Tag Archives: ฉนวน ความ ร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน มีหลายชนิด

๑. ชนิดอยู่ใต้กระเบื้อง เป็นลักษณะแผ่นบางๆ มีตะกั่ว เรียกว่าแผ่นกันความร้อน หรือฉนวนกันความร้อน
๒. ชนิดที่วางอยู่เหนือฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อนชนิดนี้มักจะใช้วางบนฝ้าแขวน ที-บาร์ มีความหนา ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว หรือ ๔ นิ้ว โดยไมโครไฟเบอร์สีเหลืองๆ อยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยอะลูมิเนียม ฟอยล์ทั้ง ๔ ด้าน
๓. ชนิดที่เป็นฝ้าเพดาน เช่น ยิปชั่ม ชนิดที่มีฟอยล์อยู่ติดกับแผ่นด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดาน อีกด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็น แผ่นสะท้อนความร้อน
๔. ชนิดที่พ่นใต้หลังคา ลักษณะเป็นโฟมเหลวๆ เรียกว่า “โพลียูรืเทนโฟม” ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนลงมาในอาคาร ได้ส่วนหนึ่ง
๕. ชนิดพ่นบนหลังคา เป็นประเภทเซรามิค มักจะเป็นของเหลวคล้ายๆ สี นิยมพ่นบนหลังคากระเบื้อง ดาดฟ้าคอนกรีต หรือ บนหลังคาเหล็ก
๖. ฉนวนยาง เป็นยางสีดำๆ ปะติดกับอะลูมิเนียมฟอยล์ นิยมติดตั้งใต้กระเบื้องมุงหลังคา
๗. ชนิดเป็นเส้นใย เรียกว่าเป็นผงฉนวนชนิดนี้จะพ่นบนฝ้าเพดานต้องมีกรรมวิธีโดยเฉพาะในการทำงาน

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนชนิดใดมีประโยชน์ต่องานอาคาร ทั้งนั้นเพราะป้องกันความร้อนเข้ามาในอาคารได้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับบ้านของตนเอง โดยพิจารณาจากคุณสมบติและ ราคาของวัสดุฉนวนกันความร้อนชนิดนั้นๆ เป็นหลัก

คำถาม มุงหลังคาโมเนียไปแล้ว จะใส่ฉนวนกันความร้อนได้ หรือไม่จะใส่อย่างไร
คำตอบ ใส่ได้ โดยการขึงลวดใต้จันทัน แล้ววางฉนวนกันความร้อนบนลวด
คำถาม ควรวางฉนวนกันความร้อน ไว้ระดับไหน
คำตอบ ถ้าเป็นระแนงไม้ ให้วางฉนวนกันความร้อนไว้ใต้ ระแนงถ้าเป็นระแนงเหล็กให้วางบนระแนง
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ควรเลือกแบบไหนจึงจะดี (งานบ้าน)
คำตอบ ให้ใส่ฉนวนกันความร้อนใต้กระเบื้องเป็นอันดับแรก ส่วนจะเพิ่มในจุดอื่นๆ เช่น ฝ้า และ ผนัง สามารถเพิ่มได้ ฉนวนกันความร้อน ใส่ให้ถูกที่และถูกต้องจะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีมาก
คำถาม ตึกแถว ๔ ชั้น ที่ชั้น ๔ ร้อนมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ทำฝ้าเพดานชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยด์ ใต้พื้นดาดฟ้า หรือจะพ่นด้วยโฟมกันความร้อนก็ได้เช่นกัน
คำถาม ใส่ฉนวนกันความร้อนไปแล้วที่กระเบื้อง แต่ยังร้อนอยู่ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอแนะนำให้ใส่ฉนวนใต้หลังคาเหนือฝ้าอีก ๑ ชั้น โดยใช้ฉนวนชนิดที่มีฟอยด์หุ้มรอบ
คำถาม ติดแผ่นกันความร้อนที่ผนังได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่ต้องมีช่องว่างประมาณ ๑๐ ซม.
คำถาม ฉนวนกันความร้อนแบบฉีดโฟม จะนำมาฉีดกับตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ นิยมทำกัน โฟมเหลวยึดติดกับวัสดุ ผิวคอนกรีต เหล็กไม้วัสดุอื่นๆ ได้ดี
คำถาม ฉนวนกันความร้อนจะมีความทนทานกี่ปี
คำตอบ ทนทานเท่ากับอายุอาคารถ้าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ มากระทบ เช่น มีช่างไปซ่อมหลังคา ทำฉนวนกันความร้อนฉีกขาด ประสิทธิภาพกันความร้อนจะลดลง ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
คำถาม การใช้ฉนวนกันความร้อนจะใช้ยี่ห้ออะไรดี
คำตอบ เลือกใช้ยี่ห้อที่นิยมใช้ในท้องตลาด มีบริการหลังการ ขาย มีช่างเทคนิคแนะนำ รวมทั้งสอบถามจากผู้รู้ตามแหล่งต่างๆ เช่น จากหนังสือ จากเอกสารแผ่นพับ จากรายการวิทยุ ทีวี ก็จะได้แนวทางในการเลือกซื้อ
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ฉีดด้วยโฟมเหมาะที่จะใช้กับ บ้านพักอาศัยหรือไม่
คำตอบ เหมาะสม เพราะโฟมเหลวฉีดเข้าไปจะได้ประโยชน์ หลายอย่างได้ทั้งด้านกันร้อน ยึดกระเบื้องให้แน่นหนามากขึ้น ป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง รวมทั้งช่วย ปกป้องจากระบบท่อต่างๆ ที่ยึดแน่นติดกับกระเบื้องด้วย
คำถาม การใช้ฉนวนกันความร้อนแบบอะลูมิเนียมฟอยด์วาง ใต้กระเบื้องชั้น ๒ ดีหรือไม่
คำตอบ วางใต้กระเบื้อง ถือว่าถูกต้องแล้วให้ใส่ฉนวนในตำแหน่งที่มีคนอาศัยอยู่ด้านใต้
คำถาม ฉนวนกันความร้อนชนิดที่ฉีกไม่ขาดเหมาะกับบ้าน หรือไม่เนื่องจากราคาสูงมาก
คำตอบ ใช้ใด้กับทุกอาคาร เพราะมีความคงทนมาก ราคาจะแพงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
คำถาม ฉนวนกันความร้อนชนิดวางบนฝ้าเพดานเอามาวาง บนหลังแปได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะออกแบบมาเพื่อใช้วางบนฝ้าเพดานโดยเฉพาะมีความหนา ๒”, ๓”, ๔’ … ฉนวนที่วางใต้หลังคากระเบื้อง ไม่ว่าจะวางบนแปหรือใต้แป ฉนวนชนิดนี้ต้องบาง เพราะถูกออกแบบมาไว้ให้ติดตั้งเฉพาะที่
คำถาม ถ้าช่างมาติดตั้งฉนวนแล้วเกิดมีฉีกขาดมาก มีทางแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม เอาชิ้นใหม่ปะเข้าไปให้ ซ้อนทับกันทุกๆ ด้าน ๑๕ ซม. แล้วใช้เทปกาวอะลูมิเนียมมีขาย ตามร้านวัสดุก่อสร้างปิดทับลงไป
คำถาม การติดตั้งฉนวนกันความร้อนควรทำก่อนหรือหลังมุงหลังคา
คำตอบ จะต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อนก่อนมุงหลังคา ยกเว้นฉนวนกันความร้อนชนิดที่ติดบนหลังฝ้าเพดานก็ไม่ต้อง คำนึงถึงการมุงก่อนหรือมุงหลังแต่อย่างใด
คำถาม การยึดฉนวนกันความร้อนควรยึดด้วยอะไรยึดด้วย ลวดหรือเทป
คำตอบ ควรยึดด้วยเทปอะลูมิเนียม
คำถาม แผ่นกันความร้อนที่เป็นแผ่นวางบนฝ้าแขวนใช้กับบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ฉนวนที่เป็นแผ่นมีความหลากหลายมาก วางได้บนฝ้าเพดานและใต้กระเบื้องถ้าวางบนฝ้าเพดานก็อาศัยโครงสร้างของฝ้าเพดาน ถ้าวางใต้หลังคาจะวางบนลวดตะแกรง คล้ายลวดกรงไก่เป็นลวดตาข่าย
คำถาม ห้องนอนมีหน้าต่างอยู่ทิศตะวันตกกระจกร้อนมากจะ แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ใส่ผ้าม่านกันร้อนด้านในหลังหน้าต่าง และที่ตัวกระจกให้ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดเข้มข้น เช่น ๘๐% ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง หรือทำกันสาดช่วยก็ได้
คำถาม ในท้องตลาดมีฉนวนหลายยี่ห้อ ดูแล้วดีทุกยี่ห้อ ควรเลือกอย่างไร
คำตอบ เลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงพอเป็นที่รู้จัก หรือมีแนะนำ มีบริการหลังการขายที่ดี ก็น่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันถือว่าทุกๆ ยี่ห้อ ดีเท่าๆ กัน เพราะมีมาตรฐานการผลิตเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ผลิตแต่ละรายยังรักษาคุณภาพและชื่อเสียงสมํ่าเสมอ
คำถาม ฉนวนแผ่นกันความร้อนติดกับปูนใต้ดาดฟ้าตึกแถวได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะฉนวนชนิดนี้ต้องการให้ความร้อน สะท้อนกลับใต้ดาดฟ้าตึกแถว ควรใช้ชนิดพ่นติดกับปูน หรือทำฝ้าเพดานแล้วใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นแบบฝ้ามีอะลูมิเนียมฟอยล์จะดีกว่า
คำถาม ฉนวนกันความร้อนทั่วไป ควรจะวางซ้อนทับกันกี่ซม.
คำตอบ อย่างน้อยควร ๑๐-๑๕ ซม. ห้ามใช้ลวดร้อยรอยต่อเป็นอันขาด รอยต่อที่ซ้อนทับต้องปะด้วยเทปกาวอะลูมิเนียม ให้เรียบร้อย
คำถาม การวางฉนวนกันความร้อนไว้เหนือฝ้าเพดานกับใต้กระเบื้องหลังคา ต่างกันอย่างไร มีผลต่อการป้องกันความร้อนหรีอไม่

ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดเคลือบ

ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดเคลือบ

คำตอบ มีผล ฉนวนที่อยู่ใต้กระเบื้องหลังคาเพื่อให้ความร้อนสะท้อนกลับออกไป ฉนวนอยู่เหนือฝ้าเพดานเพี่อชลอความร้อนมิให้เข้าสู่ตัวอาคารสามารถติดได้ทั้ง ๒ แบบนะ
คำถาม ฉนวนกันความร้อน ควรจะติดไว้กับกระเบื้องหรือ แขวนอย่างไร
คำตอบ ควรจะติดใต้กระเบื้องเป็นหลัก ส่วนฉนวนกันความร้อนอื่นๆ เป็นตัวเสริมช่วย เช่นเสริมฉนวนที่ฝ้าเพดาน หรือฉนวนชนิดพ่นบนหลังคา
คำถาม ต่อเติมครัว ติดลูกหมุนบนหลังคาต้องติดฉนวนกัน ความร้อนอีกหรือไม่
คำตอบ ต้องติด เพราะลูกหมุนมีหน้าที่ดึงความร้อนที่ลอยขึ้น ออกจากอาคาร แต่ฉนวนกันความร้อนทำให้ความร้อนสะท้อนออก ขอแนะนำเพิ่มเติมว่าลูกหมุนควรติดกับอาคารที่มีพื้นที่หลังคา มากๆ เช่นหลังคาโรงงาน จะให้ผลเรื่องการระบายความร้อนได้มากกว่า
คำถาม ฉนวนกันความร้อนควรจะกรุถึงชายคาหรือไม่ หรือ แค่ตัวบ้าน
คำตอบ กรุแต่ตัวบ้านก็เพียงพอแล้ว
คำถาม ลูกหมุน จะติดบนหลังคาบ้าน ๓ ชั้นดีหรือไม่
คำตอบ ไม่ดี ไม่เหมาะเพราะพื้นที่หลังคาน้อยความสูงน้อย ควรใช้ฉนวนกับความร้อนจะดีกว่า
คำถาม บ้านติดแอร์ห้องนอนร้อน (อยู่ทิศตะวันตก) ต้องติดฉนวนเพิ่มหรือไม่
คำตอบ ควรเพิ่ม และเสริมในส่วนอื่นๆ เช่น ใส่ม่านกันร้อนที่หน้าต่างติดฟิล์มชนิดเข้มข้นที่กระจกหน้าต่าง เสริมผนังเป็น ๒ ชั้น เรียกว่าผนังชั้นที่ ๒
คำถาม หากบ้านไม่ได้ใส่ฉนวนกันความร้อนไว้ก่อน จะใส่ในระยะหลังทำได้หรือไม่
คำตอบ ได้ มีเทคนิคพิเศษมากมาย เช่นวางใต้กระเบื้อง โดยใช้โครงลวด หรือวางบนฝ้าเพดาน เป็นต้น

คุณมาจาก: