Tag Archives: ระบบปั๊มน้ำ

ระบบปั๊มน้ำ

ระบบปั๊มน้ำปั๊มนํ้า” ในบ้านกลายเป็นสิ่งจำเป็น ขอให้เลือกให้ถูกต้อง จะทำให้ประหยัด ทั้งค่านํ้าและค่าไฟฟ้า วิธีที่ถูกต้องในการติดตั้งป๊ม นํ้าคือ มีถังพักนํ้า ๑ ใบ อยู่ข้างล่างอาคาร เพื่อรับนํ้าจากท่อที่ผ่าน มิเตอร์ แล้วปัมนํ้าจากถังไปใช้งานในจุดต่างๆ ของบ้าน ถ้าบ้านเป็น อาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ควรติดตั้งถังนํ้าใบที่ ๒ ที่ดาดฟ้าเพื่อรับนํ้า จากปั๊มนํ้าไปพักไว้บนถังนํ้าดาดฟ้า แล้วปล่อยนํ้าลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีนี้จะประหยัดค่าไฟฟ้าไปมาก สำหรับถังที่ตั้งบนดาดฟ้าควรจะมีขนาดเล็กกว่าถังด้านล่างครึ่งหนึ่งตัวอย่างเช่น ถังที่พื้นขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ถังบนดาดฟ้าก็ควรมีขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ส่วนการตั้งถังนํ้าบนดาดฟ้า ควรตั้งให้คร่อมหัวเสา ใกล้คาน หรือสอบถามผู้รู้ก่อนติดตั้ง และควรมีระบบลูกลอยที่ถังนํ้าด้วย เพื่อทำหน้าที่ตัดไม่ให้นํ้าล้นถัง ต้องหมั่นตรวจสอบลูกลอยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกลอยค้างจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นํ้าล้นถังออกมา การเลือกขนาดของถังนํ้าในบ้าน มีสูตรการคำนวณอย่าง ง่ายๆคือ เอาจำนวนคนในบ้าน คูณด้วย ๒๐๐ (๒๐๐ เป็นปริมาณ การใช้นํ้า ๒๐๐ ลิตร ต่อคนต่อวัน) จากนั้น คูณด้วย ๓ (๓ คือจำนวน วันที่สำรองต่อวัน) สมมุติว่าจำนวนคนในบ้านมี ๕ คน สูตรคำนวณ จะออกมาได้ดังนี้คือ

๕ x ๒๐๐ x ๓ = ๓,๐๐๐ ลิตร นั่นหมายความว่า จะต้องใช้ ถังนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นอย่างน้อย ถ้าพฤติกรรมการ’ใช้’นํ้ามี มากก็อาจจะคูณด้วยตัวเลข ๓๐๐ แทน ๒๐๐ ก็ได้ หรือบริเวณที่ ตั้งของบ้าน นํ้าหยุดไหลบ่อยๆ อาจจะสำรองนํ้าไว้สัก ๔ วันแทน ๓ วันก็ได้

การเลือกปั๊มน้ำให้พิจาณาจากความสามารถของปั๊มนํ้าแต่ละชนิดลองสอบถามรายละเอียดจากผู้จำหน่าย หรือเอกสารประกอบ หรือสอบถามจากผู้รู้ ระบบนํ้าในบ้านจะใช้งานได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณให้ตรงตามหลักวิศวกรรมทุกประการ ใช้วิธีคำนวณอย่างง่ายๆ ระบบ นํ้าในบ้านก็จะออกมาดี มีความคล่องตัวสูง และบำรุงรักษาง่าย

ส่วนการจะติดตั้งถังนํ้าไว้บนดินหรือใต้ดินดีนั้นขอให้คิดวิธีตั้ง บนดินเป็นอันดับแรก เพราะสะดวกในการติดตั้งและการดูแลบำรุง รักษาง่ายกว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าไม,มีที่ตั้งถังนํ้าจริงๆ จึงจะเลือกวิธีติดตั้งที่ใต้ดินเพราะผลเสียของการตั้งถังนํ้าไว้ใต้ดินมี มากกว่า

คำถาม บ้าน ๒ ชั้น อยู่ ๕ คน ควรใช้ปั๊มนาขนาดเท่าไร
คำตอบ ควรใช้ปั๊มอัตโนมัติ เรียกว่า โฮมปัม (HOME PUMP) ขนาด ๒๐๐ วัตต์ก็เพียงพอ
คำถาม ตึก ๔ ชั้น นํ้าชั้น ๔ ไม่แรงควรแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แสดงว่ามีการตั้งถังไว้บนดาดฟ้า ที่ชั้น ๔ ขอให้เพิ่ม ปั๊มตัวเล็กๆ แยกท่อเฉพาะมาชั้น ๔ เพราะความต่างของระดับความสูง ระหว่างถังที่ดาดฟ้ากับก๊อกนํ้าชั้น ๔ ไม่เพียงพอกับแรงดันนํ้า ที่ต้องการ
คำถาม ถังนํ้า ๖,๐๐๐ ลิตร อยู่บนดาดฟ้า ปั๊มนํ้าอยู่ใต้บันไดชั้นล่าง เสียงดังมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ เสียงดังของปั๊ม ไม่ว่าจะเป็นแบบใด เป็นความผิดปกติของตัวปั๊มเอง เช่น ระบบสวิทซ์ตัดตอนทำงานผิดปกติ ระบบภายในของตัวปั๊มชำรุด ควรเรียกช่างเฉพาะมาทำจะดีกว่า
คำถาม ปั๊มน้ำแบบไหนจะประหยัดไฟ
คำตอบ ใช้แบบปั๊มโรตารี่หรือเรียกง่ายๆ ว่าปั๊มอัตโนมัติ ลักษณะทรงกลมๆ มีฝาครอบคล้ายๆ กระป๋องนํ้าชนิดนี้ประหยัดไฟ ที่สุด
คำถาม ถ้าจะปั๊มนํ้าโดยตรงจากท่อนํ้าฃองการประปา จะทำให้มิเตอร์เสียหรือไม่
คำตอบ มิเตอร์ไม่เสีย แต่จะส่งผลเสียต่อผู้ใช้น้ำเอง เช่น จะต้องเสียค่านํ้าเพิ่มแม้จะมีแต่ลมออกมา เพราะอาจมีบางครั้งที่แรงดันน้ำไม่พอ แต่ปั๊มทำงานจึงดึงอากาศเข้ามาแทน หรือถ้ามีข้อต่อชำรุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง จะมีการดึงเอาสิ่งสกปรกเข้ามาในเส้นท่อด้วย เป็นต้น
คำถาม การปั๊มนํ้าส่งแรงดันจากดาดฟ้าชั้น ๔ มาที่ห้องนํ้าชั้น ๔ เปลืองไฟมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ขอให้ดูขนาดของปั๊มอาจจะใหญ่เกินไป เพราะปั๊มส่งแรงดันจากชั้นบน เป็นปั๊มขนาดเล็กๆ ก็เพียงพอ และขอให้ดูระบบท่ออาจต่อไว้ยังไม่ถูกต้องนัก เช่นมีข้อต่อ ข้องอ มากเกินไป ในเมื่อท่อก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้นํ้าไหลไม่สะดวกรวดเร็วเป็นสาเหตุของการ ที่ปั๊มทำงานมากเกินไปจึงกินไฟ
คำถาม ปั๊มหอยโข่งใช้มาหลายปี ต้องการจะเปลี่ยนควรจะใช้ปั๊มอะไรดี
คำตอบ ควรใช้ปั๊มนํ้าอัตโนมัติระบบโรตารี่ ที่เรียกว่าปั๊มบ้าน (HOME PUMP) จะดีกว่าเพราะดูแลรักษาง่ายกว่า
คำถาม ใช้ปั๊มนํ้าแบบโรตารี่ ควรจะต้องมีหลังคาคลุมหรือไม่
คำตอบ ไม่ต้อง เพราะฝาครอบนอกทำหน้าที่เป็นหลังคาอยู่แล้ว ตัวเครื่องยึดอยู่ที่ฐานล่าง ถ้าจะคลุมเพี่อปกป้องสีของตัวครอบก็ทำได้แต่ไม่จำเป็น
คำถาม การใช้ปั๊มนํ้าควรใช้ยีห้ออะไรดี
คำตอบ ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีข้อแนะนำ มีบริการหลังการขาย มีสำนักงานที่ติดต่อแน่นอน สอบถามจากผู้รูที่มีประสบการณ์ สอบถามจากประสบการณ์กับผู้ใช้นํ้าท่านอื่นก็จะทราบข้อมูลในการตัด สินใจ

TIPS: ปั๊มนํ้าที่ทำงานทั้งวัน มี ๒ สาเหตุหลักๆ คือ มีนํ้า รั่วในเสันท่อ ควรตรวจสอบว่าเกิดความผิดปกติของตัวปั๊มนํ้าเอง การตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านทำง่ายๆ ดังนี้

๑. ปิดก๊อกนํ้าทุกตัวในบ้าน
๒. ดูตัวเลขที่มาตรวัดนํ้า
๓. ฟังเสียงและสังเกตดูการเคลื่อนไหวของตัวเอง
๔. ถ้าไม่มีท่อตารั่ว มาตรจะมีตัวเลขคงที่ ปั๊มจะไม่เดิน

คำถาม นํ้าบาดาล มีผลทำให้ปั๊มเสียบ่อยหรือไม
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องกัน ปั๊มเสียบ่อยเกิดจากการทำงานของ ปั๊มและระบบเครื่องของปั๊มเอง ควรหาผู้ชำนาญการเฉพาะมาแก้ไข เพราะปกติปั๊มนํ้าไม่ควรจะเสียบ่อย นํ้าบาดาล ไม่ใช่สาเหตุของการชำรุดเสียหายของปั๊ม
คำถาม บ้าน ๒ ชั้น ๔ หลัง อยู่ในรั้วเดียวกันมีปัญหาเรื่องนํ้าจึงขอคำแนะนำ
คำตอบ เนื่องจากข้อมูลมีเพียงสั้น ๆ ขอแนะนำแบบฟันธงดังนี้

๑. ควรแยกถังสำรองนำออกให้เป็นอิสระต่อกัน
๒. ควรแยกปั๊มนํ้าแต่ละหลัง ให้อิสระต่อกัน
๓. ควรแยกมิเตอร์ออกจากกัน

คำถาม ถังความดันควรจะมีขนาดเท่าใด บ้าน ๒ ชั้น (๕ คน)
คำตอบ ประมาณ ๓๐๐ ลิตรก็เพียงพอ การใช้ถังความดัน เหมาะกับบ้านที่มีบริเวณกว้างๆ มีอาคารประกอบหลายหลังอยู่ห่างกัน ถ้าเป็นอาคารหลังเดียวเป็นปั๊มอัตโนม้ติธรรมดาก็เพียงพอ

คุณมาจาก: