใช่ผนังเบา เพียงแต่ เบากว่าอิฐมอญเท่านั้น
คำถาม ถ้าใช้อิฐมวลเบา มาก่อกั้นส่วนเปียก ส่วนแห้งของ ห้องนํ้า โดยไม่ฉาบ จะทำอย่างไร
คำตอบ ควรจะปูผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิก จะทำให้ ผิวหน้าคงทนสวยงาม
คำถาม ไม้ฝาสงเคราะห์ จะนำมากั้นห้องภายในได้ หรือไม่
คำตอบ สามารถทำได้ ไม้ฝาสังเคราะห์ ที่ว่าน่าจะหมายถึง ไม้ฝาเฌอร่า ไม้ฝาตราช้าง ไม้ฝาตราเพชร และไม้ฝาอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นมา สามารถกั้นห้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คำถาม ใช้ปูนสำเร็จ แทนปูนกาวที่ก่ออิฐได้หรือไม่
คำตอบ ต้องใช้ปูนสำเร็จก่ออิฐมวลเบาเท่านั้น และใช้ปูนกาว สำหรับปูกระเบื้อง วัสดุแต่ละประเภทมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท จะนำมาใช้งานแทนกัน ไม่ได้

คุณมาจาก: