Tag Archives: สี ทา บ้าน ของ

ปัญหาเรื่องสีทาบ้าน

สีที่นำมาใช้ทาบ้าน ถ้าเป็นบ้านปูนจะใช้สีนํ้าพลาสติกหรือสี อะครีลิก ถ้าเป็นบ้านไม้จะใช้สีนํ้ามันหรือเป็นสีนํ้าอะครีลิก หรือส่วน ที่เป็นเหล็กจะใช้สีนํ้ามัน เป็นต้น ส่วนที่เป็นเหล็ก จะมีปัญหาเรื่องการทาสีน้อยที่สุด เพราะผิวเหล็กแกร่งไม่มีความชื้นก่อนทาทำความสะอาดให้หมดคราบไขมัน คราบนํ้ามันก็ทาได้ ส่วนที่เป็นไม้ มีความชื้น มีเชื้อราต้องมีสีทากันเชื้อรารองพื้น แล้วจึงทาสีจริง ส่วนที่เป็นผนังปูน ต้องให้ผนังแห้งก่อนแล้วจึงค่อยทาสี การที่ผนังไม่แห้งแล้วทาสีลงไปจะส่งผลให้สีบวม หลุดร่อนง่ายก่อนเวลาอันควรสีทาบ้าน

วิธีทดสอบง่ายๆ ว่าผนังจะทาสีได้หรือไม่ กระทำโดยใช้ถุงพลาสติกขนาด ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต ปะลงไปบนผนังที่จะทาสีแล้ว ปิดทับตามขอบๆ ด้วยสก็อตเทป ดูไอนํ้าที่เกาะอยู่ตามถุงพลาสติก ค้ายังมีไอนํ้าแสดงว่า ความชื้นในผนังมีอย่าเพิ่งทาสี

การทาสี ควรปฏิบ้ติตามคำแนะนำของสีแต่ละยี่ห้อ โดยทั่วไป จะทาสีรองพื้น ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๑ เที่ยว สีบางยี่ห้อ อาจทาสีจริงลงไปทันทีก็มีเพราะสีจริงมีสีรองพื้นปนอยู่ด้วย

ถ้าเป็นผนังเก่า ขอให้ขูดสีเก่าออกให้หมดก่อน แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริง ๒ เที่ยว ถ้าเป็นผนังปูนใหม่ๆ ที่ยังไม่ เคยทาสีมาเลย ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริง ๒ เที่ยว

สีที่ใช้กับบ้าน หากใช้ยี่ห้อใด ควรใช้ยี่ห้อนั้นๆ ทั้งหลัง เพื่อสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมในอนาคต ควรมีสมุดประว้ติ ของบ้านว่าใช้สีอะไรสีเบอร์อะไรใช้ส่วนไหนของบ้านช่างที่มาซ่อม จะได้มีข้อมูลในการซ่อมแซม บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

สีของชายคา หริอส่วนที่เป็นไม้ ถ้าหลุดร่อนในอนาคต ต้องขูด ทำความสะอาด แล้วรอให้พื้นผิวแห้งจึงทาทับลงไปได้ การเลือกสี นอกจากจะดูในแคตตาล็อคแล้ว ควรดูจากแผ่นจริงที่ทา เพราะสีในแคตตาล็อคเป็นภาพพิมพ์ มิใช้สีเหมือนจริง ควรเลือกสีด้วยความชอบ ผสมผสานกับคำแนะนำของผู้รู้ สีบ้านจะออกมาท่ามกลาง ความสวยงาม ความพึงพอใจและถูกต้องตามหลักของการใช้สี

คำถาม สีด่างที่ชั้นล่างภายนอก สูงจากพื้น ๑ เมตร รอบบ้าน จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ขูดสีที่ด่างหลุดร่อนบริเวณนี้ออกให้หมด ปล่อยให้ผนังหายใจ ๒-๓ วัน ดูจนผนังแห้งสนิท ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๒ เที่ยว ก็จะแก้ปัญหาได้
คำถาม สีร่อนมาก ตามเสาทุกต้นจะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ สีหลุดร่อนเกิดจากการเสื่อมสภาพและความชื้น หรือ คุณภาพของสีไม่ดีตั้งแต่แรก ให้ขูดสีเดิม หรือลอกสีเดิมออกให้หมด ปล่อยให้แห้งแล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ตามด้วยสีจริง ๒ เที่ยว

TIPS: ทาสีห้องไว้นานแต่กลิ่นยังไม่จางหาย มีวิธีขจัดกลิ่น สีที่ทาห้องง่ายๆ คือ ใช้ถ่านหุงข้าวที่ใช้กับเตา แบบเก่ามาวางบนหนังสือพิมพ์ ๕ จุด ในห้อง เพื่อให้ถ่านดูดกลิ่น ก็จะแก้ปัญหาได้

คำถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าสีปลอม
คำตอบ ลองทาดูกับผนังปูนหรือไม้ทิ้งให้แห้ง ถ้าเอานิ้วป้ายๆ ดูแล้วมีฝุ่นชอล์คติดนิ้วมาด้วยแสดงว่าคุณภาพของสีไม่ดี หรือเราจะเรียกว่าสีปลอมจากเนื้อสีโดยมีผู้นำเอาเนื้อสีปลอมไปบรรจุ ในทระป๋องสีของยี่ห้อดังๆ ไปจำหน่าย
คำถาม สีผนังบ้านเป็นฝุ่น พิงแล้วติดเสื้อผ้า จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีเดิมให้หมด ถ้าเป็นภายนอกใช้นํ้าฉีดออก ถ้าเป็นภายในล้างได้ขอให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้นํ้ายาลอกสี ปล่อยให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้ว ทาสีจริง ๒ เที่ยว
คำถาม สีอีพ็อกซี่ ใช้ทาบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสีในงานอุตสาหกรรม เช่นโรง งาน โรงสี ห้องเย็น สีเหล่านี้ผลิตมาเฉพาะงานไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับงานบ้าน เพราะในบ้านไม่มีสารเคมี กรด ด่าง และฝุ่นละอองอากาศ
คำถาม แป็บนํ้า ทำเป็นราวบันได ทาสีนํ้ามันสีหลุดร่อนเร็วมากจะมีทางแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีเก่าออกให้หมด ใช้นํ้ายาไพรเมอร์ของสียี่ห้อนั้นๆ รองพื้นก่อนเพราะแป็บนํ้ามีสังกะสีเคลือบไว้ เมื่อแห้งแล้วให้ ทาสีนํ้ามันทับอีก ๒ เที่ยว ก็จะแก้ปัญหาได้ข้อสำคัญต้องมีไพรเมอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกาวระหว่างสีกับแป็บนํ้า
คำถาม สีทาไม้ (สีนํ้ามัน) ใช้ทาพื้นเฉลียงได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ไม่ควรทา ควรใช้นํ้ามันย้อมเนื้อไม้ เพราะ นํ้ามันย้อมเนื้อไม้ ผลิตออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
คำถาม หากพบว่าผู้รับเหมาใช้สีปลอมทาไปแล้วจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ควรจะต้องลอกสีเดิมออกให้หมด นำสีจริงมาทาใหม่ ให้ถูกต้องตามกรรมวิธี เช่นการเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพื้นผิวสะอาดปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสีที่ทาลงไปจะสวยงาม
คำถาม ผนังที่ทาสีมานาน ๑๔ ปีหลุดร่อน ควรลอกออก หรือทาทับ
คำตอบ ควรลอกออก ทำความสะอาดผนังทิ้งผนังให้แห้ง แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนการทาสี โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริงทับ อีก ๒ เที่ยว
คำถาม สีนํ้าทาผนังปูน ควรจะทนทานกี่ปี
คำตอบ อย่างน้อยควรจะทนทานเท่ากับการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ความทนทานขึ้นอยู่ กับการปฏิบัติตามหลักการทาสีที่ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นความทนทาน จะไม่เกิดขึ้นได้ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
คำถาม ในสีมีสารตะกั่ว เป็นอันตรายกับคนหรือไม่
คำตอบ ปัจจุบัน ในสีเกือบทุกชนิดไม่มีสารตะกั่วเจือปนอยู่ โดยเฉพาะสีที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนจึงไม่อันตราย สีที่ใช้’ในอุตสาหกรรมบางชนิดเท่านั้นที่มีสารตะกั่ว
คำถาม สีที่มีผิวเหมือนหินแกรนิต จะซื้อมาทำเองได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะสีชนิดนี้ใช้ลูกกลิ้งพิเศษในการพ่นทับ ไม่ควรจะนำมาทำเอง ยกเว้นจะได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะกับ ผู้ผลิต
คำถาม ฝาไม้บ้านทรงไทยเดิมทานํ้ามันทาไม้ ชนิดที่ทาเกวียน จะเปลี่ยนเป็นสีนํ้ามันได้หรอไม่
คำตอบ ได้ แต่ต้องขัดทำความสะอาดผิวนํ้ามันเดิมออกให้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ปล่อยให้แห้งแล้วทาสีจริงตามวิธีการทาสีนํ้ามันทาไม้ถ้าจะทาสีนํ้าอะคริลิคทาทับได้เช่นเดียวกัน

TIPS: วิธีสังเกตว่า ผนังพร้อมที่จะทาสีได้แล้วหรือไม่ ให้วัดความชื้นที่ผนังหากความชื้นได้ประมาณ %ถึง ๑๘% โดย เครื่องวัดความชื้นของผนังแสดงว่าทาสีได้หรือใช้ถุงพลาสติกตัด เป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ปะทับบนผนังปิดด้วยเทปให้รอบทิ้งไว้ ๑ วัน หากยังมีไอนํ้าเกาะอยู่ อย่าเพิ่งทาสีลงไปรอจนไม่มีไอนํ้า เกาะติดที่ถุงพลาสติก จึงทาสีได้

คำถาม ผนังใช้สีปลอมจะสังเกตอย่างไร
คำตอบ สีปลอม มักจะเกิดอาการสีซีด จางเร็ว เป็นฝ่นซอล์ค หลุดร่อน ลอกเร็ว เช่นทาได้ ๓ ถึง ๙ เดือนอาการต่างๆ ก็แสดง ออกมาทั้งหมด
คำถาม ถ้าทาสีไปแล้ว ๓ ปี สีหลุดร่อน ผิดปกติหรือไม่
คำตอบ ผิดปกติ สีทา ๓ ปี ควรจะแสดงอาการเพียงแค่ซีดจางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คำถาม สีนํ้ามัน ควรผสมทินเนอร์ หรือนํ้ามันสน
คำตอบ ผสมได้ทั้งทินเนอร์และนํ้ามันสนบางครั้งก็ใช้นํ้ามันซักแห้ง ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สีแต่ละยี่ห้อ
คำถาม สีทาผนังปูนภายนอกควรเป็นสีอะไรจึงจะ ทนทาน
คำตอบ สีนํ้าพลาสติกหรือสีนํ้าอะคริลิคก็ได้มีความเหมาะสม ที่จะทาผนังปูนภายนอกได้
คำถาม สีน้ำมัน จะทาทับบนผนังปูนที่ทาสีพลาสติกได้หรือไม่
คำตอบ สีนํ้ามันไม่เหมาะสมที่จะทากับผนังปูนสี ควรใช้สีน้ำพลาสติกหรือสีนํ้าอะคริลิค
คำถาม สีนํ้าพลาสติกที่ใช้ทาปูนจะใช้ทาไม้ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ยกเว้นจะใช้สีนํ้าชนิดทาไม้ ปัจจุบันนิยมทาขอบหน้าต่าง เหมาะกับผู้ที่นิยมสีด้าน ผิวมันไม่มากนัก
คำถาม สีที่หลุดร่อนเป็นเหมือนบ้านลอกคราบ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกสีออกให้หมด ทิ้งให้ผนังแห้ง จึงทาสีใหม่ โดยทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว แล้วทาสีจริงอีก ๒ เที่ยว
คำถาม สีอะครีลิค อย่างดีทาผนังไป ๕ ปี เศษสีหลุดร่อนจะ แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ๕ ปี สีหลุดร่อน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ ควรแก้ไขเฉพาะจุดที่หลุดร่อน ถ้าต้องการสีกลมกลืนก็ให้ทำทั้งหมด
คำถาม บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สีฝาไม้ลอกเป็นแผ่น จะทำอย่างไร
คำตอบ ให้ลอกขูดสีออกให้หมด ทำความสะอาด รอให้ผนังแห้งสนิท แล้วทาสีใหม่ส่วนที่เป็นไม้ ควร’ใช้สีน้ำมัน ยกเว้นจะชอบสีนํ้าอะครีลิคชนิดทาไม้ ปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้ตามใจชอบ
คำถาม สีที่จะทาลงไปบนแป็บนํ้าควรใช้สี EPOXY ได้หรือไม่
คำตอบ ใช้ได้กับงานบางชนิดเท่านั้น เพราะสี EPOXY เป็น สีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และใช้กับงานที่ต้องการความทนทาน
คำถาม สีนํ้ามันใช้ทาผนังปูนได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ควรทา เพราะหลุดร่อนง่าย สีที่เหมาะสมกับผนังปูนคือสีนํ้าพลาสติก กับสีนํ้าอะครีลิคเท่านั้น ถึงแม้มีการนำสีน้ำมันไปทา ความคงทนจะไม่มี
คำถาม ผนังทาวน์เฮ้าส์ห้องริมสุดสีภายนอกหลุดร่อนมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้เครื่องฉีดนํ้าที่เรืยกว่า วอเตอร์เจ็ต (Water jet) ฉีดทำความสะอาดที่ผนังจากบนลงล่าง ผนังจะสะอาด ปล่อยให้ ผนังแห้ง ๒ สัปดาห์ แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว ทาสีจริง ๒ เที่ยว
คำถาม จะทาสีที่ผนังปูน ควรทาหลังฉาบแล้วกี่วัน
คำตอบ ถ้าอากาศดี มีแสงแดดบ้างอยู่ในราว ๗-๑๐ วัน การทดสอบว่าผนังจะทาสีได้หรือไม่ ควรใช้ถุงพลาสติก กว้าง ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต ปะลงไปบนผนัง ใช้เทปกาวปิดขอบๆ ทั้ง ๔ด้าน สังเกตไอนํ้าที่มาเกาะที่ถุงพลาสติกถ้ายังมีไอนํ้าเกาะแสดงว่าผนังยังมีความชื้น ยังไม่ควรทาสี

คุณมาจาก: