การมุงหลังคา

รั่ว ร้อน มักจะเป็นปัญหาของหลังคา ฉะนั้นไม่ว่าจะมุงหลังคาด้วยวัสดุอะไรก็ตาม ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการมุงหลังคากับวัสดุนั้นๆ อย่างเคร่งครัด วัสดุแต่ละชนิดจะมีเทคนิคการมุงเฉพาะที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่น การมุงกระเบื้องโมเนีย ก็จะมีการกำหนดว่า

การมุงหลังคากระเบื้อง

การมุงหลังคากระเบื้อง รูปยืมเขามา

๑. หลังคาต้องเอียงไม่น้อยกว่า ๑๗ องศา
๒. ระดับหลังไม้เชิงชายคา รอบชายคาต้องสูงกว่าไม้ระแนง ๒๕ ซม.
๓. ระดับหลังไม้ปั้นลม ต้องสูงระดับหลังแป

นี่คือ ตัวอย่างหนึ่งของข้อกำหนดของวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิด ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย แม้แต่จุดเล็กๆ หลังคาที่มุงก็มีโอกาส รั่ว หรือ ร้อนได้ หรือการมุงกระเบื้องลอนคู่ ผู้ผลิตกำหนดให้ตัดมุม กระเบื้อง ช่างบางคนแนะนำเจ้าของบ้านว่าไม่ตัดก็ได้ สิ่งที่จะเกิด ขึ้นตามมาในอนาคตคือลังคารั่ว การแก้ไขยุ่งยากกว่าการป้องกัน และปฏิบ้ติให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ส่วนวัสดุที่ซ่อมแซมหลังคาก็มีมากมายทั้งอะครืลิกที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับงานหลังคาโดยเฉพาะ “อะครีลิก” ที่ว่านี้เป็นของเหลว คล้ายกับครีมทาหน้า เปิดกระป๋องออกมา ก็ใช้แปรงจุ่มนํ้าทาได้เลย หรือทำมาเพื่ออุดตามร่องรอยรั่ว-ซึม เป็นต้น วัสดุหลากหลายงานซ่อมหลังคา มีให้เลือกในหลายรูปแบบ ศึกษาสอบถามผู้รู้สักนิดก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูง

ปัญหางานรั่ว-ร้อน ของหลังคา บางทีเกิดขึ้นไม่มาก หากรู้เทคนิคสักนิด เข้าใจวัสดุสักหน่อย ปัญหายากๆ ก็จะกลายเป็น ปัญหาง่ายๆ ได้นอกจากปัญหาการมุงแล้ว การเปลี่ยนจากวัสดุมุงหลังคา ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของนํ้าหนักที่โครงสร้างจะรับ ไม่ว่าโครงสร้างของหลังคาหรือโครงสร้าง อาคาร เช่น เสาที่จะรับนํ้าหนัก ต้องตรวจสอบว่าสามารถรับนํ้าหนักของวัสดุมุงหลังคาประเภทใหม่ ได้หรือไม่ เป็นต้น

คำถาม มุงหลังคามาได้ ๕ ปี บริเวณสันหลังคารั่วมาก จะ แก้ไขอย่างไรเกิดจากอะไร ขอคำแนะนำ
คำตอบ เกิดจากกระเบื้องครอบสันหลังคาแตกร้าว หรือแนวปูนที่เคยอุดยาแนวไว้แตกหลุดร่อนให้เปิดฝ้าเพดานเข้าไปดูก่อนว่า เกิดตรงจุดใด แล้วจึงเปิดหลังคาขึ้นไปแก้ไขให้ถูกจุด เพราะหลังคา อยู่มาได้ถึง ๕ ปี แสดงว่าการมุงไม่มีปัญหา การรั่วก็เป็นเพียงสาเหตุเดียว คือกระเบื้องแตก
คำถาม มุงหลังคากระเบื้องลอนดู่สีแดงที่สันหลังคา จะใช้ ครอบโมเนียได้หรือไม่ เพราะมองดูสวยงาม
คำตอบ ไม่ได้ เพราะลอนเข้ากันไม่ได้ ประกอบกับระยะซ้อน ทับอาจมีปัญหา ขอให้ใช้ครอบสันของกระเบื้องลอนคู่จะดีกว่า ถูกต้องและป้องกันการรั่วได้แน่นอน
คำถาม มุงหลังคากระเบื้องโมเนียไปแล้วจะติดตั้งพัดลมลูกหมุนได้หรือไม่
คำตอบ สามารถติดได้ แต่ดูความจำเป็นว่า ติดแล้วเกิด ประโยชน์อะไรเพราะลูกหมุน จะใช้กับหลังคาที่สูงๆ มีพื้นที่หลังคา มากๆ เช่น หลังคาของโรงงาน โรงสี ด้านเทคนิคการติดไม่เป็นปัญหา สามารถติดได้ขอให้ทบทวนเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
คำถาม มุงหลังคาลอนคู่สีเขียว มา ๑๕ ปี ปัจจุบัน มีคราบ ดำมาก ขอคำแนะนำในการแก้ไข
คำตอบ ทำความสะอาดด้วยการใช้เครื่องฉีดแรงดันนํ้ากำลังสูง (Water jet) ฉีดข้างบนจากยอดจั่วลงมาชายคา จะขจัดคราบดำออกได้หมด ข้อสำคัญคือ การขึ้นไปบนหลังคา กระเบื้องอาจแตกหักง่าย ต้องระมัดระวังให้ดี
คำถาม สีทากระเบื้องหลังคา มีความทนทานหรือไม่
คำตอบ ทนทานจริง แต่ต้องปฏิปัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ในเรื่องขั้นตอนการปฎิบัติงาน ไม่ว่าจะทนอย่างไร ก็เท่ากับสีเดิมไม่ได้ เพราะสีเดิมมาจากกระบวนการผลิตตั้งแต่แรก สีทากระเบื้องจะ คงทนสวยงามได้ระยะหนึ่ง คือ ๒-๓ ปี หลังจากนั้นสีจะซีดจางลง โดยธรรมชาติ
คำถาม มุงสังกะสีมา ๒๐ ปีเศษ จะเปลี่ยนเป็นมุงโมเนียได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้เพราะ กระเบื้องหนักกว่าหลายเท่าตัว แม้จะเปลี่ยนโครงหลังคาหมด เสาและส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ออกแบบรอง รับเอาไว้ ถ้าจะเปลี่ยนขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนวัสดุที่มีนํ้าหนักไม่มาก เช่น กระเบื้องลอนคู่ หรือกระเบื้องลูกฟูกจะดีกว่า แต่ต้องเปลี่ยนโครงหลังคาอย่างแน่นอน
คำถาม หลังคาบ้านเดิม เป็นกระเบื้องลอนคู่ จะเปลี่ยนเป็น กระเบื้องโมเนีย ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะกระเบื้องโมเนียมีนํ้าหนักมากกว่าเป็น เท่าตัว ประกอบกับโครงหลังคาต้องแก้ไขเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทำให้นํ้าหนักเพิ่มขึ้นมาก จึงไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเสาอาคารที่รับนํ้าหนักหลังคา อาจรับไม่ได้ตามหลักวิศวกรรม
คำถาม แป ระแนง ใช้เป็นเหล็กฉาก เหล็กกล่อง หรือระแนง สำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ จึงจะดี
คำตอบ ดีที่สุดคือ แปหรือระแนงชุบกัลวาไนซ์ เพราะจะหมดปัญหาเรื่องสนิมได้มากส่วนจะเป็นเหล็กฉากหรือเหล็กกล่องนั้น ถือว่าดีเท่าๆ กัน ทำหน้าที่ของระแนงได้เหมือนกัน
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่ ต่อเติมครัว ตรงรอยต่อ รั่วมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้สังกะสีแผ่นเรียบกว้าง ๖๐ ชม. งอเป็นรูปตัว แอล ยึดกับผนังด้านหนึ่ง ปล่อยชายอีกด้านหนึ่งไปตามลอนกระ เบื้อง จะแก้ปัญหาได้
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่ ไม่ตัดมุมจะเกิดผลอย่างไร
คำตอบ จะเกิดรั่ว บริเวณที่กระเบื้องซ้อนทับกัน ณ จุดตัดมุมขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตจะดีกว่า
คำถาม มุงกระเบื้องลอนคู่มาได้ ๑๘ ปีเศษ เริ่มรั่วที่สันหลัง คา จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แก้ไขที่กระเบื้องครอบสันหลังคาที่ชำรุด แตกหรือกระเบื้องในแนวใกล้สันหลังคา ขอให้เปิดฝ้าไปดู จะพบข้อบกพร่องดังกล่าว กระเบื้องลอนคู่ ๑๘ ปีเศษ เมื่อเราขึ้นไป อาจทำให้กระเบื้องเคลื่อนตัว สกรูที่ยึดหลุดเป็นบางจุด จะเป็นสาเหตุของการแตกรั่ว ซํ้าซ้อนต่อเนื่องได้ ขอให้ระมัดระวัง
คำถาม ช่างมุงกระเบื้องโมเนีย ไม่ใส่ตะปูทุกจุด ถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ถูกต้อง การยึดสกรูจะยึดแถวเว้นแถว ถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นระแนงเหล็กใช้ผูกลวด แถวเว้นแถวเช่นเดียวกัน เป็นมาตรฐานของการมุงหลังคากระเบื้องโมเนียทั่วไป
คำถาม กระเบื้องลอนโค้งเหมือนป้ายรถเมล์ มีจำหน่ายหรือไม่
คำตอบ มี ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือหาซื้อตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆ ทั่วไปก็ได้
คำถาม หลังคาโมเนีย ควรจะมีความลาดเอียงกี่องศา
คำตอบ ไม่ควร จะเอียงน้อยกว่า ๑๗ องศา เรียกว่าระยะ แนวราบ ๑ เมตร ต้องยกจันทันไม่น้อยกว่า ๓๑ ซม.
คำถาม ใช้กระเบื้องลอนคู่มา ๓๐ ปีเศษ จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ จะยุ่งยากหรือไม่
คำตอบ ไม่ยุ่งยาก กระเบื้องลอนคู่ ๓๐ กว่าปี ลูกยางหมวก ครอบ และขอเกี่ยวต่างๆ อาจเสื่อมคุณภาพ กระเบื้องบางส่วน อาจกรอบ เมื่อ ขึ้นไปเปลี่ยนต้องระมัด ระวัง กระเบื้องจะไม่เหนียว เหมือนมุงใหม่ๆ ถ้าไม่ขึ้นไปเหยียบหลังคาจะไม่เป็นไร แต่ถ้าขึ้นไป เหยียบแล้ว อาจจะมีผลต่อแหวนยางหมวกครอบ และอุปกรณ์มุง ชำรุด
คำถาม หลังคาโมเนีย ร่องของตะเฆ่รางกว้างเท่าไร จึงจะ ถูกต้อง
คำตอบ กว้าง ๓ ซม. จะต้องติดด้วยไฟเบอร์เป็นแนวตรงตาม มาตรฐานการมุงโมเนีย
คำถาม ใช้ปูนยาแนวกระเบื้อง ยาแนวสันหลังคาได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ควรใช้ปูนผสมทรายเท่านั้น เพราะปูนยาแนว กระเบื้องไม่ทนแสงแดด
คำถาม กระเบื้องลอนคู่ มุงบ้านชั้นเดียว ควรใช้ตะขอหรือตะปู เกลียว
คำตอบ ใช้ขอเกี่ยวก็เพียงพอ ถ้าลมแรงมาก จึงจะใช้ตะปูเกลียว
คำถาม มุงหลังคาโมเนียมา ๒ ปี รั่วที่ตะเฆ่สัน และตะเฆ่รางจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ที่ตะเฆ่สัน ขอให้ตรวจระยะห่างของกระเบื้องตรง จุดนี้กระเบื้องจะชิดกันมากที่สุด และดูว่าเศษกระเบื้องที่ติดไว้มีหลุดออกไปหรือไม่ มักจะพบปัญหาว่าเศษของกระเบื้องที่ติดไว้ด้วยกาว ซิลิโคนนั้นหลุดออกไปหรือแตกชำรุด ที่ตะเฆ่ราง ร่องนี้ห่างกัน ๓ ซม. เท่านั้น ลองดูว่า มีใบไม้หรือถุงพลาสติกเข้าไปอุดตันจนนํ้าล้นรางหรือไม่ ขอให้เปิดฝ้าเพดานดูจะรู้สาเหตุบางครั้งพบว่าปัญหา อาจเกิดจากกระเบื้องแตกก็เป็นได้

ผนังเบาคืออะไร ?

ผนังเบา คือ ผนังที่ทำขึ้นโดยไม่ต้องมีคานรองรับใต้พื้น เป็น วัสดุเบาๆ มีน้ำหนัก ๓๐-๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร นิยมใช้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ตัวอย่างเช่น ผนังอีเตอร์แพน บอร์ด (Eter Pan Board) อีเตอร์แพน บอร์ด เป็นไฟเบอร็ซีเมนต์บอร์ดใช้งานได้หลาก หลาย เช่น ผนังภายนอกใช้ความหนาที่ ๖, ๗.๕,๙ และ ๑๒ มม. ตามแต่ละสภาพของงาน สามารถยึดผนังเบาเข้ากับโครงไม้ เหล็ก ซุบซิงค์เหล็กตัวซี เหล็กกล่อง เหล็กฉาก สามารถตัดแผ่นให้ได้ขนาด ที่ต้องการ เว้นรอยต่อ ๓- ๕ มม. รอยต่อใช้โพลียูริเทนยาแนว ก็จะ เป็นผนังเบาที่สวยงามได้การทำผนังเบา

หรืองานผนังภายใน สามารถใช้ความหนาที่ ๔.๕, ๖, ๗.๕ และ ๙ มม. ตีซิดฉาบเรียบด้วยผงยิปซั่มและปลาสเตอร์ ไม่ต้อง เว้นรอยต่อระหว่างแผ่นเรียบสนิทไร้ร่องรอย เก็บหัวสกรูได้สวยงาม เป็นทั้งผนังเก็บเเสียง กันไฟ ปลอดภัยจากมอด ปลวก และเชื้อรา นอกจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแล้ว ยังมีวัสดุแผ่นอีกหลาย ชนิดในท้องตลาด เช่น ยิปซั่มบอร์ด ไม้อัด กระเบื้อง แผ่นเรียบ สามารถเลือกใช้ได้โดยไม่ต้องทำคานรองรับใต้พื้น การจะใช้วัสดุ อะไร ขอให้ดูข้อมูลวัสดุนั้นๆ ว่ากันปลวก กันมอด กันน้ำได้ดีเพียงใดการยึดโยงติดตั้งทำอย่างไร มีความคงทนได้ดีเพียงใดเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุนั้นๆกับบ้านคุณ

คำถาม อิฐมวลเบาทนกว่าอิฐมอญหรือไม่
คำตอบ ทนเท่ากัน ทำหน้าที่เหมือนกันคือทำเป็นผนัง การจะใช้อะไรขึ้นอยู่กับความชอบ อิฐมอญเป็นวัสดุที่ใช้มานาน ส่วนอิฐมวลเบาเป็นวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นวัสดุในการทำผนังชนิดหนึ่ง
คำถาม ราคาของอิฐมวลเบากับผนังอิฐมอญ อะไรถูก กว่ากัน
คำตอบ โดยภาพรวมแล้ว อิฐมวลเบามีราคาแพงกว่าเล็กน้อย หากเป็นอาคารใหญ่ๆ เช่น ตึกหลายๆ ชั้น อาจทำให้ราคาของอาคารลดลง เพราะน้ำหนักของอิฐมวลเบามีนํ้าหนักเบากว่าอิฐมอญ ทำให้ประหยัดเรื่องโครงสร้างเสา – คาน และส่วนอื่นๆ ลงไป ส่วนงานบ้าน ๒ ชั้น อาจไม่ได้ประหยัดในส่วนนี้ เพราะจำนวนผนัง มีไม่มาก
คำถาม ใช้อิฐมวลเบาก่อเป็นผนังรั้วได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องฉาบและทาสี เพื่อให้ผนังแข็งแรงทนทาน และดูสวยงามยกเว้นจะใช้วัสดุอื่นตกแต่งทับ เช่น ใช้ไม้ฝาสำเร็จ ตีเว้นร่อง จะไม่ฉาบทับก็ได้
คำถาม ใช้ปูนฉาบธรรมดาฉาบอิฐมวลเบา ได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่ควรเป็นปูนฉาบสำเร็จรูป และก่อนฉาบควรจะ ราดนํ้าที่ผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาให้ชุ่มก่อนฉาบ ๓ ชม. และราดน้ำก่อนฉาบให้ชุ่มอิฐ แต่ดีที่สุดควรใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
คำถาม เคยใช้อิฐมวลเบา มาทำผนังกั้นห้องโดยไม่ฉาบจะมีอันตรายหรือไม่
คำตอบ ไม่อันตรายและสามารถทำได้ แต่ต้องเคลือบผิวด้วยวัสดุประเภทโพลียูริเทน เพื่อไม่ให้ฝุ่นซอล์คออกมาจากผิวอิฐมวลเบา นิยมทำกันมาก ในอาคารสำนักงาน เพราะสีของอิฐมวลเบาออกเป็นสีขาวนวลสวยงาม เรียบโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
คำถาม สำนักงานชั่วคราว จะใช้งานประมาณ ๒ ปี ควรใช้ ผนังอะไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ใช้ผนังเบา แผ่นไฟเบอร์หรือซีเมนต์บอร์ด (Eter Pan Board) โดยยึดกับโครงเหล็ก เมื่อเลิกใช้งาน สามารถถอดออกไปใช้งานอื่นได้โดยไม่เสียหาย
คำถาม กระเบื้อง แผ่นเรียบ ๔ มม. มากรุเป็นฝาเหมาะสม หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะสม ควรใช้ความหนาอย่างน้อย ๖ มม.
คำถาม ไม้ฝาตราช้าง เคร่าไม้ ทำฝาภายนอก จะทนทาน หรือไม่
คำตอบ ทนทานสามารถใช้ได้แต่ต้องทานํ้ายากันปลวกที่ ไม้เคร่าให้ทั่ว
คำถาม ผนังยิปซั่ม ใช้ทำผนังครัวได้หรือไม่
คำตอบ
ทำได้ แต่ต้องเป็นชนิดกันชื้น ผิวหน้าจะเป็นสีเขียว ควรจะกรุผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิค
คำถาม ผนังวีว่าบอร์ด ควรใช้ความหนากี่ มม.
คำตอบ ขึ้นอยู่กับจะใช้ทำเป็นผนังของอะไร อาจใช้ ๖ มม. หรือ ๘ มม. สำหรับทั่วไปในการกั้นห้อง หากทำมาเป็นผนังโกดัง โรงงาน อาจต้องเลือกความหนาและชนิดโครงเคร่าใหม่

TIPS: หลังจากฉาบผนังแล้ว ต้องราดนํ้าติดต่อกัน ๓ วัน เป็นการบ่มผนังจะป้องกันรอยแตกร้าวได้ดี และควรฉาบเป็น ๒ ชั้น เพื่อให้การยึดเกาะได้ดี

คำถาม ผนังเบาท้องตลาดมีอะไรบ้าง
คำตอบ มีไม้อัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกระเบื้องแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด วีว่าบอร์ด ไม้ไผ่อัด และอื่นๆ อีกมากมายที่ผลิตใน ประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ บางครั้งก็เป็นวัสดุผสมผสาน กันหลายๆ อย่าง
คำถาม การฉาบอิฐมวลเบาต้องฉีดนํ้าหรือไม่
คำตอบ ต้องราดนํ้าที่อิฐให้ชุ่มมากๆ ถ้าใช้ปูนฉาบสำเร็จ ธรรมดา และถ้าใช้ปูนฉาบสำเร็จอิฐมวลเบา ไม่ต้องราดนํ้ามากนัก เพราะผู้ผลิตทำการผลิตออกมาเพื่อฉาบในระบบแห้ง
คำถาม ฝ้าชายคา กรุยิปซั่ม ปัจจุบันนํ้าซึม เป็นคราบเหลือง จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ตัดแผ่นที่มีคราบออกให้หมด ซ่อมหลังคา ณ จุดที่ มีน้ำรั่วคราบเหลืองๆ เกิดจาก นํ้ารั่วที่ผ่านแผ่นยิปชั่มลงมา จากนั้น ค่อยทาสีฝ้าใหม่ให้เป็นสีเดิม
คำถาม ฝ้ายิปซั่มโครงเหล็ก อายุการใช้งานทนทาน หรือไม่
คำตอบ ทนทานเท่ากับตัวอาคารโครงเหล็กจะมีปัญหาเรื่อง สนิม ทางที่ดี หันมาใช้โครงเคร่า เหล็กชุบซิงค์จะดีกว่า
คำถาม ฝ้าเพดาน ยิปชั่ม ในห้องนํ้า มีรอยด่างคราบนํ้า ควรใช้ฝ้าแบบใด
คำตอบ ฝ้ายิปชั่มชนิดกันชื้นจะเหมาะสมที่สุด ถ้ามีรอยด่างคราบนํ้า แสดงว่ามีการรั่วซึมของนํ้าหยดลงมาที่ฝ้า ควรจะแก้ไขรอยรั่วแล้วจึงเปลี่ยนฝ้าใหม่
คำถาม อิฐมวลเบา ก่อเป็นผนังรั้วไม่ฉาบได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะต้องมีวัสดุเคลือบที่ผิว อาจเป็นสีโพลียูริเทน หรือวัสดุเคลือบผิวอิฐ ชนิดต่างๆ
คำถาม ผนังยิปซั่ม เป็นฝากั้นสำนักงาน ควรใช้ความหนา เท่าไร
คำตอบ ใช้ความหนา ๑๒ มม.ก็เพียงพอ
คำถาม การ’ใช้วีว่าบอร์ด กรุฝา ๒ หน้า ในห้อง จะประหยัด กว่าอิฐ
คำตอบ ไม่ประหยัด ในเรื่องราคาต่อตารางเมตร แต่จะประหยัดตรงที่ผนังเบาวีว่าบอร์ด ไม่ต้องทำคานรับใต้ผนัง
คำถาม ผนังเบา นอกจากยิปซั่ม อิฐมวลเบา แล้วยังมีอย่าง อื่นอีกหรือไม่
คำตอบ มี เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่อัด แผ่นอีเตอร์บอร์ด กระเบื้อง แผ่นเรียบเซลโลกรีต วีว่าบอร์ด ไม้อัดสังเคราะห์ ต่างๆ อีกมากมาย ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้ามาจากต่างประเทศ
คำถาม ใช้อิฐขาว ก่อเป็นผนังกั้นห้องภายในไม่ฉาบได้ หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะอิฐขาว มีผิวหน้าที่แกร่งไม่เป็นผงซุย แบบ ฝ่นซอล์ค
คำถาม ผนังเบา จะคำนวณนํ้าหนักอย่างไรเมื่อนำมาใช้งาน
คำตอบ ผนังเบา จะต้องมีนํ้าหนักไม่ควรเกิน (๕๐ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ตัวอย่างเช่น ใช้แผ่นอีเตอร์แพน บอร์ด ความหนา ๗.๕ มม. มีนํ้าหนักเพียง ๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อรวมเคร่า ฝาแล้ว ก็หนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร การคิดจะคิดที่ นํ้าหนักของวัสดุรวม เคร่าฝา และวัสดุเกาะเกี่ยวอื่นๆ
คำถาม ไม้อัด ๔ มม. กรุฝา ๒ ด้าน กั้นห้องเหมาะสมหรือไม่ มีวัสดุอื่นๆ หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะ เพราะความหนา ๔ มม. บางเกินไป ขอแนะนำให้ใช้แผ่นอีเตอร์แพนบอร์ด หนา ๖ มม. กรุ ๒ ด้าน จะได้ผนังสวยงาม แข็งแรงทนทาน
คำถาม ใช้อิฐขาว ทำเป็นผนัง ต้องมีคานรองรับหรือไม่
คำตอบ ต้องมีเพราะอิฐขาวมีนํ้าหนักมาก
คำถาม อิฐมวลเบา ทำเป็นผนังฉาบ ๒ ด้าน ถือว่าเป็นผนัง เบาได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ เพราะเมื่อฉาบแล้ว มีนํ้าหนักถึง ๙๐ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร แม้จะเรียกว่า อิฐมวลเบา ก็ไม่ใช่ผนังเบา เพียงแต่ เบากว่าอิฐมอญเท่านั้น
คำถาม ถ้าใช้อิฐมวลเบา มาก่อกั้นส่วนเปียก ส่วนแห้งของ ห้องนํ้า โดยไม่ฉาบ จะทำอย่างไร
คำตอบ ควรจะปูผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิก จะทำให้ ผิวหน้าคงทนสวยงาม
คำถาม ไม้ฝาสงเคราะห์ จะนำมากั้นห้องภายในได้ หรือไม่
คำตอบ สามารถทำได้ ไม้ฝาสังเคราะห์ ที่ว่าน่าจะหมายถึง ไม้ฝาเฌอร่า ไม้ฝาตราช้าง ไม้ฝาตราเพชร และไม้ฝาอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นมา สามารถกั้นห้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คำถาม ใช้ปูนสำเร็จ แทนปูนกาวที่ก่ออิฐได้หรือไม่
คำตอบ ต้องใช้ปูนสำเร็จก่ออิฐมวลเบาเท่านั้น และใช้ปูนกาว สำหรับปูกระเบื้อง วัสดุแต่ละประเภทมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท จะนำมาใช้งานแทนกัน ไม่ได้

การใช้ปูนสำเร็จรูป

การใช้ปูนสำเร็จรูป

ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน มีความ หลากหลายให้เลือกซื้อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการใช้งาน เช่นปูนสำเร็จรูป

๑. ปูนฉาบอิฐมอญ อิฐบล๊อค

๒. ปูนฉาบอิฐมวลเบา

๓. ปูนก่ออิฐมอญอิฐบล็อก

๔. ปูนก่ออิฐมวลเบา

๕. ปูนฉาบโครงสร้าง

๖. ปูนฉาบผิวบาง

 ๗. ปูนซ่อมเอนกประสงค์

๘. ปูนกาว

๙. ปูนยาแนว ฯลฯ

ปูนสำเร็จรูปเหล่านี้มีคุณสมบัติดีกว่าปูนที่นำมาผสมเอง ทุกกรณีเนื่องจากออกแบบส่วนผสมมาอย่างถูกต้องจากโรงงานผลิต เพียงผู้ใช้งานนำมาผสมกับน้ำแล้วกวนให้เข้ากัน ก็สามารถนำมาใช้ในงานก่อ งานฉาบ งานปูกระเบื้อง และงานอื่นๆ ได้ทันที ในระยะแรกๆ จะดูเหมือนว่าปูนสำเร็จมีราคาแพง แต่หากคิด ภาพรวมทั้งหมด ราคาของปูนสำเร็จไม่ได้แพงกว่าเลย และอาจจะมีราคาถูกกว่าด้วย เพราะทำงานได้รวดเร็วส่งงานได้เร็ว ในอนาคตจะถูกกว่า เพราะทรายธรรมชาติจะมีราคาแพงขั้น โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆ ทรายจะแพงและมีปัญหาเรื่องการขนส่งช้าไปในสถานที่ก่อสร้างถ้าใช้ปูนสำเร็จรูปเพียงแต่ขนปูนเข้าไป มีน้ำผสมงานต่างๆ ก็สามารถเดินหน้าได้ โดยไม่ต้องยุ่งยากมากนัก
คำถาม ใช้ปูนฉาบสำเร็จ ชนิดปูนฉาบทั่วไป หรือชนิดฉาบละเอียดจึงจะดี
คำตอบ ถ้าไม่ต้องการผนังที่เนียนเรียบมากนักก็ใช้ ปูนฉาบ โดยทั่วไปผิวจะหยาบเหมือนเราให้ช่างฉาบด้วยปูนผสมเองธรรมดา ถ้าต้องการความละเอียด ความเรียบเนียนของผนังมากก็ใช้ ปูนฉาบละเอียด เป็นผนังที่ช่างเรียกว่าฉาบแร่ง การฉาบแร่ง คือ การทำทรายที่จะฉาบมาร่อนผ่านตะแกรงชนิดละเอียดอีกทีหนึ่ง ผิวของปูนก็จะออกมาเรียบเนียนกว่า
คำถาม ฉาบปูนอย่างไรไม่ให้ร้าวหรือแตก
คำตอบ ผนังที่ฉาบต้องสะอาด ราดน้ำให้ชุ่ม ฉาบปูนชั้นแรกลงไปก่อน แล้วฉาบชั้นที่สอง อย่าฉาบหนามากเกินไป เกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือของ การปูนฉาบแต่ละชนิด เมื่อฉาบแล้วบ่มน้ำให้ผิวปูนฉาบฉ่ำน้ำ ๓-๗ วัน ผนังก็จะไม่แตกร้าว
คำถาม ปูนฉาบที่เสาคอนกรีตควรใช้อย่างไร
คำตอบ ควรใช้ปูนฉาบที่เรียกว่า “ปูนฉาบผิวคอนกรีต” หรือถ้าจะใช้ปูนฉาบธรรมดาฉาบลงไป ก็ต้อง “สลัดดอก” ที่เสาก่อน “การสลัดดอก” คือการเอาปูนซีเมนต์ธรรมดาผสมกับน้ำและน้ำยา เพิ่มแรงยึดเกาะกวนให้เข้ากัน แล้วใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวมาจุ่มลงในน้ำปูน สลัดให้เป็นเม็ดๆ ไปทั่วบริเวณที่จะฉาบเสา ปล่อยให้ปูนสลัดดอกแห้งสักสองวันแล้วค่อยฉาบ
คำถาม การฉาบเสาปูนสลัดดอกดีหรือไม่
คำตอบ ดี เพราะผิวของเสาปูนจะเรียบและมันโดยเฉพาะ ถ้าใช้เป็นไม้แบบเหล็กผิวจะมันมากควรที่จะสลัดดอกเพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผิวเสาได้ดี หรือใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีต ก็จะแก้ปัญหาการหลุดร่อนได้ดียิ่งขึ้น

TIPS: การผสมปูนฉาบสำเร็จรูป ต้องใช้เครื่องผสมที่เรียกว่า เครื่องผสมปูนฉาบเพราะปูนฉาบสำเร็จรูป มีส่วนผสมที่เหนียว และมีหินบดผสมอยู่ การกวนด้วยเครื่องผสมปูนฉาบเท่านั้นที่จะทำให้ส่วนผสมออกมาดี ไม่แตกร้าว ไม่ควรใช้โม่หรือเครื่องผสมคอนกรีตธรรมดา เพราะไม่เหมาะกับการนำมาใช้กวนปูนฉาบ สำเร็จรูป

 

คำถาม การฉาบบางๆ ที่ผิวเสา ควรใช้ปูนฉาบประเภทไหน
คำตอบ ใช้ปูนฉาบที่เรียกว่า ปูนฉาบบาง สามารถฉาบได้ที่ความหนา ๑-๒ มิลลิเมตร การฉาบลักษณะอย่างนี้ จะนิยมในส่วน ของเสาที่ต้องการโชว์โครงสร้างแต่มีความบกพร่องเรื่องการหล่อเสา เล็กน้อย
คำถาม การจับเซี้ยมหรือการขึ้นมุมฉาบให้เหมาะสมก่อนการฉาบ ควรใช้ปูนกาวหรือไม่
คำตอบ ไม่ต้อง เพราะใช้ “ปูนเค็ม” ก็เพียงพอแล้ว “ปูนเค็ม” คือปูนผสมกับทราย แต่มีส่วนผสมของปูนมากสักหน่อย ในงานช่างเรามี “ปูนเค็ม” ปูนกลาง และปูนจืด
คำถาม การสลัดดอกก่อนฉาบ ควรใช้ปูนอะไรดี
คำตอบ ใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับทรายและน้ำ โดยผสมน้ำยาประสานคอนกรีตเข้าไปด้วยกัน จะช่วยเรื่องการยึดเกาะดีมากขึ้น ข้อสำคัญคือ เมื่อสลัด ต้องสลัดให้ได้ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ของผิว และ ต้องสลัดทิ้งไว้ ๒ วันก่อนฉาบ

คำถาม ปูนฉาบควรใช้ยี่ห้ออะไร
คำตอบ ยี่ห้ออะไรก็ได้ถือว่าคุณสมบัติดีเท่าๆ กัน ขอให้คำนึงถึง เรื่องการหาซื้อง่าย ขนส่งสะดวก ถ้ามีบริการหลังการขายด้วยยิ่งดี
คำถาม ปูนฉาบสำเร็จ ใช้กับเครื่องพ่นได้หรือไม่
คำตอบ ได้ โดยขอคำแนะนำการใช้จากผู้ผลิตแต่ละยี่ห้ออีกครั้ง เพราะแต่ละยี่ห้ออาจมีเทคนิคเสริมในเรื่องของการฉาบพ่นด้วยเครื่อง เช่น ต้องลดน้ำจากเดิมลงหน่อย การฉาบพ่นด้วยเครื่องจะทำให้ผลงานออกมาดี เพราะเครื่องพ่นจะพ่นปูนออกมาแรง สม่ำเสมอ ทำให้การยึดเกาะและความแน่นดีมาก มีความรวดเร็ว ของงานดีมาก เมื่อเทียบกับการฉาบด้วยแรงคนทั้งหมด
คำถาม พื้นชั้นลอยเป็นเหล็กแผ่นจะปูกระเบื้องทับได้หรือไม่ โดยทั่วไปทำกันหรือไม่
คำตอบ ทำได้ แต่ต้องใช้กาวซีเมนต์หรือเรียกว่าปูนกาว เป็นตัวยึดเกาะกระเบื้องกับแผ่นเหล็กทำกันโดยทั่วไป
คำถาม ปูนฉาบสำเร็จรูปในท้องตลาด จะใช้ฉาบอิฐมวลเบาได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องราดน้ำมากๆ ปูนฉาบต้องผสมด้วยเครื่องกวนให้เข้ากัน ผลงานจึงจะออกมาดี
คำถาม ปูนกาวยึดกับเหล็กได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ไม่ควรใช้กับงานแนวดิ่ง ควรใช้เฉพาะแนวนอน หรือแนวราบ เช่น ปูกระเบื้อง พื้นบน พื้นเหล็ก ช่วงทางเดิน ปูพื้น ชั้นลอย เป็นต้น
คำถาม ความทนทานระหว่างปูนฉาบสำเร็จรูป กับปูนผสมเอง อะไรทนกว่ากัน
คำตอบ มีความทนทานเท่าๆ กันทั้ง ๒ วิธี แต่ต้องผสมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยความทนทานของผิวปูนฉาบจะออกมาแสดงให้เห็นในรูปของระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานหลังการฉาบแล้วไม่มีรอยแตกร้าว
คำถาม ผนังห้องตกแต่งด้วยแผ่นพลาสติก จะปูกระเบื้องติดหรือไม่
คำตอบ ปูได้  โดยใช้ปูนกาวชนิดที่มีแรงยึดเกาะสูง
คำถาม เฟี้ยม PVC จำเป็นต้องใช้ในการปูกระเบื้องตามมุมหรือไม่
คำตอบ เป็นทางเลือกสำหรับให้มุมเหล่านั้นไม่คม และต้อง การเบรคในเรื่องของความสวยงาม เช่น แนวกรุยเชิงต่างๆ มุมเสา มุมขอบพื้น

 

TIPS: ปูนฉาบสำเร็จ กับปูนฉาบผสมเอง โดยภาพรวมแล้ว ปูนฉาบสำเร็จจะประหยัดกว่า เพราะเกิดความสูญเสียน้อยกว่า ปูนที่ผสมเอง ตัวอย่างเช่น ความสูญเสียจากทรายที่นำมาผสม ไม่สามารถใช้ทรายได้ ๑๐๐% เช่น ร่วงหล่น ติดพื้น แต่ปูนฉาบสำเร็จสามารถใช้ทรายที่นำมาผสมได้ ๑๐๐% แต่อย่างไรก็ตาม การผสมอัตราส่วนทุกอย่างก็ต้องใช้อย่างถูกวิธี

 

คำถาม ปูนฉาบที่ฉาบผนังด้านนอก ควรใช้น้ำยากันซึมผสมในการฉาบหรือไม่
คำตอบ ไม่ต้องใส่ให้ฉาบไปตามขั้นตอนเลย เพราะน้ำที่ จะซึมคือน้ำฝน โดยฝนจะลาดเข้ามาให้ผนังเปียกแล้วไหลลงด้าน ล่าง ผนังมิได้มีไว้ขังน้ำจึงไม่จำเป็นต้องผสทน้ำยากันซึม
คำถาม เมื่อฉาบปูนเสร็จ บ่มน้ำไว้ ๓ วัน พบรอยร้าวจะทำ อย่างไร
คำตอบ ให้สกัดรอยร้าว กว้าง ๑ ซม. ลึก ครึ่ง ซม. ใช้ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ก็จะแก้ไขได้
คำถาม การฉาบปูนที่อิฐมวลเบา ควรทำอะไรเป็นพิเศษในการฉาบ
คำตอบ ต้องราดน้ำที่อิฐมวลเบาให้ชุ่มก่อนฉาบ ๓ ชม. และก่อนฉาบ ครึ่ง ชม. ราดน้ำอีกครั้งและต้องก่ออิฐให้ได้ตามมาตรฐานอิฐมวลเบา
คำถาม เฟี้ยม PVC กับเฟี้ยมจับเอง อะไรดีกว่ากัน
คำตอบ เฟี้ยม  PVC จะดีในเรื่องของความรวดเร็ว ความคมชัด ความสม่ำเสมอ ส่วนเฟี้ยมทำเอง ต้องอาศัยฝีมือล้วนๆ ฝีมือดีผลงานจึงจะออกมาดี ดังนั้นโดยสรุปแล้ว เฟี้ยม PVC ดีกว่า แต่ราคาแพงกว่า
คำถาม การฉาบอิฐบล็อกที่รั้ว ใช้ปูนแบบไหนดี แบบละเอียด หรือแบบทั่วไป
คำตอบ ใช้แบบทั่วไปก็เพียงพอ เพราะรั้วไม่ต้องการผิวหน้าปูนฉาบละเอียดเรียบเนียนมากนัก
คำถาม ปูนฉาบสำเร็จรูปเมื่อฉาบเสาคาน ควรจะสลัดดอก หรือไม่
คำตอบ ต้องสลัดดอกเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้ดีมากขึ้น
คำถาม ปูนกาวจะใช้ปูกระเบื้องบนไม้อัดได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ควรจะเป็นพื้นหากเป็นผนังควรใช้ปูนกาวพิเศษ เฉพาะวัสดุนั้นๆ
คำถาม
การฉาบจับเฟี้ยม ใช้ปูนกาวจะดีกว่าปูนธรรมดา หรือไม่
คำตอบ ดีกว่า แต่ราคาจะแพงขึ้น ถือว่าไม่จำเป็นนัก เฟี้ยมเป็นแนวของการฉาบ มิได้เป็นส่วนโชว์หรือต้องการการยึดเกาะที่มากนัก การใช้ปูนธรรมดาหรือใช้เฟี้ยม PVC ก็ถือว่าใช้ได้
คำถาม ปูนกาวที่ใช้กับการปูนหินแกรนิต จะนำมาปูกระเบื้องได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่จะทำให้ราคาแพงขึ้น ใช้ปูนกาวที่ใช้กับกระเบื้องก็เพียงพอแล้ว

งานตอก งานเจาะเสาเข็ม

งานตอก / เจาะ เสาเข็ม

งานตอกเสาเข็มเสาเข็มตอก มีให้เห็นกันทั่วไป โดยใช้ปันจั่นโครงเหล็ก ตอก ด้วยลูกตุ้มเหล็ก ความลึกของเสาเข็มขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินแต่ละ ที่ ตัวอย่างเช่น

  • แถวจังหวัดระยอง อาจตอกได้ -๕ เมตร
  • แถวๆ บ้านฉาง จ.ระยอง บางจุดเพียงทำฐานรากแผ่ ก็ใช้ งานได้
  • บริเวณหน้ารังสิต ตอกได้ลึกประมาณ ๑๖-๑๗ เมตร
  • บริเวณบางนา – สมุทรปราการ อาจตอกลงไป ๒๒-๒๕ เมตร
  • แถวๆ ประตู’นา – พญาไท ตอกได้ ๒๐ เมตร
  • แถวๆ นนทบุรี ตอกได้ ๑๙.๔๐ เมตร
  • ฯลฯ

ความลึกของแต่ละพื้นที่จึงไม่แน่นอน

 

ในกรุงเทพฯ ดินที่เรียกว่าชั้นทรายชั้นแรกอยู่ที่ประมาณ ๒๑ เมตร เหมาะสำหรับการตอกเสาเข็มบ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารศูนย์การค้าทั่วไป ส่วนดินชั้นทรายชั้นที่ ๒ อยู่ที่ ๖๐ เมตร เหมาะสำหรับการตอกเสาเข็มของอาคารสูงๆ เท่านั้น

 

บางครั้งวิศวกรอาจออกแบบบ้านให้ใช้เสาเข็มสั้นแทน โดยปลายเสาเข็มอาจอยู่ที่ ๑๒ เมตรหรือ ๑๖ เมตร แต่มีหลายๆต้นโดยไม่ต้องให้ปลายเสาเข็มไปอยู่ที่ระดับ ๒๑ เมตร ก็สามารถทำได้ในเชิงวิศวกรรม

หากไม่มีอุปสรรคอะไร วิศวกรจะออกแบบเป็นเสาเข็มตอก เพราะควบคุมคุณภาพของงานได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ตัวของเสาเข็ม และ วิธีการตอก ราคาของเสาเข็มตอกก็ไม่แพงมากนัก

เสาเข็มเจาะ จะใช้ก็ต่อเมื่อเสาเข็มตอกลำเลียงเข้าไปไม่ได้ บริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้างหนาแน่นหรือสร้างอาคารชิดเขต จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เสาเข็มเจาะแทน ทั่วไปเสาเข็มเจาะจะมีราคาแพงกว่าเสาเข็มตอกประมาณเกือบเท่าตัว ควบคุมคุณภาพยากกว่า ตั้งแต่ขบวนการเจาะการใส่เหล็ก การหล่อคอนกรีต และ การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

 

ไม่ว่าจะใช้เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะยังคงมีความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างเท่ากัน เพราะวิศวกรจะออกแบบ ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน ถ้าในแบบระบุว่า เสาเข็ม ๒๑ เมตร ก็ไม่จำเป็นต้องให้ได้ความลึก ๒๑ เมตร เสมอไป หากเจาะลงไปได้แค่ ๑๘.๕ หรือ ๑๙.๕ เมตร และเจาะต่อไปอาจจะพบน้ำและทะลุชั้นทรายชั้นแรก ก็สามารถหยุดเจาะได้ โดยผู้เจาะเสาเข็มจะวินิจฉัยจากดินที่ปลาย เสาเข็มเป็นหลัก

คำถาม เสาเข็มเจาะควรลึกสักกี่เมตร จึงจะรับน้ำหนักได้ดี
คำตอบ ควรเจาะลงไปที่ความลึกของชั้นดินเหนียวแข็งครับ ซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความลึกไมjเท่ากัน เช่น แถวรังสิต ประมาณ ๑๖-๑๗ เมตร นนทบุรี ๑๙ เมตร บางนา ประมาณ ๒ เมตร ฉะนั้นไม่ควรคิดว่าความลึกของชั้นดินเหนียวแข็งต้องเป็น ๒๑ เมตรเสมอไป วิศวกรผู้ควบคุมงานจะพิจารณาจากดินที่เจาะขึ้นมาเป็นหลัก จึงจะทราบว่าจะหยุดได้เมื่อไร

คำถาม เสาเข็มตอกกับเสาเข็มเจาะ อะไรดีกว่ากัน
คำตอบ ดีเท่ากัน ถ้าสถานที่ก่อสร้าง รถสามารถเข้าออกได้สะดวกสามารถตอกเสาเข็มได้โดยไม่สะเทือนต่ออาคารข้างเคียง วิศวกรจะเลือกเสาเข็มตอกก่อนเป็นอันดับแรก เพราะควบคุมคุณภาพของเสาเข็มได้ง่ายกว่า ส่วนเสาเข็มเจาะจะใช้กรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้าแคบ ระยะเลี้ยวรถไม่พอ มีอาคารข้างเคียงอยู่ หนาแน่น หรือเหตุผลเรื่องการต่อเติมในอนาคต เป็นต้น

 

TIPS: Blow Count คือ จำนวนครั้ง ที่ลูกตุ้มกระแทกลงบน หัวของเสาเข็มที่ระยะ ๑ ฟุต ออกแบบกำหนดโดยวิศวกร

 

การเจาะเสาเข็มคำถาม เสาเข็มปนกับเสาเข็มไม้อะไรจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากัน
คำตอบ ดีเท่าๆ กัน เพียงแต่มีข้อจำกัดแตกต่างกันในการใช้ เช่น เสาเข็มปูน สามารถโผล่หัวเข็มมาถึงผิวดินได้ เพื่อรองรับพื้น คอนกรีต แต่เสาเข็มไม้ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ในกรุงเทพฯ ประมาณ ที่ ๑.๒๐ เมตร หรือ ๑.๕0 เมตร ขนาดของเสาเข็มปูน สม่ำเสมอ ส่วนขนาดของเสาเข็มไม่ต้องมีการคัดขนาด จึงจะได้ขนาดตามที่ต้องการมาใช้งาน

คำถาม ตอกเข็มไอ ๒๖ ลึก ๒๑.๕๐ เมตร ไว้เมื่อ ปีที่แล้ว ขณะนี้จะทำการก่อสร้างอาคารต่อ เสาเข็มยังสามารถใช้ได้หรือไม่
คำตอบ ยังสามารถใช้ได้ แต่ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า เสาเข็มเยื้องศูนย์ออกไปจากจุดเดิมหรือไม่

ถ้าบริเวณดังกล่าว ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้พื้นที่บนหัวเสา เข็มก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้านำมาใช้เป็นลานจอดรถ หรือใช้เป็นสถานที่ขายของที่มีรถเข้าออกประจำ ก็อาจส่งผลให้เสาเข็มมี โอกาสเคลื่อนตัวได้ขอให้ตรวจสอบด้วย เพราะระยะเวลานานถึง ๔ ปี การเคลื่อนตัวของดินมีผลต่อเสาเข็มที่ตอกไว้ลอยๆ แน่นอน
คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าเสาเข็มตอกลึกถึงระดับดินที่ต้องการ แล้วหรือไม่
คำตอบ สำหรับเสาเข็มตอกจะรู้ได้จากการนับโบลวเค๊าท์ (Blow Count)  ส่วนเสาเข็มเจาะรู้ได้จากการดูตัวอย่างดินที่ติดมากับตระกร้าตักดินขึ้นมา
คำถาม จำเป็นต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ทุกต้นหรือไม่
คำตอบ เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเป็นการทดสอบคุณภาพว่า เสาเข็มเจาะได้มี การเทคอนกรีตลงไปเต็มตามที่ออกแบบไว้โดยไม่มีข้อบกพร่อง เช่นเทได้ลึก ๒๑ เมตร เทเต็มไม่ขาดตอนผลที่ออกมาเป็นผลทางวิศวกรรม ที่จะสามารถยืนยันได้ว่า เสาเข็มที่ทดสอบสามารถรับน้ำหนักของอาคารได้ตามที่วิศวกรรมออกแบบไว้

TIPS: การทดสอบเสาเข็มเจาะ กระทำเพื่อทดสอบคุณภาพ ของเสาเข็มว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ ผลของการทดสอบจะทำให้ทราบว่ามีการเทคอนกรีตลงไปเต็ม ต้นเสาเข็มหรือไม่มีรอยร้าว ณ จุดใดมีความลึกเท่าใด ดังนั้น เพื่อให้อาคารสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบไว้และ ความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร จึงควรมีการทดสอบเสาเข็ม เจาะก่อนการก่อสร้าง

คำถาม เหล็กในเสาเข็มควรใส่ตลอดความลึกของเสาเข็ม หรือใส่เพียง ๑๐ เมตร
คำตอบ ใส่เพียง ๑๐ เมตร จากปากหลุม ยกเว้นเสาเข็มจะถูกออกแบบมาให้รับแรงด้านข้าง หรือมีแรงดึง เช่น เสาเข็มที่รอง รับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างเหล็ก สูง ๔๐ หรือ ๔๕ เมตร มีแรงลมปะทะด้านข้างของโครงสร้าง ลักษณะดังนี้จึงจะใส่เหล็กเต็มหลุมเจาะ
คำถาม งานบ้าน ๒ ชั้น ความลึกของเสาเข็มเจาะ ควรอยู่ที่ประมาณกี่เมตร
คำตอบ ความลึกขึ้นอยู่กับบริเวณท้องที่นั้นๆ โดยยึดหลักว่าต้องเจาะเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินเหนียวแข็งความลึกในแต่ละบริเวณ อาจไม่เท่ากัน เช่น รังสิตเจาะได้ ๑๖-๑๗ เมตร บริเวณนนทบุรี ประมาณ ๑๙.๕ เมตร บางพลี ประมาณ ๒๔  เมตร ประตูน้ำประมาณ ๒๑ เมตร เป็นต้น
คำถาม  มีปั้นจั่นมาตอกเสาเข็ม ห่างจากบ้าน ๑๔ เมตร อันตรายหรือไม่
คำตอบ ไม่อันตรายแต่อาจทำให้รำคาญจากแรงสะเทือน และเสียงของเครื่องจักร ซึ่งต้องมีบ้างเป็นธรรมดา ไม่ส่งผล ต่อความมั่นคงของตัวบ้านแต่อย่างใด
คำถาม เสาเข็มตัวไอ ๒๖ ตอกไปได้ ๑๔ เมตร ตอกไม่ลงจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ควรยกเลิกเสาเข็มต้นนี้ แล้วตอกแซมใหม่ ตามระยะที่วิศวกรออกแบบ การตอกไม่ลงที่ ๑๔ เมตร เป็นไปได้หลาย สาเหตุ เช่น พบสิ่งกีดขวาง ตั้งแต่ระยะ ๔-๕ เมตร ติดที่ปลายเสา เข็มอาจเป็นก้อนของฐานรากหรือเสาเข็มเดิม ที่อาจเป็นเสาไม้ก็ เป็นได้เมื่อเสาเข็มและสิ่งกีดขวาง เริ่มเข้าสู่ชั้นใต้ดินเหนียวแข็งจะทำให้ตอกไม่ลง
คำถาม เสาเข็มเจาะขนาด ๓๕ ซม. ควรใส่เหล็กกี่เส้น
คำตอบ จำนวนเหล็กขึ้นอยู่กับวิศวกรที่ออกแบบจะเป็น ผู้กำหนด เช่น ๖ เส้น ๘ เส้น แล้วแต่วิศวกรจะออกแบบ แต่ทุกเส้นจะมีขนาดเท่ากันหมด เช่น เหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๖ มม. ๖ เส้นเป็นต้น
คำถาม เหล็กปลอกในเสาเข็มควรเป็นแบบปลอกเดี่ยวหรือ แบบพันเกลียว
คำตอบ มีค่าเท่ากัน ปลอกพันเกลียวใช้กรณีที่เหล็กใน เสาเข็มยาวตลอดความลึก การพันเกลียวจะช่วยให้เหล็กแกนเป็น เส้นตรง ทำให้สะดวกในการหย่อนเหล็กลงในหลุมเจาะ
คำถาม เสาเข็มที่ใช้กับบ้าน ควรเป็นตัวไอหรือสี่เหลี่ยมตัน จึงจะดี
คำตอบ ได้ทั้งนั้น วิศวกรจะออกแบบตามหลักวิศวกรรม ในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงแล้วถือว่าเท่ากัน
คำถาม เสาเข็มกลวงหกเหลี่ยม ใช้ในงานต่อเติมครัวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ ถ้าน้ำหนักไม่มาก เช่น ต่อครัวออกไป ๓-๔ เมตร ตอกเสาเข็มหลุมละ ๔-๕ ต้น เพราะเสาเข็มแบบนี้ตอกด้วยสามเกลอ โดยใช้แรงคนไม่ส่งผลต่อผลกระทบอาคารข้างเคียง รวมทั้งมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดี

คำถาม ใช้เสาเข็มไม้ ยาว ๕ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ควรตอกให้หัวเสาเข็มลึกลงเท่าไร
คำตอบ ควรตอกให้หัวเสาเข็มไม้ ลึกลงกว่าผิวดิน ประมาณ ๑.๒๐ เมตร คือให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน เพื่อไม่ให้หัวเสาเข็มผุ
คำถาม เสาเข็มเหล็กจะมีปัญหาเรื่องสนิมในอนาคตหรือไม่
คำตอบ ไม่มีเพราะการใช้เสาเข็มเหล็กจะถูกกำหนดให้ เสาเข็มอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเสาเข็มเหล็กจึงอยู่ได้โดยไม่เป็น สนิมแต่อย่างใด
คำถาม เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะที่ความลึกเท่ากัน จะทรุดตัวเท่ากันหรือไม่
คำตอบ ไม่เท่ากันถ้าจะต่อโครงสร้างควรแยกรอยต่อของ โครงสร้างออกจากกันด้วย
คำถาม เสาเข็มเจาะขนาด ๓๕ ซม. เจาะได้ ๘ เมตร ใช้ได้ หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรเจาะที่ความลึก ๘ เมตร เพราะปลายเสาเข็ม อยู่ในชั้นดินเหนียวอ่อน การรับน้ำหนักไม่ดี มีการทรุดตัวมาก จึงไม่ควรทำอย่างยิ่ง
คำถาม เสาเข็มไม้ยาว ๖ เมตร จะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างไร ตรงจุดไหน
คำตอบ วัดที่กึ่งกลางต้น ตัดไม้วัดเป็นเครื่องมือคล้ายๆ มีด ให้มีรอยกว้าง ๖” ใช้สับลงไปที่กึ่งกลางเสาเข็ม
คำถาม การเทปูนในเสาเข็มเจาะจะต้องใช้ท่อยาวหรือไม่
คำตอบ ควรใช้ท่ออ่อนยาว ๔-๕ เมตร เพื่อลำเลียงคอนกรีต ลงไปเป็นการป้องกันมิให้คอนกรีตเกิดการแยกด้วย
คำถาม การต่อ เสาเข็ม ๓ ท่อนให้ได้ ๒๘เมตร ทำได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เสาเข็มต่อได้ไม่เกิน ๒ ท่อนเท่านั้น การที่รอยต่อมีมากจะเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของเสาเข็ม เช่น เสาเข็มจะเอียงมากไป รอยต่อที่ทำไม่ดี ส่งผลให้ความมั่นคงลดลง จึงไม่ควรต่อ เกิน ๒ ท่อน ถ้ามีปัญหาในการลำเลียงควรเปลี่ยนเป็นเสาเข็มเจาะแทน
คำถาม ตอกเสาเข็มไปได้ ๘ เมตรกว่าปันจั่นเสีย ๓ วันจะทำอย่างไร
คำตอบ เสาเข็ม ๘ เมตร ยังอยู่ในชั้นดินอ่อนหยุดตอกไป ๓ วัน เมื่อจะตอกต่อ สามารถตอกต่อไปได้ช่วงตอกแรกๆ ให้ยกลูกตุ้มเหล็กน้อยๆ เพื่อป้องกันการที่หัวเสาเข็มจะแตก
คำถาม ตอกเสาเข็ม ควรเว้นไว้กี่วันจึงจะนำมาทำฐานรากได้
คำตอบ ทำได้ทันที เพราะการทำฐานรากยังไม่มีน้ำหนัก ลงกว่าจะทำฐานรากก็เลยระยะเวลาที่ดินมารัดรอบๆ เสาเข็มจึงไม่ต้องรอเวลาใดๆ
คำถาม เสาเข็มปูนหกเหลี่ยมจะต่อกันอย่างไร
คำตอบ ใช้เดือยไม้ ต่อต้นแรกกับต้นที่สอง รอยต่อฝังอยู่ ใต้ดินจะไม่ผุ สามารถใช้งานได้ตามหลักวิศวกรรม

การใช้และการเลือกซื้อถังเก็บน้ำ

การใช้และการเลือกซื้อถังเก็บน้ำ

ถังน้ำที่นิยมใช้ปัจจุบัน จะใช้เป็นถังแสตนเลส ทรงกลมมีขนาดความจุที่หลากหลาย ตั้งแต่ ๒๐ ลิตรจนถึง ,๐๐๐ ลิตร บางยี่ห้อถังขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยการใช้ถังสำรองน้ำในบ้าน ควรคำนวณดูว่าจะใช้ถังน้ำขนาดกี่ลิตรด้วยวิธีง่ายๆ คือ

สูตรการคำนวณ

จำนวนคน x ๒๐๐ x ๓ เท่ากับ………….ลิตร

จำนวนคน คือ คนในบ้าน

๒๐๐ คือ ตัวเลขมาตรฐานที่กำหนดว่า คน ๑ คน จะใช้น้ำเท่ากับ ๒๐๐ ลิตรต่อคน ต่อวัน และ

๓ คือ วันที่ใช้สำรองน้ำ ๓ วัน

 

ตัวอย่างการคำนวณ

บ้านหลังหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๗ คน จะซื้อถังน้ำขนาดไหนดีการคำนวณจะได้ว่า ๗ x ๒๐๐ x ๓ = (๔,๒๐๐ ลิตร )

 

เนื่องจากถัง ๕,๒๐๐ ลิตรไม่มีก็ใช้ขนาด ,๐๐๐ ลิตรก็ได้ หรือถ้าดูแล้ว คนในบ้านใช้น้ำเปลืองมาก ก็อาจเปลี่ยนตัวเลขจาก ๒๐๐ เป็น ๓๐๐ ก็ได้ หรือจะเปลี่ยนจากการสำรองน้ำ จาก ๓ วัน เป็น วัน ก็ได้ เช่นเดียวกันถังน้ำสแตนเลส

 

การใช้ถังน้ำสำรอง ถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆไม่ควรฝัง ใต้ดิน เพราะถังน้ำใต้ดินดูแลรักษายาก ทั้งเรื่องท่อและเรื่องถัง ถ้าจำเป็นต้องฝังดิน ก็ควรใช้ถังชนิดสำหรับฝังดินโดยเฉพาะ ทำด้วยไฟเบอร์ กล๊าส การฝังถังลงใต้ดิน ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำภายนอกที่อาจไหล เข้าไปในถัง เช่น น้ำผิวดิน น้ำฝน หากทำฝาถังไม่ดีพอถังสำรองน้ำยังมีความจำเป็นกับทุกๆ อาคารบ้านเรือนระบบ ท่อน้ำที่เข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของถังก็มีความสำคัญมิใช่น้อย ต้องดูแลให้สอดคล้องกันทุกระบบ ถังน้ำจึงจะออกมาดี คุ้มค่าประโยชน์ ที่ได้รับ

คำถาม ถังน้ำแสตนเลส วางบนดาดฟ้าโล่งๆ ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรวาง เพราะแรงลมอาจทำให้ถังน้ำล้มได้ ถ้าระดับน้ำลดตาลงมากน้ำหนักจะลดลง เมื่อแรงลมมากระทำด้านข้างถังก็ มีสิทธิจะล้มได้ ควรยึดไว้ด้วยลวดสลิงอย่างน้อย ๓ ทิศทาง จะมั่นคง แข็งแรงขึ้น
คำถาม
จะต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่ถังน้ำหรือไม่
คำตอบ ไม่ควรติดที่ถัง ควรติดในจุดที่สูงกว่าถังน้ำ เช่น แนวผนังหรือ โครงสร้างคอนกรีต เพราะตัวเสาต้องอาศัยการเกาะเกี่ยว ที่มั่นคง แข็งแรง

TIPS: การยึดเกาะถังไม่ให้ล้ม ควรทำห่วงเหล็ก ครอบลง ที่ฝาถัง มีห่วงเพื่อคล้องทำจุดยึดไว้ที่พื้น

คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่า ถังน้ำเป็นแสตนเลสและคุณภาพดี หรือไม่

คำตอบ ใช้แม่เหล็กธรรมดาไปแตะก็พอจะบอกได้ หรือดูยี่ห้อ ดูบริษัทผู้ผลิต ดูความนิยมในท้องตลาด สอบถามจากเพื่อนๆ หรือ พรรคพวกที่ใช้ถังน้ำ ก็พอจะบอกได้ว่าคุณภาพดีหรือไม่อย่างไร การพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นๆ เป็นการพิสูจน์คุณสมบัติทางวิศวกรรม ที่ต้องทำการตรวจสอบกันโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาก

คำถาม ถังเก็บน้ำ ควรฝังในดินหรืออยู่บนดิน จึงจะดี
คำตอบ
ดีที่สุด ควรอยู่บนดิน เพราะดูแลรักษาง่าย แต่ถ้า จำเป็นจริงๆ ก็ให้ฝังใต้ดิน โดยใช้ถังชนิดฝังใต้ดิน เช่น ถังไฟเบอร์กล๊าส ชนิดฝังใต้ดิน ปัจจุบันเป็นถังประเภท พีอี (โพลีเอ็ททิลีน) เป็นต้น

คำถาม ถังปูนที่หล่อเป็นถังน้ำใต้ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับ ถังไฟเบอร์ อะไรจะดีกว่า

คำตอบ ถังปูนที่เป็นคอนกรีต ถือว่ามีความแข็งแรง ทนทานดีกว่า ส่วนถังที่เป็นไฟเบอร์ แม้จะไม่แข็งแรงเท่าถังคอนกรีต แต่ทำงานง่าย รวดเร็วกว่าโดยรวมแล้วอาจราคาถูกกว่าในปริมาตรที่เท่ากัน

คำถาม ถังไฟเบอร์ไว้วางบนดาดฟ้าได้หรือไม่
คำตอบ จะวางได้ก็ต่อเมื่อถังไฟเบอร์ยี่ห้อนั้น ผลิตออกมาให้ทนต่อแสงอาทิตย์ได้ เพราะถังไฟเบอร์ถ้าไม่มีการเคลือบชั้นป้องกัน ยูวี ถังจะกรอบเร็ว ทั่วไปถังที่อยู่บนดาดฟ้า จะเป็นถังน้ำที่ทำด้วย โพลีเอ็ทธิลีน มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแสงอาทิตย์ และความร้อนได้ดี

คำถาม ถังน้ำแสตนเลส มีขนาดเล็กสุดเท่าไร
คำตอบ มีขนาด ๒๐๐ ลิตร บางบริษัททำขนาด ๕๐ ลิตรก็มี ถังเหล่านี้มักทำเป็นถังน้ำดื่มของพนักงาน หากเป็นถังน้ำสำรองใน บ้าน ไม่ควรใช้เล็กว่าขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร

คำถาม ถังน้ำแสตนเลส ๖,๐๐๐ ลิตร วางไว้บนหลังคาได้ หรือไม่

คำตอบ ถ้าออกแบบเผื่อเอาไว้ก็วางได้ ถ้าไม่ออกแบบไว้ควรวางแบบเฉลี่ยน้ำหนัก เช่น แบ่งเป็น ๓ ใบ ใบละ ๒,๐๐๐ ลิตร กระจายน้ำหนักไปตามเสาต่างๆ จะปลอดภัยกว่า ตั้งที่จุดเดียวมีน้ำหนักลงถัง ๖ ตัน (๖,๐๐๐ กิโลกรัม) หากไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้ จะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของบ้านอย่างมาก
คำถาม ลูกลอย ควรเป็นแบบไหน แบบไฟฟ้า หรือแบบ พลาสติก
คำตอบ ถ้าต้องการให้ระดับน้ำอยู่ต่ำๆ แล้วปั้มทำงานก็ใช้ลูกลอยไฟฟ้า ถ้าไม่ต้องการก็ ใช้ลูกลอยพลาสติก ซึ่งง่ายสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำว่าให้ใช้ลูกลอยไฟฟ้า กับขนาดถังที่มีขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ถังน้ำเล็กๆ ใช้ลูกลอยธรรมดาก็ได้
คำถาม ถ้าจะติดตั้งถังน้ำแสตนเลสบนดาดฟ้าตึกแถว ควร จะยกขึ้นอย่างไร (ถังขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร)
คำตอบ ถังน้ำแสตนเลสขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำหนักไม่มาก ผู้ผลิตแนะนำให้ยกขึ้นทางด้านหน้าหรือด้านหลังของตึกแถว โดยใช้เชือกระบบรอกผ่อนแรงธรรมดาก็เพียงพอ

คำถาม ห่วงยึดถังกันล้มมีหรือไม่
คำตอบ ไม่มีจำหน่าย แต่มีที่ประยุกต์ทำขึ้นมาเองเพื่อยึดถัง ที่วางบนดาดฟ้าโล่งๆ เพราะหากระดับนํ้าลดลง ถังมีโอกาสล้มเพราะแรงลมได้
คำถาม ถังน้ำแสตนเลส ในท้องตลาดยี่ห้ออะไรดี
คำตอบ ปัจจุบันถือว่าดีเท่าๆกันทุกยี่ห้อเพราะการผลิตใช้มาตรฐานเดียวกันวัตถุดิบแบบเดียวกัน อาจแตกต่างกันในรายละเอียดของเทคนิคผู้ผลิต ที่จะชิงความได้เปรียบในเชิงการค้าเท่านั้น
คำถาม ถังนํ้าแสตนเลส ควรมีอายุการใช้งานกี่ปี
คำตอบ ปกติถังน้ำจะรับประกัน ปี จากประสบการณ์เคยพบถังน้ำแสตนเลส ที่ยังอยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานมาแล้ว ๒๐ ปีเศษและยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าชำรุด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าของ ดูแลเป็นอย่างดี มีการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ จึงขอให้ผู้ใช้ถังน้ำเอา เป็นเยี่ยงอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการบำรุงรักษา

คำถาม ถังน้ำขนาด ๔,ooo ลิตร วางไว้ ๒ ถังที่พื้น พื้นทรุดมาก ควรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ควรตอกเสาเข็มทำฐานราก เพราะมีน้ำหนักถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๔ ตัน พื้นที่รองรับความแข็งแรงพอ จึงขอแนะนำให้ตอกเข็มแล้วทำพื้นรองถังจะมีความมั่นคงแข็งแรงกว่า
คำถาม ตึกแถวแบบเก่า มีถังปูนอยู่บนดาดฟ้า ปัจจุบันรั่วมาก ขอคำแนะนำการแก้ไข

คำตอบ ขอแนะนำ ๒ วิธี คือ

  • วิธีที่ ๑ ทำความสะอาดภายในถังแล้วใช้ซีเมนต์ทา กันซึม ทาภายในถังถังเก็บน้ำใต้ดิน

วิธีที่ ๒ ทุบทิ้งไป ติดตั้งถังน้ำแสตนเลส จะดูแลบำรุง รักษาง่ายกว่ามาก หากการรั่วซึม เกิดจากถังปูนแตกร้าวควรใช้วิธีที่ ๒ ดีกว่า
คำถาม การวางถังน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตร บนดาดฟ้า ไม่มีอะไรยึดจะทำให้ถังล้มหรือไม่
คำตอบ ถ้าดาดฟ้าโล่ง ระดับน้ำลดลงถังจะมีโอกาสล้มมี ๒ แนวทาง ในการป้องถันคือ ทำห่วงกันล้มติดตั้งหรือก่อ ผนังรอบๆ เพื่อลดแรงปะทะ
คำถาม การใช้ถังน้ำใบเดียวใหญ่ๆ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร กับ การใช้ ๒,๐๐๐ ลิตร ๓ ใบ อย่างไหนดีกว่า
คำตอบ
ถ้ามีที่ตั้งพอที่จะรับน้ำหนักได้ ควรติดตั้ง ๖,๐๐๐ ลิตรใบเดียวครับ เพื่อลดจำนวนข้อต่อของท่อลงมา แต่ถ้าบริเวณดังกล่าวมีข้อจำกัดของกระจายน้ำหนัก ไปตามจุดที่พอจะรับน้ำหนักได้ก็ควรใช้ ๓ ใบดีกว่า แล้วต่อท่อหากัน
คำถาม
ถังไฟเบอร์กล๊าส วางบนดาดฟ้าจะมีปัญหาเรื่อง การล้มหรือไม่
คำตอบ
มีโอกาสได้ง่าย เพราะบนดาดฟ้า ลมแรง ควรทำห่วงยึดหรือทำโครงเหล็กครอบไว้

คำถาม ถังน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร ๔ ลูก ตั้งดาดฟ้า จะล้มหรือไม่ (ตึกแถว ๔ ชั้น) ควรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ถ้าวางโล่งๆ ก็มีโอกาสล้ม ควรก่อเป็นกำแพงกันตกหรือโครงเหล็กด้านข้างก็จะช่วยได้ โดยทั่วไปตึกแถวจะมีกำแพงกันตก สูง ๙๐ ซม. อยู่แล้วไม่ต้องกังวลมาก
คำถาม บ้านอยู่ในรั้วเดียวกัน ควรใช้ถังน้ำใบใหญ่ใบเดียว หรือแยกย่อย
คำตอบ แยกย่อยดีกว่า เพราะพฤติกรรมการใช้น้ำอาจ แตกต่างกัน การดูแลรักษาก็ง่ายกว่า เพราะระบบจะถูกย่อยให้เล็กลง ตามความต้องการของแต่ละบ้าน
คำถาม ถังน้ำแสตนเลส ๑๘-๘ ที่เขียนไว้ข้างถังคืออะไร
คำตอบ เป็นอัตราส่วนและเบอร์ของแสตนเลสที่ใช้ตาม มาตรฐานทางวิศวกรรมจากเยอรมันของถัง และนำมาใช้กับมาตรฐานทางวิศวกรรมของการผลิตถังน้ำแสตนเลสของไทย
คำถาม ถังน้ำแสตนเลสใช้มา ปี รั่ว-ซึม ที่ตะเข็บ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ถังน้ำมักจะมีปัญหาเกิดสนิมตรงตะเข็บ เพราะจุดนี้ คือจุดต่อของถัง วิธีการคือขัดเอาสนิมออก แล้วใช้อีพ๊อกซี่ มาทาก็จะแก้ปัญหาได้ โดยทำจากภายในถังเพราะจุดรั่วเริ่มมาจากในถังอย่าทำภายนอกถังครับคำถาม มีสีทาตามข้อต่อหรือไม่ สีจะเป็นอันตรายต่อการ ใช้น้ำหรือไม่
คำตอบ สีที่ทาข้อต่อของถัง เรียกว่าอีพ๊อกชี่ ใช้กับถังน้ำได้ดี เป็นสีที่การประปาใช้กับงานท่อส่งน้ำ จึงไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้น้ำ
คำถาม การต่อท่อเข้าหากันจะใช้ท่อใหญ่กว่ามาตรฐาน ได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องให้ผู้ผลิตเจาะมาให้จากโรงงาน เพราะถ้าทำเองอาจมีปัญหาเรื่องสนิมและรั่วได้
คำถาม ขาของถังน้ำแสตนเลส ควรทำด้วยอะไร
คำตอบ ควรทำด้วยแสตนเลส จะมีความคงทนยิ่งขึ้น มิฉะนั้นอาจต้องเปลี่ยนขาถังน้ำบ่อย จะยุ่งยากเพราะต้องถ่ายน้ำออกจากถังให้หมด ควรใช้วัสดุชนิดเดียวกับถัง ทั้งนี้เพื่อความคงทน และบำรุงรักษาง่าย